Infolinia: +48 22 771 04 56 E-mail: info@topserw.pl
0

Twój koszyk jest pusty.

28 września 2021
Dlaczego potrzebujesz sorbentów?

Dlaczego potrzebujesz sorbentów?
Sorbenty to skuteczne rozwiązanie w zakresie usuwania wycieków i rozlewów substancji niebezpiecznych. Sorbenty występują w wielu kształtach, rozmiarach i kolorach, co pozwala optymalnie dobrać sorbent tak by skutecznie usuwał następstwa awarii.

SORBENTY - KSZTAŁTY I ICH PRZEZNACZENIE

 • Mata - Sorbent w formie maty do czyszczenia małych powierzchni
 • Rolka - Sorbent w formie rolki do czyszczenia dużych powierzchni
 • Rękaw - Sorbent w formie rękawa do ograniczenia wycieków z obszarów trudnodostępnych

SORBENTY - KOLOR DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Podział kolorystyczny pozwala w łatwy sposób dobrać potrzebny sorbent. Każdy z kolorów oznacza absorpcję innych substancji.

Sorbenty uniwersalne dostępne są również w formie poręcznych zestawów sorbentowych.

KOLOR SZARY - SORBENTY UNIWERSALNE MICROSORB® G
Seria sorbentów dedykowana wchłanianiu: wody, olei, płynów przemysłowych, produktów ropopochodnych i nieagresywnych chemikaliów.

Sorbenty szare:

 • zapobiegają zagrożeniom powodowanym przez wycieki i rozlewy
 • przyczyniają się do całkowitej ochrony miejsca pracy
 • zabezpieczają przejścia, posadzki, szlaki komunikacyjne
 • zatrzymują i pochłaniają płyny zanieczyszczające stanowisko pracy

Pełna zgodność sorbentów ze specyfikacjami DIN/ISO 14001.
Sorbenty szare poprzez działanie kapilarne błyskawicznie wchłaniają większość płynów przemysłowych, w postaci czystej, emulgowanej lub w roztworach tj.: węglowodory i ropopochodne, płyny chłodząco-smarujące, płyny chłodnicze i hydrauliczne, oleje mineralne, rozpuszczalniki i wodę.

Sorbenty chemiczne dostępne są również w formie poręcznych zestawów sorbentowych.

KOLOR ŻÓŁTY - SORBENTY CHEMICZNE MICROSORB® G
Seria sorbentów specjalnie przystosowana do usuwania wszelkiego rodzaju substancji chemicznych, tych agresywnych jak również tych niezidentyfikowanych.

Sorbenty żółte:

 • poprawiają bezpieczeństwo pracowników i miejsc pracy
 • ochraniają powierzchnie robocze w laboratoriach
 • pochłaniają rozlane płyny chemiczne w fabrykach, magazynach, laboratoriach itp.

Pełna zgodność sorbentów ze specyfikacją DIN / ISO 14001
Sorbenty żółte MICROSORB® C są olejofilne, hydrofilne i skutecznie wchłaniają szeroką gamę substancji chemicznych tj.: kwasy (chlorowodorowy, solny, siarkowy, octowy), roztwory zasadowe (sodowe, amoniakowe), alkohole (metanol, etanol), octany, rozpuszczalniki chlorowane (czterochlorek węgla), związki aromatyczne (benzen, toluen).

Sorbenty tylko do oleju dostępne są również w formie poręcznych zestawów sorbentowych.

KOLOR NIEBIESKI - SORBENTY TYLKO DO OLEJU INDUSTRY MICROSORB® B
Seria sorbentów przystosowana do wchłaniania: olei, ropy i innych produktów ropopochodnych. Sorbenty niebieskie nie chłoną wody.

Sorbenty niebieskie:

 • zapobiegania zagrożeniom powodowanym przez wycieki
 • pomagają całkowicie chronić miejsca pracy
 • zabezpieczają przejścia, chodniki
 • zatrzymują i wchłaniają płyny zanieczyszczające miejsca pracy

Pełna zgodność sorbentów ze specyfikacjami DIN/ISO 14001.
Sorbent MICROSORB® B działa błyskawicznie na zasadzie wchłaniania kapilarnego i jest skuteczny w odniesieniu do większości węglowodorów, rozpuszczalników i olejów tj.: benzyny, oleju napędowego, benzenu, toluenu, metanolu, olei mineralnych i wszystkich olei nie zawierających wody.

Sorbenty tylko do oleju marine dostępne są również w formie zapór i poduszek kanałowych.

KOLOR BIAŁY - SORBENTY TYLKO DO OLEJU MARINE MICROSORB®
Sorbenty białe pochłaniają oleje, ropę i inne produkty ropopochodne - nie chłoną wody.

Sorbenty białe:

 • ochraniają środowisko przed codziennym zanieczyszczeniem „eksploatacyjnym”
 • zabezpieczają przed zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku wypadków i awarii
 • ograniczają i wchłaniają węglowodory z rzek, kanałów, zbiorników itd.
 • ograniczają i wchłaniają wycieki i rozlewy z cystern, wózków widłowych oraz w takich miejscach, jak lokomotywownie, oczyszczalnie
 • ograniczają wchłanianie wycieków powstałych w wyniku wypadków i awarii w przemyśle

Pełna zgodność sorbentów ze specyfikacjami DIN/ISO 14001.
Sorbent biały MICROSORB® poprzez działanie kapilarne błyskawicznie wchłania wszystkie produkty węglowodorowe i ropopochodne, czyli ropę, benzynę, benzen, oleje roślinne, mineralne i syntetyczne, olej napędowy, opałowy itp.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sorbentów, w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu info@topserw.pl