0

Twój koszyk jest pusty.

System bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (NAS)

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach. Światła drogowe funkcjonujące w systemie ostrzegają kierowców wózków widłowych i zbliżaniu się innego wózka w obszarach o ograniczonej przestrzeni do manewrowania. Wózki widłowe posiadają kodowe pasy odblaskowe, które są wykrywane przez czujniki wykrywania kodu, co powoduje uruchomienie świateł drogowych zainstalowanych w danym ciasnym przejściu.