0

Twój koszyk jest pusty.

System Ostrzegania o pieszych (PAS)

System Ostrzegania o pieszych (PAS) to rozwiązanie służące do ostrzegania kierowców wózków widłowych o wykryciu obecności osoby pieszej w odległości regulowanej w zakresie od 1 do 6,5 metra. Ten unikalny system ma zdolność rozróżniania między ludźmi a obiektami. Ma on nawet zdolność wykrywania osób znajdujących się za ścianą lub regałem! Doskonale nadaje się do stosowania w obszarach załadunku i rozładunku w obiektach magazynowych i przemysłowych. Idealnie też sprawdza się w obszarach o słabej widoczności, gdzie osoby piesze i wózki korzystają z tych samych dróg transportowych. System ten jest zalecany do stosowania w obszarach wspólnie użytkowanych przez pieszych i wózki widłowe, takich jak linie produkcyjne, gdzie przestrzeń dla ruchu pieszych i pojazdów jest bardzo ograniczona, i gdzie konieczne jest zachowanie najwyższej ostrożności i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.