0

Twój koszyk jest pusty.

System Obszarów niskiej prędkości (LSA)

Głównym celem systemu LSA jest ograniczenie prędkości poruszania się wózków widłowych. Elektroniczny system bezpieczeństwa jest zaprojektowany jako uzupełnienie elementów bezpieczeństwa istniejących w wózkach widłowych, w celu zmniejszenia prędkości wózków w obszarach pracy pracowników pieszych. System jest przeznaczony w szczególności do stosowania w magazynach, dokach przeładunkowych, obiektach przemysłowych lub obszarach pracy ludzi, ale może także być dostosowany do użycia w innych miejscach wymagających specjalnej regulacji prędkości. Jak wskazują doświadczenia naszych klientów, zakres zastosowań jest elastyczny i bardzo szeroki.