0

Twój koszyk jest pusty.

Polityka prywatności

 

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Topserw Sp. z o.o., ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka, NIP 125-06-37-992, REGON 012643361, nr tel: 801 000 501, e-mail: sklep@topserw.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:
 • Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
 • Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
 • Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 • Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 • Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;
 • Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.
 1. Stosując zasadę minimalizmu przetwarzany następujące kategorie danych osobowych:
 1. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego:
  • zbieramy je w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji
  • dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres IP, logi. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 2. Dane osobowe odbiorców newslettera:
  • zbieramy je w celu dostarczenia Państwu informacji handlowych;
  • dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej; adres IP, logi
  • podanie tych danych jest zawsze dobrowolne; w każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na dostarczanie newslettera.
 3. Dane osobowe zbierane w celach marketingowych:
  • zbieramy je w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną ;
  • dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP, logi;
  • podanie tych danych jest zawsze dobrowolne; w każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:
  • dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe, czat itd.)
  • dane te obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP, logi
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

 

Uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie od momentu udzielenia zgody do dnia jej cofnięcia. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@topserw.com.pl

 

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Polityka Cookies

Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

 • umożliwienia zalogowania
 • utrzymania sesji (stanu zalogowania)
 • dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i       ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)
 • tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

 

W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim jak Google.

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 801 000 501 lub e-mail sklep@topserw.pl

Do pobrania:
Polityka prywatności

Data aktualizacji: 2023-01-05 15:44:00