0

Twój koszyk jest pusty.

System bezpieczeństwa przejść dla pieszych (PCS)

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych. Polega na działaniu świateł drogowych, które sygnalizują kierowcom wózków widłowych zbliżanie się do przejścia dla pieszych. Piesi są wyposażeni w tagi, inaczej zwane transponderami lub kluczami elektronicznymi, które emitują sygnały wykrywane przez aktywator RFID. Po wykryciu osoby pieszej noszącej tag światła sygnalizują kierowcom pojazdów obecność tej osoby w pobliżu.