0

Twój koszyk jest pusty.

Bezpieczne akumulatory i baterie

Pomimo, iż akumulatory litowo-jonowe są bardzo bezpieczne w normalnym użytkowaniu, istnieją pewne czynniki ryzyka, na przykład uwalnianie się zawartych w nich substancji w wyniku obciążenia cieplnego. Karty danych technicznych producentów podają, że z akumulatorów mogą wydzielać się substancje żrące, toksyczne, rakotwórcze, a także niebezpieczne substancje łatwopalne. Stosowanie właściwych środków zabezpieczających służących do wczesnego wykrywania uszkodzeń stanowi ważny element zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Szafy zabezpieczające ognioodporne

Szafa zabezpieczająca, ognioodporna na baterie i akumulatory

Pojemniki do transportu i składowania

Pojemnik do transportu i przechowywania uszkodzonych akumulatorów

Wypełnienie do pojemników

Granulat do wypełniania pojemników na akumulatory pyrobubles