0

Twój koszyk jest pusty.

Ogranicz zagrożenie pożaru, stosując specjalne pojemniki

Ogranicz zagrożenie pożaru, stosując specjalne pojemniki

18 września 2023
Pojemniki na odpady zaolejone znacznie ograniczają jedną z głównych przyczyn pożarów – samozapalenie szmat i materiałów nasączonych olejem lnianym, rozpuszczalnikami, rozcieńczalnikami, łatwopalnymi klejami i innymi płynami zapalnymi.     Stalowe pojemniki na odpady z samozamykającymi się pokrywami – jak pojemnik na odpady zaolejone Justrite® – są zaprojektowane zgodnie z wymogami OSHA 29CFR 1910.125. Pojemniki przechodzą rygorystyczne próby i badania jakościowe, któr ...
Bezpieczne usuwanie szmat po czyszczeniu

Bezpieczne usuwanie szmat po czyszczeniu

16 sierpnia 2023
Podczas pracy z rozpuszczalnikami, olejami lnianymi, klejami łatwopalnymi i innymi płynami łatwopalnymi, konieczne jest odpowiednie usuwanie używanych szmatek i tkanin, aby zminimalizować ryzyko pożaru. Stosowanie dedykowanych pojemników na zaolejone odpady jest niezbędne, aby skutecznie izolować te materiały od źródeł zapłonu oraz ograniczyć dostęp tlenu, co znacznie zmniejsza ryzyko samozapłonu.   Pojemniki na odpady zaolejone są specjalnie zaprojektowane zgodnie z wymogami ...
Pojemniki zabezpieczające do przechowywania i transportu płynów

Pojemniki zabezpieczające do przechowywania i transportu płynów

18 maja 2023
Pojemniki zabezpieczające na płyny, zaopatrzone w odpowiednie certyfikaty, to najpowszechniej stosowane w zakładach środki bezpieczeństwa w zakresie transportu i przechowywania płynów, a przy tym prawdopodobnie najmniej rozumiane pod względem ich konstrukcji i spełnianych funkcji.   Ich podstawowym zadaniem jest ograniczanie emisji łatwo palnych par płynów, a dodatkowo stanowią one bezpieczne i wygodne środki przenoszenia, dozowania i składowania płynów łatwo palnych w ilośc ...
Pojemniki zabezpieczające - bezpieczeństwo i funkcjonalność

Pojemniki zabezpieczające - bezpieczeństwo i funkcjonalność

12 września 2022
Korzystanie z płynów łatwopalnych niesie ze sobą zagrożenie wypadkiem, dlatego należy zachować wszelkie środki ostrożności. Zaledwie 4 litry odparowanej benzyny może wywołać wybuch o sile równej dwudziestu laskom dynamitu.     Firma Justrite wyznacza standardy bezpieczeństwa w zakresie używania substancji łatwopalnych, co potwierdzają certyfikatach m.in. FM Global i/lub Underwriters Laboratories. Wyjątkowa, 10-letnia gwarancja stanowi dla klienta zapewnienie, że otrzymuje ...
Pojemniki zabezpieczające z tworzyw sztucznych

Pojemniki zabezpieczające z tworzyw sztucznych

21 lipca 2022
Pojemniki zabezpieczające z tworzyw sztucznych od podstaw zostały zaprojektowane z myślą o przechowywaniu łatwopalnych płynów. Wszechstronność ich zastosowania daje im przewagę nad pojemnikami metalowymi. Spełniają one wymagania OSHA oraz posiadają stosowne dopuszczenia uzupełniając tym samym istotna lukę w systemie przechowywania płynów łatwopalnych.   Z czego i jak wykonane są pojemniki zabezpieczające? Korpus pojemnika wykonany został z grubego polietylen ...