0

Twój koszyk jest pusty.

Atmosfera potencjalnie wybuchowa w świetle bezpieczeństwa pracy

Atmosfera potencjalnie wybuchowa w świetle bezpieczeństwa pracy

25 maja 2023
Atmosfera wybuchowa jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia, życia i majątku. Dlatego przepisy dokładnie precyzją, jak wyznaczać strefy zagrożone wybuchem oraz jak się w nich zachowywać, aby nie doszło do wypadku. Z uwagi na wysokie zagrożenie, przepisy są bezwzględne.   Za strefę zagrożenia wybuchem uważa się przestrzeń, w której występuje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej, czyli mieszanki powietrza lub innego utleniacza z substancjami palnymi w stężeniu mieszczącym się ...
Niemagnetyczne narzędzia Ampco

Niemagnetyczne narzędzia Ampco

26 lipca 2022
Narzędzia nieiskrzące i niemagnetyczne zostały wprowadzone na rynek przez firmę Ampco Metal w 1922 roku. Obecnie Ampco Metal produkuje najszerszą z dostępnych na rynku gamę bezpiecznych narzędzi i utrzymuje tradycję oferowania wyrobów najwyższej jakości.     Właściwości narzędzi nieiskrzących  Produkty nieiskrzące Ampco są przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie występuje wysokie zagrożenie wybuchem wynikające z obecności w otoczeniu gazów lub płynów zapalnyc ...
Przenośne urządzenia oświetleniowe Atex

Przenośne urządzenia oświetleniowe Atex

29 listopada 2021
Miejsca niebezpieczne o ograniczonym dostępie oraz typu „Ex" to miejsca, gdzie często występują zagrożenia wybuchowe, wynikające z obecności potencjalnie wybuchowych gazów, par, mgieł lub pyłów. Atmosfery takie występują w wielu branżach i sektorach przemysłu, wszędzie tam, gdzie materiały zapalne są przechowywane, jak również w zamkniętych lub częściowo otwartych pojemnikach.   Dlaczego oświetlenie ATEX? Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach ...
Bezpieczne narzędzia do stref EX

Bezpieczne narzędzia do stref EX

26 listopada 2021
Tam, gdzie używane są niebezpieczne, łatwopalne i wybuchowe materiały, względy bezpieczeństwa zabraniają używania narzędzi stalowych, które mogą iskrzyć. Dlatego też opracowano narzędzia, które mogą je zastąpić - są to narzędzia w wykonaniu Ex.       W tej sytuacji trzeba pogodzić dwa przeciwstawne wymagania – z jednej strony narzędzia nieiskrzące powinny być zbudowane z materiału o możliwie jak najniższej twardości w stosunku do twardości materiału obrabianego, al ...
Bezpieczne oświetlenie dla strażaków

Bezpieczne oświetlenie dla strażaków

22 listopada 2021
W tym artykule omówiono zmiany w przepisach oraz technologii związane z latarkami oraz urządzeniami oświetleniowymi stosowanymi przez Straż Pożarną w atmosferach potencjalnie wybuchowych.         Atmosfery potencjalnie wybuchowe  Zamknięte przestrzenie i obszary o zagrożeniu „Ex" są to miejsca, gdzie często występują zagrożenia wybuchowe, wynikające z obecności potencjalnie wybuchowych gazów, par, mgieł lub pyłów. Atmosfery takie występują w wielu br ...