Infolinia: +48 22 771 04 56 E-mail: info@topserw.pl
0

Twój koszyk jest pusty.

02 listopada 2021
Poznaj działanie i zastosowanie komór grzewczych

Komory grzewcze (szafy grzewcze) instalowane są wszędzie tam, gdzie w procesach technologicznych wymagane jest ogrzanie produktów, mieszanin lub surowców znajdujących się w beczkach lub zbiornikach w celu zmiany ich stanu skupienia, lepkości lub poddania procesowi topnienia i przygotowania do użycia w kolejnym etapie procesu technologicznego.

SEKTORY I PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
Komory grzewcze  (szafy grzewcze) niezbędne są w procesach technologicznych, w których wymagane jest wcześniejsze podgrzanie produktów, mieszanin lub surowców znajdujących się w beczkach lub innych zbiornikach, celem zmiany ich stanu skupienia lub lepkości, bądź poddania procesowi topnienia, aby przygotować je do użycia w kolejnym etapie procesu produkcyjnego.

Te rozwiązania instalowane i użytkowane są w zakładach z sektora chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego, a także w zakładach przygotowujących mieszaniny surowców oraz w sektorze przetwórstwa ropy naftowej i gazu.KONSTRUKCJA KOMÓR GRZEWCZYCH I JEJ FUNKCJE
Komory grzewcze posiadają specjalną konstrukcję zbudowaną w oparciu o spawaną ramę stalową, do której mocowane są ściany nośne wykonane z odpowiednio zmontowanych blach metalowych oraz płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, nie zawierającej azbestu.

 • Wytrzymałość
  Komora jest zaprojektowana pod kątem długotrwałego zapewnienia wysokiej wytrzymałości na obciążenia i naprężenia oraz przypadkowe uderzenia w trakcie czynności eksploatacyjnych. Konstrukcje nośne, w tym półki, na których stawiane są beczki lub pojemniki, projektowane są na podstawie obliczeń wytrzymałościowych.
 • Izolacja termiczna
  Konstrukcja wykonana jest w sposób zapewniający brak mostków cieplnych i zaopatrzona jest w odpowiednią izolację termiczną, dzięki czemu do minimum ograniczone są straty ciepła, układ grzewczy charakteryzuje się wysoką wydajnością, a całe urządzenie pozwala na uzyskanie znaczących oszczędności energii.
DZIAŁANIE KOMÓR GRZEWCZYCH
W procesie przenoszenia ciepła wykorzystywane jest głównie zjawisko konwekcji powietrza. Wentylator umieszczony w górnej części komory zasysa powietrze i kieruje je na element grzewczy lub wymiennik ciepła zasilany cieczą (gorąca woda, para nasycona, olej termalny), a następnie dalej do kanału tłocznego, który kieruje podgrzane powietrze równomiernie w stronę beczek lub zbiorników, tworząc zawirowania powietrzne niezbędne dla uzyskania optymalnej wymiany ciepła.

Proces ten jest sterowany przez cyfrowy regulator temperatury zamontowany w panelu sterowania i połączony z czujnikiem temperatury umieszczonym w odpowiednim miejscu.

STANDARDOWE KOMORY DO OGRZEWANIA BECZEK
Ponad 30-letnia praca i zbieranie doświadczeń nad projektowaniem i wytwarzaniem komór grzewczych pozwoliło finalnie stworzyć definicję standardowych komór grzewczych. Opracowanie ponad 1000 instalacji na całym świecie umożliwiło pełne zrozumienie potrzeb odbiorców oraz ogólnych tendencji rynkowych, a to w rezultacie doprowadziło do opracowania ustandaryzowaną ofertę spełniającą bardzo szeroki zakres potrzeb użytkowników.WŁAŚCIWOŚCI KOMÓR GRZEWCZYCH

 1. Temperatura robocza
  a. Do +100°C
  b. Do +150°C

  • Podane powyżej temperatury robocze są zapewnione dla komór wyposażonych w elektryczny układ grzewczy.
  • W przypadku komór ogrzewanych za pomocą pary, gorącej wody lub gorącego oleju, podane powyżej temperatury robocze są zależne od wydajności instalacji w zakładzie klienta.
  • Komory ogrzewane za pomocą gorącej wody, która jest dostarczana zwykle w temperaturze maks. +90°C, mogą osiągnąć temperaturę roboczą ≤ +60°C (ΔT ≈ 30°C).
 2. Pojemność
  2 – 4 – 8 – 12 – 16 – 24 – 32 – 40 – 48 beczek
  • Z wyjątkiem komory ogrzewanej na „2 beczki”, wszystkie pozostałe modele są przystosowane do pomieszczenia po 4 beczki 200 l umieszczone na palecie chemicznej.
  • Komora grzewcza jest także przystosowana do załadunku zbiornika IBC 1000 l.
  • Dla klientów użytkujących beczki na europaletach 800 x 1200 mm oferujemy specjalne modele na zamówienie.
 3. Metoda grzewcza
  a. Elektryczne
  b. Parowe

  - W przypadku komór ogrzewanych za pomocą pary, gorącej wody lub oleju termalnego, ze względu na ograniczenia instalacji zasilającej, która ma wpływ na jej wydajność, klient musi nas
  poinformować o temperaturze (w °C) i ciśnieniu w instalacji zasilającej.
  c. Gorąca woda
  d. Olej termalny

  • Na zamówienie możemy dostarczyć komorę przystosowaną do dwóch rodzajów ogrzewania:
  - elektryczne + parowe
  - elektryczne + gorąca woda
  - elektryczne + olej termalny.

Miejsce montażu

a. Wewnątrz
b. Na zewnątrz

 • Komory przeznaczone do montażu na zewnątrz posiadają następujące wyposażenie:
  - uszczelnienie płyt metalowych (aby zapobiec przenikaniu powietrza)
  - zadaszenie ochronne
  - panel sterowania o stopniu ochrony IP65 (dla wersji z obudową „wodoszczelną”) lub IP66 (dla wersji z obudową przeciwwybuchową dla zewnętrznej strefy ATEX)

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe (ATEX) dla gazów
a.
Komory grzewcze bez klasyfikacji ATEX dla stref wewnętrznych i zewnętrznych
b. komory grzewcze z klasyfikacją wnętrza jako Strefa 1 – gazy, lub Strefa 2 – gazy, bez klasyfikacji ATEX dla obszaru zewnętrznego
c. komory grzewcze z klasyfikacją ATEX dla obszarów wewnętrznych i zewnętrznych (Strefa 1 – gazy)

 • Dla typu b (klasyfikacja ATEX dla obszaru wewnętrznego), na etapie zamawiania klient musi dostarczyć karty charakterystyki dla produktów, które mogą powodować wzrost ilości gazów, par lub mgieł, aby umożliwić przeanalizowanie tych danych w celu przedstawienia prawidłowej klasyfikacji obszarów i odpowiedniego dobrania środków bezpieczeństwa.
 • Dla typu c (klasyfikacja ATEX dla obszaru zewnętrznego) obowiązkiem klienta jest określenie klasyfikacji zagrożeń dla obszaru, w którym komora grzewcza będzie zainstalowana.
 • Komory nie są przystosowane do zamontowania w miejscach zagrożenia wybuchem pyłów (Strefy 21 i 22).
 • Komory nie są przystosowane do zamontowania w obszarach klasyfikowanych jako Strefa 0.
SZEROKI WYBÓR, SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
Komory grzewcze dostępne są w wielu wariantach różniących się od siebie wymiarami, ilością poziomów składowania, pojemnością, czy ilością stref grzewczych.

PROJEKTY INDYWIDUALNE
Przypominamy, że jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby – jeśli na naszej stronie nie ma pożądanego przez Państwa produktu, warto skontaktować się z naszym przedstawicielem, gdyż istnieje możliwość tworzenia projektów indywidualnych, uwzględniających m.in. inny kolor komory, wykonanie z innego gatunku stali, dopasowanie ilości poziomów składowania itp. Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z naszymi przedstawicielami celem określenia zakresu Państwa potrzeb, dobrania najbardziej optymalnych rozwiązań, uzyskania porady technicznej bądź produktowej.Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą komór grzewczych, w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu info@topserw.pl