0

Twój koszyk jest pusty.

Magazyny chemiczne

Produkty służące bezpiecznej obsłudze i składowaniu beczek z płynami niebezpiecznymi i łatwopalnymi stanowią doskonałe zabezpieczenie w przypadku wycieków i rozlania płynów, w szczególności płynów ropopochodnych lub agresywnych chemicznie.

Regały magazynowe

Regały chemiczne

Magazyny chemiczne jednopoziomowe

Magazyny izolowane na chemię

Magazyny chemiczne wieloprzedziałowe

Magazyny zabezpieczjące wielopoziomowe Topserw

Magazyny ognioodporne

Magayzny ognioodporne 120 minut

Magazyny na butle gazowe

Magazyny zabezpieczające na butle