0

Twój koszyk jest pusty.

Warunki przechowywania cieczy palnych

Warunki przechowywania cieczy palnych

16 lutego 2024
Ciecze palne muszą być przechowywane w specjalnych warunkach i zbiornikach, z uwagi na zagrożenia pożarowe. Wyróżniamy podział cieczy palnych, ze względu na klasę ich palności. Przy uwzględnieniu klasyfikacji należy odpowiednio dobrać środki i metody do przechowywania cieczy.   Producenci stawiają wymagania swoim produktom i przekazują cenne dla bezpieczeństwa informacje do odbiorcy. Warunki przechowywania takich cieczy określają w znacznej mierze przepisy i to na ich podstawie p ...
Bezpieczny transport beczek

Bezpieczny transport beczek

12 maja 2023
Beczki, są zbiornikami w których możemy przechowywać i magazynować, głównie ciecze. Niejednokrotnie ich zawartość jest specyficzna. Najczęściej zawarte w beczkach płyny to potocznie tzw. chemia. Jeśli przechowujemy substancje lub mieszaniny w beczkach, należy pamiętać, że czasem konieczne będzie ich oznaczenie. Oznaczyć beczki należy w taki sposób, aby pracownik wiedział co w nich się znajduje. Istotne jest oznaczenie, że substancja jest rakotwórcza lub mutagenna, jeśli stanowi zawartość bec ...
Zapobieganie katastrofie środowiskowej

Zapobieganie katastrofie środowiskowej

03 kwietnia 2023
Katastrofa środowiskowa to zdarzenie, które powoduje trwałe i nieodwracalne skutki w ekosystemie. Zapobiegając katastrofom środowiskowym wpierw warto przyjrzeć się obowiązkom pracodawcy, które to minimalizują zagrożenie zaistnienia takiego zdarzenia. Konieczne jest prawidłowe przechowywanie substancji i odpowiednie jej znakowanie, tak aby było wiadomo, jaka substancja jest przechowywana w danym pojemniku.   Magazynowanie zatem odgrywa jedną z kluczowych roli. Lecz wpierw nal ...
Obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania substancji niebezpiecznych

Obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania substancji niebezpiecznych

20 lutego 2023
Substancje niebezpieczne i ich składowanie, to temat przy którym pierwsze co staje się problemem, to samo zdefiniowanie takich substancji. W tej sytuacji z pomocą przychodzą nam przepisy prawa, które ją definiują. Dowiedz się, co przepisy mówią na ten temat oraz jakie obowiązki nakładają na pracodawców w tym zakresie.   Przepisy prawa definiują substancję niebezpieczną ją jako: substancję lub mieszaninę, które ze względu na właściwości chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze ...
Magazynowanie gazów technicznych i łatwopalnych

Magazynowanie gazów technicznych i łatwopalnych

16 stycznia 2023
Gazy techniczne powinny być przechowywane w zbiornikach lub butlach spełniających polskie normy. Ważne jest, aby producent zadbał o jakość butli przeznaczonych do przechowywania gazów i dołączył odpowiednią dokumentację (np. deklaracja CE, dane techniczne).     Ponadto przechowywanie powinno odbywać się w zbiornikach lub butlach, to dodatkowo warto zadbać o oznaczenie butli. Zbiorniki posiadają tabliczki znamionowe, na butlach również znajdują się podstawowe informac ...
Komora grzewcza, czy magazyn z utrzymaniem stałej temperatury - co wybrać?

Komora grzewcza, czy magazyn z utrzymaniem stałej temperatury - co wybrać?

04 stycznia 2023
Komory grzewcze i magazyny chemiczne to dwa rozwiązania, które sprawdzają się w przechowywaniu niebezpiecznych substancji. Odpowiednie kontenery na chemikalia pozwolą stworzyć bezpieczne miejsce pracy i zniwelować do zera ryzyko wycieku.   Co to jest komora grzewcza i do czego służy? Komora grzewcza wykonana jest z bardzo wytrzymałej konstrukcji, dla której niestraszne są obciążenia, naprężenia i wysokie temperatury. Jest to konstrukcja bardzo trwała, jednocześnie zapewniająca ...
Magazyny ognioodporne Topserw REI120

Magazyny ognioodporne Topserw REI120

10 sierpnia 2022
Magazyny o podwyższonej ognioodporności przeznaczone są przede wszystkim do składowania czynników niebezpiecznych i łatwopalnych oraz substancji trujących i wymagających nadzoru. Jednak odporność na ogień takich specjalistycznych kontenerów nie jest jednakowa. Uzależniona jest od trzech konkretnych parametrów ukrytych za symbolami R, E oraz I.     Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest odporność ogniowa? Co oznaczają wskaźniki R, E, I? Jakie są klasy odporności ogn ...
Kompleksowe rozwiązania do składowania materiałów niebezpiecznych

Kompleksowe rozwiązania do składowania materiałów niebezpiecznych

21 lipca 2022
Magazyny chemiczne to kompleksowe rozwiązania do składowania materiałów niebezpiecznych. Przy ich użyciu można składować substancje oraz mieszaniny niebezpieczne zgodnie z przepisami, bezpiecznie i wygodnie.   Jest to niezmiernie ważne, gdyż niewłaściwie przechowywanie takich substancji może spowodować dużo szkód: doprowadzić do pożaru, zanieczyszczenia gleby, czy wód, uszkodzenia ciała a nawet utraty zdrowia i życia. A wszystko to w rezultacie do poważnych konsekwencji finansowy ...
Zastosowanie magazynów chemicznych – studium przypadku

Zastosowanie magazynów chemicznych – studium przypadku

19 stycznia 2022
Niewłaściwie przechowywanie substancji niebezpiecznych może spowodować dużo szkód: doprowadzić do pożaru, zanieczyszczenia gleby, czy wód, uszkodzenia ciała a nawet utraty zdrowia i życia, a co za tym idzie do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych nałożonych przez organy nadzoru oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Bezpieczeństwo to sprawa priorytetowa. Odpowiednie przepisy zobowiązują zarządy firm do właściwego i p ...