0

Twój koszyk jest pusty.

System dokowania ciężarówek (TDS)

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych. Dok przeładunkowy jest wyposażony w czujniki wykrywające obecność ludzi i wysyłające sygnał do świateł drogowych. Światła drogowe systemu ostrzegają kierowcę o obecności innych osób w doku przeładunkowym. Widząc sygnał ostrzegawczy emitowany przez światła drogowe kierowca zachowuje szczególną ostrożność, dzięki czemu może uniknąć ryzyka w trakcie procesu dokowania i rozładunku lub załadunku pojazdu.