0

Twój koszyk jest pusty.

infolinia +48 22 771 04 56

Pracuj bezpiecznie
Pracuj lepiej

Przedstawiamy kompleksową gamę rozwiązań mających na celu minimalizację zagrożeń zawodowych w środowiskach przemysłowych o wysokim ryzyku wypadków. Nasze systemy poprawiają poziom bezpieczeństwa i zapewniają operatorom wózków widłowych zwiększoną ochronę, zapewniając przez cały czas bezpieczne i kontrolowane miejsce pracy.

Topserw Connect

Topserw Connect to innowacyjny system rozwiązań, który wprowadza bezpieczeństwo w firmie na wyższy poziom. Dzięki stałemu monitoringowi poziomu bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie dynamicznie reagować na potrzeby naszych odbiorców. A wszystko to przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii cyfrowych. Nie tylko zapewniamy najwyższej jakości rozwiązania, dzięki którym wspólnie z nami stworzysz bezpieczne miejsce pracy dla Ciebie i Twoich pracowników. Systemy Topserw Connect zapewniają stały monitoring procesów bezpieczeństwa w firmie, raportując aktualne stany oraz nowe potrzeby bądź ewentualne awarie.

PAS

System ostrzegania o pieszych (Pedestrian Alert System – PAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

LSA

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

HA

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń,…

TDS

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych.

PCS

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych.

NAS

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach.

BS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

CAS-G2

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu.

FPS

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych,…

TCS

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

VAS

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

Crossing Guard

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych.

JAK DZIAŁAMY?

SPOTKANIE
WPROWADZAJĄCE

Spotkamy się osobiście w Twoim zakładzie, aby omówić Twoje potrzeby oraz wymagania

OCENA
ZAGROŻEŃ

Przeprowadzamy ocenę zagrożeń w poszczególnych obszarach

PROPOZYCJA
ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy propozycję optymalnych i długoterminowych rozwiązań dopasowanych do Twojej działalności

INSTALACJA
I KONFIGURACJA

Montujemy w Twojej firmie wszystkie systemy i ustalamy ich optymalną funkcjonalność

SERWIS
I REWIZJA

Będziemy regularnie serwisować Twój system zgodnie z wymaganiami i dokonywać przeglądów jego działania

ROZBUDOWA
SYSTEMU

Na życzenie będziemy rozbudowywać system o dodatkowe elementy i rozwiązania zgodnie z Twoimi bieżącymi potrzebami

Akademia

COPILOT: ROZWIĄZANIE STWORZONE DLA WSPARCIA KIEROWCY WÓZKA WIDŁOWEGO

COPILOT: ROZWIĄZANIE STWORZONE DLA WSPARCIA KIEROWCY WÓZKA WIDŁOWEGO

Niebezpieczne sytuacje stwarzające ryzyko wypadków przy pracy to codzienna rzeczywistość funkcjonowania w obiektach przemysłowych, w których ludzie i maszyny korzystają z w tych samych przestrzeni. Nasza praca polega na szukaniu i tworzeniu rozwiązań dla ograniczenia tych zagrożeń do minimum. Jednym z takich rozwiązań jest innowacyjny produkt, który chcielibyśmy dzisiaj przedstawić – Copilot. To niezwykle praktyczne narzędzie stanowi inteligentne wsparcie dla kierowców wózków widłowych w ich codziennej pracy.

Copilot organizuje i porządkuje przepływ wszystkich informacji dostarczanych przez oferowane przez nas systemy bezpieczeństwa. To łatwe w obsłudze urządzenie wyposażone w ekran dotykowy ma wiele funkcji, ale przede wszystkim służy do generowania listy kontrolnej bezpieczeństwa dla wózka widłowego przed jego użyciem. Oprócz innych funkcji, przyrząd ten umożliwia wyświetlanie ostrzeżeń o wykryciu wózków widłowych i osób pieszych oraz pozwala sprawdzić, czy pojazd brał udział w kolizji.

Obsługa ekranu jest intuicyjna i nie angażuje niepotrzebnie uwagi kierowcy, a przy tym wyświetla on aktualny status użytkowanych w danym obiekcie elementów Systemu PAS i/lub CAS-G2. Daje to kierowcy możliwość zorientowania się w dowolnej chwili o liczbie pojazdów i pieszych znajdujących się w okolicy jego pojazdu oraz o ich odległości od niego. Inną funkcją tego urządzenia jest kontrola dostępu do pojazdu, co pozwala na ograniczenie korzystania z pojazdu tylko do konkretnych osób lub grup użytkowników.

Oprócz tego, informacje udostępniane przez Copilot mogą być także sprawdzane w internecie, za pomocą Platformy Safeyu. Obydwie platformy – Copilot i Safeyu – są ze sobą połączone i wspólnie korzystają z informacji pochodzących z różnych źródeł danych, wśród których są m.in. zdarzenia zarejestrowania i wyrejestrowania kierowców oraz inne zdarzenia dotyczące pojazdu.

Ten film przedstawia jak działa narzędzie Copilot (podczas tragów Logimat).

Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego systemu lub jakiegokolwiek innego rozwiązania służącego bezpieczeństwu pracy, prosimy bez wahania skontaktować się z nami. Jesteśmy po to, by służyć pomocą!

HLS – CZUJNIK WYSOKIEGO ŁADUNKU: UŁATWIENIE ŻYCIA KIEROWCOM WÓZKÓW WIDŁOWYCH

HLS – CZUJNIK WYSOKIEGO ŁADUNKU: UŁATWIENIE ŻYCIA KIEROWCOM WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Ponieważ nasi inżynierowie doskonale wiedzą, jak kluczową rolę pełnią wózki widłowe we współczesnych zakładach przemysłowych, dlatego stale pracują nad rozwiązaniami wspomagającymi pracę operatorów tych wózków, dzięki czemu mogą oni wykonywać swoją pracę w sposób efektywny, bezpieczny, łatwiejszy, przy ograniczonym do minimum ryzyku wypadków.

W tym artykule chcemy przedstawić jedno z najnowszych narzędzi, jakie opracowaliśmy w odpowiedzi na sugestie naszych klientów. Dowiedzieliśmy się o pewnych problemach, jakie występują w trakcie użytkowania wózków widłowych, które związane są z wypadkami spowodowanymi przez nadmierną wysokość ładunków transportowanych przez wózki, i na tej podstawie opracowaliśmy innowacyjne narzędzie określane jako Czujnik wysokiego ładunku (HLS).

Czujnik HLS ostrzega kierowcę wózka widłowego w przypadku wykrycia nadmiernej wysokości ładunku, przekraczającej wysokość określoną jako bezpieczną. W przypadku wykrycia przekroczenia bezpiecznej wysokości ładunku włącza się alarm dźwiękowy i świetlny, dzięki czemu kierowca wózka zostaje ostrzeżony o sytuacji, która może prowadzić do wypadku.

Dodatkowo, rozwiązanie HLS jest przedstawiane jako idealne uzupełnienie systemu zapobiegania wypadkom w drzwiach magazynów, który obecnie działa w oparciu o dwukierunkowy tag Tz2 instalowany przy drzwiach magazynu, współpracujący z Systemem PAS instalowanym na wózkach widłowych. Obydwa te rozwiązania umożliwiają ostrzeganie kierowców wózków widłowych o zbliżaniu się do drzwi, które są zamknięte lub nie w pełni otwarte.

Jeśli macie jakieś pytania lub chcecie dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach, bądź potrzebujecie porady, prosimy bez wahania skontaktować się z nami.

ANTENA DUŻEGO ZASIĘGU DLA WSPARCIA NASZYCH SYSTEMÓW

ANTENA DUŻEGO ZASIĘGU DLA WSPARCIA NASZYCH SYSTEMÓW

Jedną z naszych założeń jest ciągłe wspieranie rozwoju naszych specjalistów i realizowanych procesów badawczo-projektowych. Stale poszukujemy nowych sposobów ulepszania naszych rozwiązań i poszerzania oferty produktów. Produkt, który dzisiaj chcemy przedstawić stanowi wynik tych niestrudzonych poszukiwań. Nasza nowa antena dużego zasięgu zwiększa możliwości naszych systemów i tworzy nowe alternatywy dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w obiektach przemysłowych, pomagając ograniczyć do minimum, a docelowo ostatecznie wyeliminować wypadki przy pracy.

Nowa antena dużego zasięgu jest kompatybilna ze wszystkimi oferowanymi przez nas systemami dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, pojazdów i zasobów materialnych. Wytwarza ona pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości (LF), które jest wykorzystywane do ostrzegania o obecności ludzi i pojazdów w zakresie działania anteny.

Jest to nowego typu antena o przedłużonym zasięgu działania, przeznaczona do zamontowania na pojeździe lub urządzeniu wyposażonym w system PAS (System ostrzegania o pieszych), a dzięki nowej konstrukcji pozwala ona na wykrywanie obiektów z odległości do 11 metrów, co stanowi znaczne rozszerzenie pola detekcyjnego względem standardowej anteny LF o zasięgu 6,5 metra.

Inaczej mówiąc, dzięki tej nowej antenie możemy rozszerzyć zakres stosowania różnych systemów z naszej oferty – w szczególności na pojazdy o większej ładowności (ponad 3,5 tony) i większej prędkości poruszania się, a także na sytuacje wymagające większej odległości wykrywania obiektów.

Nowa antena posiada kilka cech, dzięki którym szczególnie dobrze jest przystosowana do pracy w środowiskach przemysłowych:

 • Stopień ochrony IP67
 • Zakres temperatur od -40ºC do + 85ºC
 • Wysoki poziom odporności na wstrząsy
 • Łatwy montaż dzięki zintegrowanemu wspornikowi, a także inne korzystne właściwości.

Wzmocnienie systemów PAS i TCS

System ostrzegania o pieszych (PAS) to rozwiązanie służące do ostrzegania kierowców wózków widłowych o wykryciu obecności osoby pieszej w określonej odległości, której zakres jest regulowany. Ten unikalny system ma zdolność rozróżniania między ludźmi a przedmiotami, a nawet może wykrywać osoby znajdujące za ścianą lub regałem. System PAS jest szeroko wykorzystywany i ceniony przez naszych klientów, a teraz, dzięki nowej antenie, możemy niemal podwoić zasięg jego działania, od maksimum 6,5 metra aż do 11 metrów.

Nowa antena także doskonale sprawdza się jako element Systemu TCS (systemu kontroli ruchu, który odróżnia pieszych od wózków widłowych poruszających się w tej samej przestrzeni), co pozwala na rozszerzenie zakresu wykrywania, wcześniejsze ostrzeganie o kolizji i lepsze współistnienie ludzi i maszyn, czego efektem jest zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy.

Jeśli potrzebujecie więcej informacji na temat poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy, proszę bez wahania skontaktować się z nami.

INNOWACJE ZWIĘKSZAJĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH: SYSTEM PSG

INNOWACJE ZWIĘKSZAJĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH: SYSTEM PSG

Wspólne użytkowanie tych samych przestrzeni przez wózki widłowe i duże maszyny oraz pracowników pieszych to jedna z najbardziej skomplikowanych kwestii organizacji ruchu w dużych obiektach przemysłowych. Nasze najnowsze rozwiązanie zostało zaprojektowane specjalnie dla ograniczenia związanych z tym problemów do minimum.

Bramka Bezpieczeństwa dla Pieszych (PSG), to rozwiązanie mające na celu ograniczenie występowania ryzykownych sytuacji w tego rodzaju środowiskach.

System PSG realizuje dwie główne funkcje: zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz ograniczenie dostępu do wybranych obszarów osobom nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia.

Bramki systemu PSG można łatwo włączyć w działanie Systemu kontroli ruchu TCS, co pozwala na łatwe i automatyczne współdziałanie z naszymi urządzeniami w celu uniemożliwienia pracownikowi pieszemu przejścia przez drogę, po której porusza się wózek widłowy, nawet w obszarach o słabej widoczności.

System PSG może być wyposażony w dodatkowe akcesoria, takie jak światła drogowe i inne sygnalizatory świetlne, czujniki oraz ręczne przyciski bezpieczeństwa.

Wersja przeznaczona dla kontroli dostępu może wykorzystywać anteny kontrolne AV-30 dla umożliwienia przejścia osobom pieszym posiadającym odpowiedni klucz elektronicznym (tag T-10 lub T-10R), który jest weryfikowany pod kątem prawidłowości działania i poziomu energii zasilania.

PSG to trwały i niezawodny system, zaprojektowany specjalnie dla ochrony pracowników pieszych w różnego rodzaju branżach przemysłu. Konstrukcja bramek bezpieczeństwa została także zoptymalizowana pod kątem możliwości łatwego wbudowania we wcześniej zainstalowane systemy barierek ochronnych. Bramka posiada teleskopowo rozsuwane drzwiczki o regulowanej szerokości od 750 do 1000 mm. Charakteryzuje się dużą łatwością montażu i poziomowania, a także umożliwia prostą zmianę kierunku otwierania. W razie potrzeby można zainstalować światła drogowe, jako element uzupełniający działanie bramki.

System PSG może być najlepszym sprzymierzeńcem w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych poprzez znaczne zmniejszenie ryzyka potrącenia pieszego przez wózek widłowy i zmniejszenie liczby wypadków z udziałem wózków widłowych i dużych maszyn oraz operatorów urządzeń, w takich obiektach, jak magazyny, strefy załadunku i rozładunku, oraz zakłady przemysłowe różnych branż, w szczególności charakteryzujące się słabą widocznością.

Jeśli potrzebujecie więcej informacji na temat poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy, proszę bez wahania skontaktować się z nami.

BEZPIECZNI GOŚCIE Z IDENTYFIKATOREM T-10R

BEZPIECZNI GOŚCIE Z IDENTYFIKATOREM T-10R

Organizacja wizyt gości to zawsze skomplikowane zagadnienie w obiektach przemysłowych, ponieważ mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy często nie są zaznajomieni z rodzajami prac realizowanych w danym zakładzie, dynamiką procesów technologicznych oraz zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać, poruszając się po danym obiekcie bez zachowania odpowiednich środków ostrożności. Przedstawiamy niezwykle przydatne narzędzie, znacznie ułatwiające organizację wizyt gości w obiektach przemysłowych oraz zapewniające im właściwy poziom ochrony – Identyfikator T-10R.

Identyfikator ten wyposażony jest w klucz bezpieczeństwa (tag) i jest szeroko stosowany jako wyposażenie gości zakładów przemysłowych. Wielu naszych klientów potwierdza doskonałe rezultaty korzystania z tych identyfikatorów w poprawie bezpieczeństwa pracy i ograniczaniu ryzyka wypadków. Jest to w ich opinii szczególnie przydatne i praktyczne narzędzie zapewniające bezpieczeństwo gości.

Ogólnie biorąc, kiedy dana osoba rejestruje się jako gość, otrzymuje Identyfikator T-10R oraz informację o nadanych uprawnieniach. Tylko przez sam fakt noszenia przy sobie identyfikatora, gość jest chroniony przed wypadkiem wskutek kolizji z wózkami widłowymi i innym pojazdami transportowymi w obszarach magazynowych i miejscach manewrowania ciężkiego sprzętu.

W celu zrozumienia, jak to działa, ważne jest aby podkreślić, że Identyfikator T-10R zawiera w sobie nowy klucz elektroniczny Tag T-10R, a jednocześnie pełni funkcję standardowego nośnika osobistej karty identyfikacyjnej. Dzięki temu istnieje mniejsze ryzyko, że posiadacz tego identyfikatora zapomni o jego odebraniu, upuści go lub zgubi.

Należy tutaj podkreślić, że identyfikator ten zawiera klucz elektroniczny (inaczej zwany „tagiem”) wykorzystujący technologię aktywnej łączności RFID, wyposażony w akumulator zapewniający długotrwałą pracę, i że tag ten można nosić przy sobie lub umieścić na dowolnym urządzeniu, umożliwiając jego dokładne wykrycie przez aktywator AC-50. Łączy on w sobie technologię podwójnej: pasywnej i aktywnej łączności RFID, umożliwiającej naszym klientom korzystanie z funkcji istniejącego systemu kontroli dostępu, uzupełniając go o bezpieczeństwo realizowane w ramach Systemu ostrzegania o pieszych (PAS).

Wytrzymała konstrukcja i ogólna trwałość identyfikatora sprawiają, że sprawdza się on w wirze codziennej pracy i może być poddawany działaniu różnych czynników zewnętrznych lub ruchów bez ryzyka uszkodzenia lub zakłócenia działania. Identyfikator T-10R posiada akumulator, który może być ładowany bezprzewodowo, co dodatkowo zwiększa wygodę i bezpieczeństwo użytkownika, ponieważ zawsze daje pewność wystarczającego zapasu energii zasilania. Jeśli tego jeszcze za mało, to można powiedzieć, że ten nowy przyrząd wyposażony jest w oświetlenie LED o dużym natężeniu światła, które wspomaga szybkie wykrycie i dostrzeżenie osoby lub przedmiotu, noszącego na sobie ten tag.

Identyfikator T-10R posiada system wibracyjny, który stanowi dodatkowy kanał ostrzegania o obecności innej osoby lub pojazdu. Zapewnia to ostrzeżenie o sytuacji wymagającej zachowania szczególnej ostrożności. Dodatkowym uzupełnienie funkcji ostrzegania jest emitowanie przez tag sygnału dźwiękowego o wysokiej głośności. Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że czas pracy akumulatora zasilającego przyrząd może wynosić aż do miesiąca, co oczywiście zawsze zależy od intensywności użytkowania i różnych innych czynników.

Czy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego systemu? Czy potrzebujecie naszej porady w jakiejkolwiek innej sprawie? Prosimy bez wahania skontaktować się z nami, jesteśmy tu po to, aby pomagać!

FILM PREZENTUJĄCY FUNKCJE WYKRYWANIA LUDZI W SYSTEMIE PAS

FILM PREZENTUJĄCY FUNKCJE WYKRYWANIA LUDZI W SYSTEMIE PAS

Film przedstawia działanie Systemu Ostrzegania o Pieszych (PAS). Rozwiązanie to służy ograniczeniu do minimum ryzyka wypadków potrącenia pieszych przez wózki widłowe we wspólnie użytkowanych obszarach.

Osoby piesze muszą nosić przy sobie klucze elektroniczne (tagi), które są wykrywane przez specjalne detektory zamontowane na wózka widłowych, a ich zadaniem jest ostrzeganie kierowcy wózka widłowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej System Ostrzegania o Pieszych (PAS)

JAK ZACHOWAĆ ZALECANY DYSTANS SPOŁECZNY W MIEJSCU PRACY – PRZEDSTAWIAMY T-10R SD

JAK ZACHOWAĆ ZALECANY DYSTANS SPOŁECZNY W MIEJSCU PRACY – PRZEDSTAWIAMY T-10R SD

W obliczu pandemii Covid-19, firmy musiały zmienić organizację pracy a także zorganizować się pod kątem ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania wirusa. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zwracamy uwagę na dystans, ale przy jednoczesnym zachowaniu szacunku i solidarności między ludźmi, aby móc pracować w tej „nowej normalności”.

Nasz zespół chcąc wnieść swój wkład w radzenie sobie z tymi trudnymi czasami w sposób proaktywny, proponuje nowe rozwiązania umożliwiające funkcjonowanie firm, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa pracy oraz korzystaniu z wszelkich możliwości gwarantowania zdrowia ludzi.

Według wszystkich ekspertów, dopóki nie będzie skutecznej szczepionki umożliwiającej zapobieganie tej chorobie, najlepszą metodą minimalizacji zakażeń jest zachowanie dystansu fizycznego.

Dlatego właśnie prezentujemy nasz innowacyjny czujnik dystansu społecznego T-10R SD, który został opracowany w oparciu o nasz system tagu T-10R. Zmodyfikowaliśmy ten tag w taki sposób, aby zaprogramować w nim ostrzeganie o sytuacji naruszenia protokołów zachowania bezpiecznego dystansu.

Co to jest system T-10R SD?

T-10R SD jest to rozwiązanie przeznaczone do monitorowania otoczenia pod kątem zachowania dystansu fizycznego między ludźmi, określonego dla danego miejsca pracy (biura, magazyny, centra logistyczne, warsztaty, itd.).

Jakie urządzenia może wykorzystywać ten system? Posiadamy dwa rozwiązania:

Tag T-10R SD jest to aktywne urządzenie RFID, zasilane przez akumulator o długim czasie pracy, którego zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej odległości 2 metrów między ludźmi (odległość zalecana przez instytucje ochrony zdrowia).

Identyfikator T-10R SD jest zaadaptowaną wersją tagu T-10R SD, który służy także jako uchwyt na kartę identyfikacyjną. Użytkownik musi nosić tylko jedno urządzenie, które zawiera w sobie tag bezpieczeństwa i osobistą kartę identyfikacyjną.

Jak to działa?

Wystarczy, że osoba będzie nosiła przy sobie tag, aby została wokół niej ustalona strefa bezpieczeństwa na dystansie od 2 do 4 metrów. Kiedy inna osoba (także nosząca tag) wejdzie do strefy bezpieczeństwa wyznaczonej na 4 m, tag włączy pomarańczowe światło, jako sygnał ostrzegawczy.

Jeżeli osoba ta zbliży się na odległość mniejszą niż odległość dystansu społecznego wynosząca 2 metry, tag wyda sygnał dźwiękowy i włączy czerwone światło, jako ostrzeżenie, aby odsunąć się w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania wirusa.

Warto zauważyć, że odległości mogą być konfigurowane.

Podstawowe cechy charakterystyczne tagów:

 • Regulowany czujnik odległości
 • Przycisk konfiguracji
 • System ostrzegania o upadku
 • System ostrzegania o bezruchu
 • Łączność dwukierunkowa
 • Zasilanie akumulatorowe
 • Światła LED o dużym natężeniu świecenia
 • Wibracje przy wyciszeniu
 • Ostrzeganie dźwiękiem o wysokiej głośności
 • Wodoodporna, łatwa do czyszczenia obudowa.

W czasie pandemii musimy zapewnić maksimum bezpieczeństwa i efektywności działania w naszych miejscach pracy, dlatego chcemy mieć swój udział w opracowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, które uczynią nasze życie bezpieczniejszym.

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub jesteście zainteresowani zastosowaniem tego rozwiązania w swoim środowisku pracy, prosimy bez wahania skontaktować się z nami! Jesteśmy po to, by służyć pomocą!

ROZWIĄZANIA DLA KONTROLI RUCHU WÓZKÓW WIDŁOWYCH

ROZWIĄZANIA DLA KONTROLI RUCHU WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Nasza praca polega na opracowywaniu nowych produktów z myślą o rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, zawsze dążymy przy tym do usprawnienia przepływów pracy we wszystkich branżach przemysłu, tworzymy bezpieczniejsze środowiska dla pracowników, aby zapobiegać wypadkom przy pracy. Wielu naszych klientów pyta nas – zanim jeszcze wdrożymy nasze narzędzia w ich środowiskach pracy – jakie są różnice między poszczególnymi rozwiązaniami jakie oferujemy, czym się one charakteryzują i jakie mają parametry użytkowe.

Dlatego w tym artykule postaramy się objaśnić różnice między tagiem TZ, dwukierunkowym tagiem TZ2 oraz jednokierunkowym tagiem TZ2, opisując ich konkretne zastosowania.

Mamy tutaj do czynienia z bardzo podobnymi urządzeniami, przeznaczonymi jednak do różnych celów. Jednak to co je łączy, to że wszystkie one osiągają doskonałe efekty w działaniu. W celu ułatwienia zrozumienia praktycznych cech każdego z tych narzędzi, spróbujemy posłużyć się przykładem:

Załóżmy, że chcemy zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracy w obszarze magazynu, gdzie znajdują się drzwi, przez które często przejeżdżają wózki widłowe.

Przyjrzyjmy się zatem PIERWSZEMU WARIANTOWI.

W tym przypadku zostanie użyty Tag TZ oraz na wózkach zostanie zamontowany zestaw systemu PAS. Tag TZ nie posiada przekaźnika i może jedynie wykrywać aktywator AC-50 i może włączać przekaźnik aktywatora AC-50, aby spowodować zwolnienie ruchu wózka widłowego.

Możemy jednak zamontować tag TZ przy drzwiach, gdzie chcemy poprawić bezpieczeństwo, i w ten sposób, kiedy wózek widłowy wyposażony w aktywator AC-50 należący do zestawu PAS wjedzie do strefy wykrywania tagu TZ, prędkość wózka zostanie automatycznie zmniejszona i pozostanie obniżona przez cały czas przebywania wózka w strefie działania tagu. Następnie, kiedy tag TZ przestanie wykrywać obecność wózka widłowego, jego prędkość powróci do normalnej wartości.

WARIANT DRUGI – rozważmy możliwość połączenia działania tagu TZ2 w wersji dwukierunkowej z działaniem zestawu PAS oraz światłami drogowymi. Tego typu tag umożliwia wykrywanie i włączanie przekaźnika aktywatora AC-50, co pozwoli na zmniejszenie prędkości wózka widłowego. Oprócz tego, posiada on przekaźnik, który umożliwia sterowanie światłami drogowymi.

W takim przypadku możemy zamontować tag TZ2 przy drzwiach, gdzie chcemy stworzyć strefę bezpieczną, i dzięki temu, kiedy wózek widłowy wyposażony w aktywator AC-50 należący do zestawu PAS wjedzie do strefy wykrywania tagu, prędkość wózka zostanie automatycznie zmniejszona i pozostanie obniżona przez cały czas przebywania wózka w strefie działania dwukierunkowego tagu TZ2. W światłach drogowych zapali się światło czerwone. Następnie, kiedy dwukierunkowy tag TZ2 przestanie wykrywać wózek, jego prędkość powróci do wartości początkowej, a światło drogowe zmieni się na zielone.

I na koniec WARIANT TRZECI, w którym omówimy użycie jednokierunkowego tagu TZ2 wraz ze światłami drogowymi oraz zestawem PAS zamontowanym na wózku widłowym. Tego typu tag może wykryć obecność aktywatora AC-50, ale nie ma funkcji włączania jego przekaźnika, zatem nie może spowodować zmniejszenia prędkości wózka widłowego (ale ma własny przekaźnik, który może włączyć czerwone światło drogowe).

W takim przypadku należałoby zamontować jednokierunkowy tag TZ2 przy drzwiach, gdzie chcemy stworzyć strefę bezpieczną. Kiedy wózek widłowy wyposażony w aktywator AC-50 wjedzie do strefy wykrywania tagu jednokierunkowego TZ2, światło drogowe zmieni się na czerwone. Kiedy tag przestanie być wykrywany, światło drogowe zmieni się na zielone.

Poza tym produktami warto pamiętać, że oferujemy także System kontroli ruchu TCS, który daje doskonałe efekty zapobiegania wypadkom i jest jednym z najbardziej poszukiwanych rozwiązań pośród naszych klientów.

Czy chcielibyście dowiedzieć się więcej o wyżej opisanych systemach?

W sprawie konkretnych zapytań lub w celu uzyskania więcej informacji na temat dowolnego z naszych rozwiązań, prosimy bez wahania skontaktować się z nami. Jesteśmy po to, by służyć pomocą!

INNOWACYJNY TAG T-10R JEST JUŻ DOSTĘPNY!

INNOWACYJNY TAG T-10R JEST JUŻ DOSTĘPNY!

Nasi inżynierowie wiedzą, że aby zaoferować klientom najlepsze produkty i usługi, które będą spełniały ich oczekiwania, konieczne jest ciągłe doskonalenie swoich kompetencji zawodowych i utrzymywanie proaktywnego i innowacyjnego podejścia do pracy.

Rezultatem tej filozofii działania jest nasz najnowszy produkt – tag T-10R.

Jako najnowocześniejszy tag stanowiący udoskonaloną wersję wcześniejszego produktu T-10, nowy tag T-10R to zasilane z akumulatora o długim czasie pracy aktywne urządzenie RFID, noszone przez pracownika lub umieszczone na maszynie lub aktywnym elemencie wyposażenia przemysłowego, które może być dokładnie wykrywane przez aktywator AC-50 i może znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy.


Tag T-10R wyróżnia się takimi specjalnymi cechami, jak wytrzymała konstrukcja i ogólna odporność na trudne warunki użytkowania, dzięki czemu zapewnia skuteczne wsparcie w codziennej pracy realizowanej w niekorzystnych i wymagających środowiskach przemysłowych, bez ryzyka awarii lub generowania fałszywych alarmów.

Dodatkowo, akumulator tagu T-10R może być ładowany bezprzewodowo, co jeszcze bardziej zwiększa komfort i bezpieczeństwo operatora, który może mieć pewność, że tag zawsze ma wystarczający do pracy zapas energii.

Tag T-10R może być ładowany bezprzewodowo przy użyciu 2 rodzajów ładowarek: uniwersalnej ładowarki bezprzewodowej zasilanej przez USB lub dużej stacji ładowania, która pozwala na jednoczesne ładowanie 12 tagów.

A jeśli tego jeszcze za mało, to należy podkreślić, że to nowe urządzenie wyposażone jest w oświetlenie LED o wysokim natężeniu światła, które jest bardzo łatwe do zauważenia i zapewnia skuteczne wykrywanie i widoczność osoby lub maszyny wyposażonej w ten tag. Sygnał świetlny jest emitowany w zakresie kąta 360° i jest widoczny ze wszystkich stron wokół sygnalizatora. Oprócz tego, LED stanu na bieżąco informuje o poziomie energii akumulatora.

Tag T-10R to niewielkie urządzenie, łatwe do noszenia przy sobie, wyposażone także w system wibracyjny, który zapewnia dodatkowe ostrzeganie użytkownika o obecności w pobliżu pojazdu lub innego potencjalnego zagrożenia. Tag generuje także bardzo głośny dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, dzięki czemu oferuje duże możliwości alarmowania.

Warto też podkreślić, że czas pracy akumulatora zasilającego urządzenie pozwala na użytkowanie go przez ponad miesiąc! Zależy to oczywiście też od intensywności użytkowania i innych związanych z tym czynników.

Chcecie dowiedzieć się więcej o tym nowym produkcie lub którymś z innych urządzeń z naszej oferty? Prosimy bez wahania skontaktować się z nami! Jesteśmy po to, by służyć pomocą!

MOBILNY INHIBITOR T-10

MOBILNY INHIBITOR T-10

W tym artykule chcielibyśmy przedstawić nowe urządzenie opracowane przez nas w ramach oferty małych i inteligentnych rozwiązań dla bezpieczeństwa pracowników przemysłowych, zawsze uwzględniając różne aspekty dynamiki ich codziennej pracy.

Mobilny inhibitor T-10 jest przyrządem, który należy dokładnie umieścić na tylnej ściance tagu (T-10) noszonego przez kierowcę wózka widłowego, aby zapobiec wykrywaniu jego tagu przez detektor systemu PAS. Przyrząd ten pozwala kierowcy na bezpieczne prowadzenie wózka widłowego, a jednocześnie umożliwia normalne działanie systemu wykrywania pieszych PAS w trakcie poruszania się po obszarze pracy i w przyległych przestrzeniach.

Oprócz tego, w trakcie korzystania z mobilnego inhibitora, kierowca może wyjść z wózka i wykonać pracę związane z ładowaniem, rozładowaniem lub kontrolą przewożonych towarów, i może być przy tym pewny, że jego tag systemu wykrywania pieszych chroni go w czasie, gdy wykonuje on swoją pracę na zewnątrz jego własnego wózka widłowego.

Doskonałe połączenie bezpieczeństwa i praktyczności

Inhibitor kierowcy gwarantuje prawidłowe działanie systemu zapobiegania kolizjom, ponieważ umożliwia kierowcy użytkowanie wózka widłowego bez zakłócania działania systemu PAS. Ważne jest jednak umożliwienie pozostawienia „wolnego dostępu”, aby system zapobiegania kolizjom mógł działać bez problemów.

Chcemy podkreślić, że opracowaliśmy ten nowy mobilny inhibitor T-10 w oparciu o doświadczenia zebrane przez klientów i użytkowników naszych systemów, a my z naszej strony zastosowaliśmy w nim pewne sprawdzone rozwiązania uzyskane na podstawie obserwacji codziennej praktyki przemysłowej.

Jednym z najczęściej opisywanych problemów było to, że kierowcy wózków widłowych wysiadając z wózka pozostawiali swój osobisty tag T-10 w inhibitorze. Zatem pozostawali oni na zewnątrz wózka bez zabezpieczenia w postaci noszonego przy sobie klucza elektronicznego (tagu). Wskutek tego nie mogli być ostrzegani o niebezpieczeństwie przez system wykrywający obecność innych pojazdów, co narażało ich na ryzyko wypadku.

To nowe rozwiązanie polega na tym, że mobilny inhibitor jest na stałe połączony z wózkiem i jest przez kierowcę wózka doczepiany magnetycznie do tylnej ścianki klucza elektronicznego T-10. W ten sposób tag kierowcy nie jest wykrywany przez system ochrony pieszych kiedy pozostaje on wewnątrz wózka i może on swobodnie jeździć po terenie obiektu. Jednak przy wychodzeniu z wózka mobilny inhibitor odłącza się od tagu kierowcy, zatem kierowca ma ten klucz elektroniczny cały czas przy sobie i może się bezpiecznie poruszać pieszo w pełni korzystając z ochrony zapewnianej przez system PAS.

PRZEDSTAWIAMY SAFEYU: PRAKTYCZNĄ I INNOWACYJNĄ PLATFORMĘ, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA W CELU PRZEWIDYWANIA ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

PRZEDSTAWIAMY SAFEYU: PRAKTYCZNĄ I INNOWACYJNĄ PLATFORMĘ, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA W CELU PRZEWIDYWANIA ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

Z dumą prezentujemy Safeyu, innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane przez naszych specjalistów dla zapobiegania wypadkom przy pracy. Safeyu zbiera na bieżąco dane pochodzące od pracowników, pojazdów i maszyn w celu ułatwienia identyfikacji sytuacji ryzykownych w czasie rzeczywistym i zapobiegawczego ostrzegania osób, które mogą być narażone na zagrożenie.

Safeyu to nowoczesny, praktyczny i efektywny produkt umożliwiający firmom logistycznym poprawę oraz kontrolę bezpieczeństwa pracowników, a także ograniczenie do minimum ewentualnych zagrożeń. Za pomocą różnych urządzeń opracowanych przez nas wszystkie działania mające miejsce w danej firmie są rejestrowane i mogą być monitorowane przy użyciu platformy Safeyu.

Korzystając ze strony internetowej Safeyu firma może rejestrować swoich pracowników, maszyny, urządzenia oraz obiekty, w celu umożliwienia śledzenia realizowanych procesów i wyciągania wniosków odnośnie zapobiegania wypadkom, zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Na głównej stronie wyświetlane są różne wykresy prezentujące dane pochodzące od urządzeń, takie jak np. dane o wypadkach, sytuacje zagrożenia wypadkiem lub sygnały o zmianie statusu urządzeń. Dodatkowo, na tym ekranie osoba nadzorująca bezpieczeństwo w firmie ma możliwość uzyskania przejrzystego obrazu warunków panujących w obiektach przedsiębiorstwa, w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

W sekcji „Użytkownicy” można uzyskać dostęp do listy osób wprowadzonych do tej platformy, co pozwala na przeglądanie indywidualnych danych i zdarzeń, w których osoby brały udział, jak również istnieje możliwość konfiguracji ustawień platformy.

W sekcji „Obiekty” można przeglądać dane dotyczące poszczególnych obiektów należących do firmy, w tym budynków i pięter, można wyświetlić mapę śledzenia pojazdów, zdarzenia jakie miały miejsce w wybranym okresie czasu, wykresy typu „heat map” prezentujące za pomocą kolorowych obszarów natężenie występowania określonych zdarzeń w danym rejonie, a nawet rozmieszczenie urządzeń do kontroli ruchu – by wymienić tylko niektóre możliwości.

Pogrupowaliśmy elementy w trzech kategoriach:

 • Pierwsza obejmuje kierowców i tutaj rejestrowane są tagi, jak również można tutaj nadawać lub cofać pozwolenia, są także listy kontrolne i zapisy logowania.
 • W drugiej znajdują się pojazdy. Mamy również dostęp do wszystkich zdarzeń detekcyjnych oraz zapisów kolizji, z urządzeń zainstalowanych na maszynach.
 • Ostatnią kategorią jest infrastruktura budynków, która umożliwia przegląd urządzeń należących do infrastruktury budynków, które są zainstalowane w stałych punktach i służą do zarządzania ruchem.

Czy macie jakieś pytania odnośnie Safeyu lub któregoś z innych produktów z naszej oferty? Skontaktujcie się z nami! Jesteśmy po to, by służyć pomocą!

SKRÓCONA PREZENTACJA ROZWIĄZAŃ CLAITEC W DZIAŁANIU

SKRÓCONA PREZENTACJA NASZYCH ROZWIĄZAŃ W DZIAŁANIU

Jedną z kluczowych misji od początku naszej działalności jest stałe dążenie do poprawy standardów BHP we wszystkich branżach przemysłu oraz zapobieganie wypadkom przy pracy z udziałem operatorów i maszyn. Realizujemy to poprzez kompleksowe zrozumienie zasad funkcjonowania środowisk pracy, z którymi mamy do czynienia, i opracowywanie rozwiązań wzajemnie się uzupełniających, w celu stworzenia bezpieczniejszych miejsc pracy i zaoferowania korzyści naszym klientom.

W tym filmie prezentujemy, w jaki sposób niektóre z naszych rozwiązań mogą być idealnie zintegrowane ze środowiskiem przedsiębiorstw i harmonijnie współdziałać w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności pracy. Możemy to sobie wyobrazić w formie podróży po terenie przykładowego zakładu przemysłowego z zaprezentowaniem działania różnych naszych rozwiązań.

Nasza podróż zaczyna się od przejazdu wózka widłowego po magazynie w trakcie rozładunku samochodu ciężarowego. Chwilę później, pracownik opuszcza strefę bezpieczną i spotyka poruszający się pojazd. Czynność ta powoduje automatyczne zadziałanie Systemu ostrzegania o pieszych (PAS), który ostrzega kierowcę o wykryciu osoby pieszej w pobliżu. System ten ma zdolność rozróżniania między ludźmi a przedmiotami, a nawet może wykrywać osoby znajdujące za ścianą lub regałem.

Kontynuując naszą podróż, zauważamy inny wózek widłowy wjeżdżający do magazynu, gdzie następuje błyskawiczne zadziałanie innowacyjnego Radaru dachowego – systemu bezpieczeństwa, który automatycznie zmniejsza prędkość pojazdu wjeżdżającego do budynku. Działanie to polega na tym, że kiedy radar wykrywa obecność sufitu, powoduje automatyczne przełączenie na mniejszą prędkość jazdy wózka, aby zapewnić właściwą regulację ruchu i zapobiegać wypadkom w zamkniętych przestrzeniach. Po opuszczeniu budynku, Radar dachowy automatycznie się wyłącza.

W tym samym magazynie widzimy teraz działanie Systemu kontroli ruchu (TCS). Pracownik pieszy porusza się w swojej strefie bezpieczeństwa, aż dochodzi do przejścia, gdzie Bramka bezpieczeństwa dla pieszych (PSG) sygnalizuje, że musi się zatrzymać, ponieważ do przejścia nadjeżdża wózek widłowy. Po przejeździe wózka widłowego światło drogowe zmienia się na zielone i Bramka bezpieczeństwa dla pieszych (PSG) otwiera się i pozwala pieszemu na przejście dalej.

Pojazd następnie zbliża się do skrzyżowania, do którego z innego kierunku dojeżdża inny wózek widłowy. W tym momencie uruchamia się nasz System CAS-G2, narzędzie zaprojektowane dla zapobiegania kolizjom między wózkami widłowymi. System ten umożliwia wykrywanie innego pojazdu, na którym także zainstalowane jest urządzenie tego systemu, ostrzegając kierowców o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. System CAS-G2 ma regulowany zakres działania do 40 metrów i może wykrywać nawet pojazdy znajdujące się w martwej strefie widoczności.

Następnie, widzimy wózek poruszający się w alejce między regałami, wykonujący prace związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Kiedy wózek zbliża się do końca alejki i do głównej drogi transportowej magazynu znajduje się w punkcie krytycznym, w którym znacznie wzrasta ryzyko kolizji z pojazdami poruszającymi się po tej drodze. W takim miejscu do głosu dochodzi nasz System bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard), który poprzez zawieszone pod dachem urządzenia kontroli ruchu – czy to światła drogowe, czy projektor niebieskiej plamki lub Projektor systemu ostrzegania wizualnego (VAS) ostrzega kierowcę o tym, czy droga jest wolna i można bezpiecznie jechać, czy trzeba udzielić pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom.

Widzimy także, w jaki sposób System bezpieczeństwa w wąskich alejkach (NAS) zapewnia bezpieczne poruszanie się po magazynie z regałami i wąskimi przejazdami między nimi, ograniczając do minimum ryzyko zderzeń między wózkami widłowymi poruszającymi się w takich ciasnych przestrzeniach. Kiedy wózek widłowy kieruje się do wjazdu do alejki, gdzie już pracuje inny wózek, jego kierowca zostanie natychmiast ostrzeżony przez sygnał świateł drogowych o braku pozwolenia na przejazd. Przez cały czas przebywania wózka widłowego w danej alejce, światła drogowe będą sygnalizować obecność wózka kierowcom innych pojazdów oraz osobom pieszym zbliżającym się do tego miejsca.

Dzisiejsza podróż kończy się na prezentacji działania Systemu dokowania ciężarówek (TDS) przy rozładunku pojazdów – jest to system bezpieczeństwa, który ma na celu minimalizację ryzyka przejechania przez ciężarówkę przy dokach przeładunkowych. W systemie tym światła drogowe ostrzegają kierowcę wózka o obecności pracowników w pobliżu. Brama dokowania ciężarówek jest wyposażona w czujniki detekcyjne sterujące światłami drogowymi, które sygnalizują operatorom i kierowcom, czy mogą bezpiecznie wykonywać swoje prace.

Jeśli potrzebujecie więcej informacji na temat poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy, proszę bez wahania skontaktować się z nami.

NOWA ANTENA KONTROLNA AV-30

NOWA ANTENA KONTROLNA AV-30

Nasz zespół nieustannie poszukuje sposobów rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów i lepszego wykorzystania już posiadanych przez nich narzędzi. AV-30 – następny krok w ewolucji anteny kontrolnej
AV-50 – stanowi efekt tych poszukiwań.

Antena AV-50 jest przeznaczona do kontroli stanu baterii oraz prawidłowości działania łączności RF aktywnych tagów w danej przestrzeni roboczej. Za pomocą dodatkowego oprogramowania oraz pamięci USB podłączonej do komputera narzędzie to umożliwia rejestrowanie daty i godziny kontroli tagów.

Oprócz funkcji anteny kontrolnej, urządzenie AV-50 może być używane jako element systemu kontroli dostępu. Funkcja ta została obecnie rozszerzona w nowym urządzeniu AV-30, które posiada wyjście umożliwiające wysłanie sygnału uruchomienia zamka elektromagnetycznego, a także wyposażone jest w przekaźnik ze stykami beznapięciowymi, pozwalający na włączenie innych elementów, takich jak drzwi automatyczne, lampa pilotowa lub światła drogowe.

W porównaniu do AV-50, nowe urządzenie AV-30 charakteryzuje się następującymi ulepszeniami:

 • Bardziej zwarta konstrukcja.
 • Urządzenie to może wykonywać dwie funkcje, tzn. anteny kontrolnej i kontroli dostępu.
 • Zasilanie o napięciu 100 – 240 VAC przez złącze IP68.
 • Łatwiejsza instalacja, a co za tym idzie oszczędność czasu i lepsza wydajność.
 • Możliwość zamocowania na ścianie lub na słupie przy użyciu kilku akcesoriów.

Chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym rozwiązaniu? Potrzebujecie porady odnośnie innych naszych produktów? Bez wahania skontaktujcie się z nami.

CAS-G2: WAŻNE NARZĘDZIE GWARANTUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO WÓZKÓW SAMOJEZDNYCH AGV W OBSZARACH PRACY

CAS-G2: WAŻNE NARZĘDZIE GWARANTUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO WÓZKÓW SAMOJEZDNYCH AGV W OBSZARACH PRACY

Nie można zaprzeczyć temu, że wózki samojezdne – znane także jako AGV – to niezwykle przydatne narzędzia w różnych branżach przemysłu. Pomimo jednak uznania ich wartości i efektywności, warto też zapewnić, by inni pracownicy wykonujący swoją pracę w tych samych obszarach zakładu przemysłowego byli świadomi ich obecności. Dlatego w tym artykule chcemy przyjrzeć się rozwiązaniu, które szybko staje się kluczowym sprzymierzeńcem w kwestii bezpiecznego wdrożenia wózków samojezdnych do przestrzeni przemysłowych już użytkowanych przez ręcznie kierowane wózki widłowe – jest to System antykolizyjny dla wózków transportowych CAS-G2.

Mitsubishi Logisnext Europe Oy (MLE Oy) – producent tradycyjnych wózków magazynowych, wózków samojezdnych (Rocla AGV), oraz elektrycznych wózków widłowych o dużej ładowności – użytkuje system CAS-G2 dla celów ostrzegania kierowców wózków transportowych o wykryciu innych pojazdów. Firma ta uzyskała doskonałe wyniki w odniesieniu do eksploatowanych przez nią wózków samojezdnych (AGV) własnej produkcji i oraz wózków użytkowanych przez jednego z jej klientów, który poszukiwał rozwiązania gwarantującego bezpieczeństwo wózków samojezdnych w przestrzeniach wspólnie użytkowanych z tradycyjnymi wózkami widłowymi.

Firma MLE zainstalowała system CAS-G2 w wózkach AGV z funkcją sterowania grupowego, umożliwiającego ignorowanie lub niewykrywanie tych pojazdów, które należą do tej samej grupy. Oznacza to, że dwa wózki AGV z tej samej grupy mogą skutecznie wykonywać swoje zadania, koordynowane przez system kierowania ruchem, pozostając między sobą w bliskiej odległości, ale każdy z nich wykryje pojazdy spoza wcześniej ustalonej kategorii, takie jak wózki widłowe, które są skonfigurowane jako przeznaczone do lokalizowania przez każdy system CAS-G2. Tak więc, kiedy wózek AGV wykryje ręcznie kierowany wózek widłowy w pobliżu urządzenia CAS-G2, nie przyspieszy, ale będzie utrzymywał dotychczasową prędkość i emitował sygnały świetlne. Daje to kierowcy wózka widłowego sygnał obecności wózka AGV w pobliżu. Jeżeli odległość między obydwoma pojazdami będzie się nadal zmniejszała, wózek AGV będzie nadal emitował sygnały świetlne i zatrzyma się. W tym konkretnym przypadku klient nie zdecydował się na dodanie funkcji sygnalizacji dźwiękowej za pomocą brzęczyka na ręcznie kierowanym wózku widłowym, co wspomogło by sygnały wizualne emitowane przez wózek AGV.

Funkcja Grup w urządzeniach systemu CAS-G2 umożliwia utworzenie czterech grup maszyn w tej samej przestrzeni roboczej: A, B, C i D. Funkcja ta pomaga nam rozróżnić maszyny należące do różnych grup, które, na przykład, wykonują różne zadania w tej samej przestrzeni roboczej, co pozwala nie tylko skuteczniej realizować te zadania, ale także zapobiegać wypadkom przy pracy i zdarzeniom niebezpiecznym. Na przykład, kiedy funkcja ta jest uruchomiona, urządzenia „Typu A” widzą tylko urządzenia „Typu B” i wzajemnie. Natomiast, jeśli funkcja ta jest wyłączona, urządzenia systemu CAS-G2 wykrywają każde urządzenie CAS-G2 znajdujące się w obszarze wykrywania.

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 jest to elektroniczny system bezpieczeństwa zbudowany w oparciu o system CAS. To najnowocześniejsze narzędzie umożliwia ostrzeganie kierowców wózków widłowych w przypadku wykrycia w pobliżu innych pojazdów transportowych, które mogą stanowić zagrożenie.

Czy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego systemu? Czy potrzebujecie porady w jakiejkolwiek inne sprawie? Prosimy bez wahania skontaktować się z nami, jesteśmy tu po to, aby pomagać!

PLUG & PLAY: NOWA KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEMYŚLE

PLUG & PLAY: NOWA KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEMYŚLE

Oczywiste jest, że codzienna praca we współczesnych zakładach przemysłowych charakteryzuje się dużą intensywnością i wysokim stopniem złożoności. I tutaj z pomocą przychodzi nam technologia – prawdziwy partner dostarczający prostych rozwiązań i ułatwiający nam wszystkim codzienne życie. Jest to partner, z którego pomocą będziemy też mogli stworzyć bezpieczniejsze środowisko pracy. Wychodząc z tego założenia i korzystając z wiedzy zebranej w dialogu z naszymi klientami, nasi specjaliści opracowali innowacyjną Puszkę połączeniową Plug & Play.

To nowe narzędzie sprawia, że instalacja wszystkich naszych urządzeń na wózkach transportowych jest jeszcze łatwiejsza, eliminując kolejne zadanie z listy prac do zrobienia i znacznie zmniejszając liczbę godzin, jakie trzeba spędzić przy instalowaniu i konfigurowaniu urządzeń. System Plug & Play znacznie upraszcza podłączanie urządzeń, oszczędza czas i zwiększa wydajność pracy. Nowy system wyposażony jest także w przetwornicę DC/DC oraz Prosty brzęczyk. I nie tylko to! Innowacyjny system Plug & Play nie wymaga stosowania żadnych zewnętrznych przekaźników.

Nowa Puszka połączeniowa umożliwia wprowadzanie i podłączanie różnych rozwiązań – począwszy od Systemu ostrzegania o pieszych (PAS) aż po System antykolizyjny (CAS-G2) – pozwala także na podłączanie i konfigurowanie różnych elementów sygnalizacji ostrzegawczej dla operatorów, takich jak światło pilotowe, brzęczyk lub sygnał Zwolnij.

Jednocześnie, a także w ramach prowadzenia prac nad Puszką połączeniową, wdrożyliśmy też nowe wersje systemów PAS i CAS-G2, które posiadają złącza umożliwiające podłączenie do systemu Plug & Play.

Czy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego systemu? Czy potrzebujecie porady w jakiejkolwiek innej sprawie? Prosimy bez wahania skontaktować się z nami, jesteśmy tu po to, aby pomagać!

CROSSING GUARD: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NA SKRZYŻOWANIACH – ROZWIĄZANIE PRZYCHODZĄCE Z GÓRY

CROSSING GUARD: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NA SKRZYŻOWANIACH – ROZWIĄZANIE PRZYCHODZĄCE Z GÓRY

Wszyscy wiemy, że skrzyżowania w magazynach to miejsca szczególnie wysokiego ryzyka dla bezpieczeństwa pracy, gdzie często zdarzają się kolizje lub podobne wypadki. W tym artykule omówimy istotne korzyści oferowane przez System Bezpieczeństwa na Skrzyżowaniach (Crossing Guard), innowacyjne rozwiązanie już obecnie stosowane ze znakomitymi rezultatami dla zapobiegania wypadkom w przemyśle.

System Bezpieczeństwa na Skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych. Działanie tego systemu polega na tym, że pojazd transportowy lub operator zbliżający się do skrzyżowania otrzymuje ostrzeżenie wizualne emitowane przez światła drogowe oraz obraz wyświetlany na podłodze przez projektor systemu VAS, które wskazują, czy wjazd na skrzyżowanie jest dozwolony czy nie, dostarczając informacje o bezpieczeństwie ruchu umożliwiające uniknięcie wypadku lub ryzykownej sytuacji.

Rozwiązanie to – opracowane przez nas na specjalne zamówienie jednego z naszych klientów – zapożycza kilka elementów już dostępnych na rynku, jednocześnie wprowadzając szereg unikalnych innowacji opracowanych przez naszych inżynierów, w celu stworzenia produktu, który będzie stanowił istotny postęp w poprawie bezpieczeństwa pracy.

System ten wykorzystuje w działaniu technikę radarową, która ma zdolność odróżniania ludzi od pojazdów i identyfikowania, czy wózek widłowy zbliża się do skrzyżowania, czy oddala od niego. Dzięki tej innowacyjnej technologii nie jest konieczne posiadanie przez operatorów lub pojazdy specjalnych urządzeń wykrywających obecność użytkowników dróg, ponieważ system lokalizuje ich automatycznie.

System Bezpieczeństwa na Skrzyżowaniach (Crossing Guard) jest to też system programowalny, który nie tylko można skonfigurować pod kątem własnych specyficznych potrzeb – System VAS, ale także umożliwia wykorzystanie kilku innych naszych systemów, takich jak PAS i CAS-G2. Urządzenie wyróżnia się następującymi cechami:

 • Wytrzymała aluminiowa konstrukcja.
 • Wysokość montażu od 3 do 7 metrów.
 • Bardzo łatwa obsługa, nawet na dużej wysokości.
 • Maksymalna wykrywana prędkość pojazdów wynosi 25 km/h.

Dodatkowo, specjalne przegrody dzielące płaszczyzny świateł drogowych sprawiają, że światła są widoczne tylko z jednego kierunku, dzięki czemu zapobiega się mylnej interpretacji sygnalizacji świetlnej. Urządzenie to jest w prosty sposób zawieszane za pomocą zawiesia przemysłowego lub przy użyciu wieszaków wykonanych w standardzie VESA.

Dostępnych jest kilka modeli Systemu Bezpieczeństwa na Skrzyżowaniach (Crossing Guard), wyposażonych albo w projektor Niebieskiej Plamki (Bluespot), albo projektory Systemu VAS, które mogą być ustawione w 2, 3 lub 4 kierunkach, zgodnych z kierunkami świateł drogowych. Nasz zespół chętnie przeanalizuje wasze potrzeby i zaproponuje rozwiązanie najlepiej dopasowane do danej przestrzeni roboczej.

Czy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego systemu? Czy potrzebujecie porady w jakiejkolwiek innej sprawie? Prosimy bez wahania skontaktować się z nami, jesteśmy tu po to, aby pomagać!

KAMIZELKA ODBLASKOWA ORAZ TAG T-10R PRODUKCJI CLAITEC – DWAJ WIELCY SPRZYMIERZEŃCY W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY

KAMIZELKA ODBLASKOWA ORAZ TAG T-10R PRODUKCJI CLAITEC – DWAJ WIELCY SPRZYMIERZEŃCY W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Jednym z najczęściej otrzymywanych przez nas pytań od klientów, jest to czy oferujemy kamizelki odblaskowe dla poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych.

Jako odpowiedź na to pytanie prezentujemy ten artykuł, w którym omówimy idealne rozwiązanie – kamizelkę odblaskową z kieszonką specjalnie zaprojektowaną do noszenia tagu T-10R służącego do wykrywania ludzi. Doskonale widoczna kamizelka odblaskowa z kieszonką na tagi T-10 i T-10R, dostępna za bardzo korzystną cenę, z dużymi zniżkami dla nabywców hurtowych.

Szczególną cechą kamizelki jest to, że kieszonka po włożeniu tagu zamyka się, aby zapobiec wypadnięciu lub zgubieniu tagu, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie i pozwala uniknąć ryzyka rozproszenia uwagi w trudnych sytuacjach. Funkcja zamykania kieszonki wykorzystuje klips i bolec, jako mechanizm blokujący, oraz odpowiedni element do odblokowania zamknięcia. W ten sposób można mieć pewność, że tag T-10R będzie zawsze na miejscu. Tylko osoba upoważniona lub przełożony pracownika może wyjąć tag z kieszonki w kamizelce.

Pozytywny wpływ tych kamizelek na bezpieczeństwo noszących je osób jest bardzo wyraźny, ponieważ pracownik jest doskonale widoczny dla innych, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wypadku z udziałem wózków widłowych lub innych dużych maszyn oraz uzyskuje się ogólnie wyższy poziom bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym.

Należy przy tym pamiętać, że tag T-10R jest sam sobie zaawansowanym technicznie urządzeniem i stanowi znakomite uzupełnienie innych systemów bezpieczeństwa w każdej branży przemysłu, realizując funkcje dwukierunkowego działania obejmującego zarówno ostrzeganie pieszych jak i kierowców wózków widłowych.

Tag T-10R jest aktywnym urządzeniem wykorzystującym technologię łączności RFID, posiada zasilanie akumulatorowe zapewniające długotrwałą pracę, i może być noszony przez ludzi lub umieszczany na maszynach w różnych miejscach pracy i obiektach przemysłowych, gdzie jest precyzyjnie wykrywany przez aktywator AC-50. Narzędzie to posiada trzy rodzaje sygnalizacji ostrzegawczej: wizualną – silne LEDy, dźwiękową – głośny sygnał biiip, oraz wibracyjną.

Wśród różnych istotnych właściwości tagu T-10R warto podkreślić, że charakteryzuje się on wytrzymałą konstrukcją i dużą odpornością na trudne warunki użytkowania, dzięki czemu może z powodzeniem znosić codzienne zawirowania pracy w środowiskach przemysłowych, różnego rodzaju ruchy i wstrząsy typowe dla intensywnej pracy w przemyśle, bez ryzyka uszkodzenia lub generowania fałszywych alarmów. Oprócz tego, tag T-10R posiada akumulator, który może być ładowany bezprzewodowo, co dodatkowo zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkownika, ponieważ można zawsze polegać na tym, że ma on wystarczająco dużo energii do działania.

Czy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego tematu? A może inne pytania? Czy potrzebujecie naszej porady w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy? Prosimy bez wahania skontaktować się z nami! Jesteśmy po to, by służyć pomocą!

TAG T-10R – NOWY ELEMENT ZWIĘKSZAJĄCY FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU PAS

TAG T-10R – NOWY ELEMENT ZWIĘKSZAJĄCY FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU PAS

Wielu naszych klientów często pyta nas o parametry i różnice między tagiem T-10 a tagiem T-10R, ponieważ na pierwszy rzut oka wydają się być bardzo podobne. Dlatego w tym artykule chcemy wskazać na różnice między tymi przyrządami i odkryć wiele nieznanych zalet tagu T-10R.

Zarówno tag T-10, jak i T-10R są to niewielkie, długo działające, aktywne urządzenia RFID. Umieszczane są na pojeździe lub noszone przez ludzi i służą do precyzyjnego wykrywania tych obiektów przez aktywator AC-50 – który należy do naszego bardzo udanego systemu PAS (Systemu ostrzegania o pieszych).

Tag T-10R jest ewolucją tagu T-10 i zawiera kilka ulepszeń względem poprzedniej wersji. Na przykład: poprawiliśmy zarówno zasięg sygnału radiowego, jak również łatwość wykrywania tagu. Nowy tag jest wyposażony w akumulator, którego minimalny czas pracy wynosi około miesiąca, i który może być ładowany bezprzewodowo. Jest to niezwykle przydatna cecha ułatwiająca codzienne użytkowanie przyrządu. Oprócz tego, tag T-10R wyposażony jest silne lampy LED, które ułatwiają szybkie wykrycie przyrządu i zapewniają bardzo dobrą widoczność osoby noszącej ten tag. Światło generowane przez tag T-10R jest widoczne w zakresie kąta 360°, czyli może być dostrzeżone z dowolnego kierunku, co zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy i pomaga zapobiegać wypadkom przy pracy.

Dodatkowo, tag posiada system wibracyjny, który stanowi dodatkowy środek ostrzegania o obecności innej osoby lub pojazdu. Emituje on też bardzo silny dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, który stanowi istotne uzupełnienie innych środków ostrzegania i przyczynia się do poprawy standardów bezpieczeństwa w przemyśle. Konstrukcja tego przyrządu zapewnia mu wysoką wytrzymałość, dzięki czemu znakomicie sprawdza się w trudnych warunkach przemysłowych i obszarach pracy wspólnie wykorzystywanych przez ludzi, pojazdy transportowe i duże maszyny.

Obydwa tagi posiadają funkcje przycisku przywołania oraz zdolność wykrywania krytycznych punktów.

Czy macie jakieś pytania odnośnie tych produktów lub innych systemów z naszej oferty? Może potrzebujecie porady? Prosimy bez wahania skontaktować się z nami! Jesteśmy po to, by służyć pomocą!

ZMODYFIKOWANY TAG W FORMIE IDENTYFIKATORA

ZMODYFIKOWANY TAG W FORMIE IDENTYFIKATORA

Nasz zespół wychodzi z założenia, że aby nowe produkty były rzeczywiście znakomite i przydatne, muszą odpowiadać potrzebom naszych klientów, spełniać ich oczekiwania i rozwiązywać ich problemy. Dlatego na podstawie obserwacji codziennej pracy i procesów realizowanych w różnych zakładach przemysłowych, opracowaliśmy nowy produkt, który już został wdrożony przez kilka firm do ich bieżącej działalności: identyfikator/tag T-10R.

Ten nowy produkt stanowi adaptację nowego tagu T-10R , do którego dodano funkcję uchwytu na kartę identyfikacyjną. Dzięki takiemu połączeniu funkcji dwóch elementów użytkownik nosi tylko jeden przedmiot spełniający dwa zadania: tag bezpieczeństwa i osobista karta identyfikacyjna. Pomaga to uniknąć zapomnienia, zgubienia lub innych błędów ludzkich, które w wielu przypadkach przyczyniają się do występowania wypadków lub podobnych problemów.

Identyfikator T-10R można przyczepić do ubrania roboczego, dzięki czemu trudniej jest użytkownikowi zapomnieć go lub zgubić. Należy tutaj podkreślić, że identyfikator ten zawiera klucz elektroniczny (inaczej zwany „tagiem”) wykorzystujący technologię aktywnej łączności RFID, wyposażony w akumulator zapewniający długotrwałą pracę, i że tag ten można nosić przy sobie lub umieścić na dowolnym urządzeniu, umożliwiając jego dokładne wykrycie przez aktywator AC-50.

Dodatkowo, przyrząd ten wykorzystuje dwie technologie łączności RFID – pasywną i aktywną – co umożliwia naszym klientom zachowanie już posiadanej funkcji kontroli dostępu, a dodatkowo wprowadza nową funkcję współpracy z Systemem ostrzegania o pieszych (PAS).

Identyfikator T-10R wyróżnia się takimi specjalnymi cechami, jak wytrzymała konstrukcja i ogólna odporność na trudne warunki użytkowania, dzięki czemu zapewnia skuteczne wsparcie w codziennej pracy realizowanej w niekorzystnych i wymagających środowiskach przemysłowych, bez ryzyka awarii lub generowania fałszywych alarmów.

Akumulator identyfikatora T-10R może być ładowany bezprzewodowo, co dodatkowo zwiększa komfort i bezpieczeństwo operatora, który może mieć pewność, że tag zawsze ma wystarczający do pracy zapas energii.

Tag może być ładowany bezprzewodowo przy użyciu 2 rodzajów ładowarek: uniwersalnej ładowarki bezprzewodowej zasilanej przez USB lub dużej stacji ładowania, która pozwala na jednoczesne ładowanie 12 tagów.

A gdyby tego jeszcze było mało, to należy podkreślić, że to nowe urządzenie wyposażone jest w oświetlenie LED o wysokim natężeniu światła, które jest bardzo łatwe do zauważenia i zapewnia skuteczne wykrywanie i widoczność osoby lub maszyny wyposażonej w ten tag. Sygnał świetlny jest emitowany w zakresie kąta 360° i jest widoczny ze wszystkich stron wokół sygnalizatora. Oprócz tego, LED stanu na bieżąco informuje o poziomie energii akumulatora.

Identyfikator/tag T-10R to niewielkie urządzenie, łatwe do noszenia przy sobie, wyposażone także w system wibracyjny, który zapewnia dodatkowe ostrzeganie użytkownika o obecności w pobliżu pojazdu lub innego potencjalnego zagrożenia. Tag generuje także bardzo głośny dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, dzięki czemu oferuje duże możliwości alarmowania.

Warto też podkreślić, że czas pracy akumulatora zasilającego urządzenie pozwala na użytkowanie go przez ponad miesiąc! Zależy to oczywiście też od intensywności użytkowania i innych związanych z tym czynników.

Chcecie dowiedzieć się więcej o tym nowym produkcie lub którymś z innych elementów z naszej oferty? Prosimy bez wahania skontaktować się z nami! Jesteśmy po to, by służyć pomocą!

VSG – WIRTUALNA BRAMKA DLA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH

VSG – WIRTUALNA BRAMKA DLA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników jest zawsze absolutnym priorytetem dla nas. Dlatego nieustannie poszukujemy rozwiązań dla zapobiegania wypadkom przy pracy i podnoszenia bezpieczeństwa pracy na wyższy poziom. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić nasze najnowsze opracowanie Wirtualną bramkę bezpieczeństwa (VSG).

Rozwiązanie VSG składa się z wirtualnej bramki sterowanej przez fotokomórki i uruchamianej ruchem. Kiedy dostęp do określonego obszaru lub wejście na skrzyżowanie jest zabronione, bramka VSG uruchamia system ostrzegawczy, który wyświetla czerwoną linię na podłodze.

Jeżeli bramka wykryje nadjeżdżający wózek widłowy, na podłodze wyświetla się linia informująca, że przejście jest zabronione. Jeżeli pieszy zdecyduje się zignorować sygnał i przekroczyć bramkę, włącza się świetlny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, a dodatkowo sygnał jest wysyłany do pojazdu, aby powiadomić kierowcę o niebezpieczeństwie.

Ponadto, to innowacyjne rozwiązanie może być w prosty sposób zintegrowane z innymi naszymi systemami, takimi jak np. System VAS. W takim przypadku można stworzyć obraz przejścia dla pieszych wyświetlany na podłodze (pasy) i zaprogramować działanie systemu w taki sposób, że gdy detektor wykryje zbliżający się wózek widłowy, wyświetlany na podłodze obraz zostanie wygaszony.

Wskazówka:

Należy zauważyć, że rozwiązanie VSG charakteryzuje się wieloma zaletami i dużą elastycznością dostosowania do środowiska pracy. Na przykład, jeśli w magazynie nie ma drzwi, system ten może pozwolić organizować ruch poprzez stworzenie drzwi wirtualnych, dzięki czemu miejsce to stanie się bezpieczniejsze i bardziej praktyczne i będzie można uniknąć wydatków związanych z budową przegród materialnych.

System ten także nie wymaga konserwacji, prawie nie zajmuje miejsca i jest łatwy do zainstalowania, co sprawia, że jest to bardzo przydatne rozwiązanie dla każdej branży.

Jeżeli macie jakieś pytania i/lub potrzebujecie porady, prosimy bez wahania skontaktować się z nami.

DWA PRAKTYCZNE I EFEKTYWNE PRODUKTY Z RODZINY CLAITEC: TAG T-10R I IDENTYFIKATOR/TAG T-10R

DWA PRAKTYCZNE I EFEKTYWNE PRODUKTY Z RODZINY CLAITEC:
TAG T-10R I IDENTYFIKATOR/TAG T-10R

Dzisiaj zajmiemy się dwoma produktami opracowanymi przez nas, które zyskały powszechną akceptację klientów w ciągu ostatniego roku i wyróżniają się praktycznością i efektywnością działania. Są to: tag T-10R i identyfikator/tag T-10R.

Tag T-10R powstał jako ewolucyjne rozwinięcie tagu T-10. Promień działania oraz efektywność wykrywania nowego przyrządu zostały znacznie poprawione. Przyrząd ten zasilany jest z akumulatora zapewniającego miesiąc autonomicznej pracy i jest ładowany bezprzewodowo, co znacznie ułatwia codzienne jego użytkowanie. Tag T-10R wyposażony jest w silne lampy LED, które ułatwiają szybkie dostrzeżenie przyrządu i zapewniają bardzo dobrą widoczność osoby noszącej ten tag. Dzięki kątowi rozchodzenia się światła wynoszącemu 360° przyrząd ten jest widoczny z każdej strony, co znacznie podwyższa poziom bezpieczeństwa pracowników i sprzyja uniknięciu wielu wypadków przy pracy.

Dodatkowo, nowy tag posiada system wibracyjny, który stanowi dodatkowy środek ostrzegania o obecności innej osoby lub pojazdu. Emituje on też bardzo silny dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, który stanowi istotne uzupełnienie innych środków ostrzegania i przyczynia się do poprawy standardów bezpieczeństwa w przemyśle.

Identyfikator/tag T-10R, to z drugiej strony idealne rozwiązanie dla zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli dostępu dla osób odwiedzających firmę. Produkt ten jest już szeroko wykorzystywany przez naszych klientów i znakomicie sprawdza się jako pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i redukcji ryzyka wypadków.

Osoby rejestrujące się jako gość otrzymują Identyfikator/tag T-10R wraz z informacją o uprawnieniach dostępu. Oznacza to, że osoba nosząca prosty identyfikator jest chroniona przed ryzykiem kolizji z wózkami widłowymi i urządzeniami transportującymi ładunki. Identyfikator/tag T-10R stanowi adaptację nowego tagu T-10R wyposażoną w funkcję uchwytu na kartę identyfikacyjną, dzięki czemu ryzyko zapomnienia lub zgubienia tego przyrządu jest znacznie mniejsze.

Jeżeli macie jakieś pytania lub potrzebujecie porady, prosimy bez wahania skontaktować się z nami.

RADAR DACHOWY – INTELIGENTNY SPRZYMIERZENIEC W ZAPOBIEGANIU WYPADKOM

RADAR DACHOWY – INTELIGENTNY SPRZYMIERZENIEC W ZAPOBIEGANIU WYPADKOM

Korzystanie ze wspólnych przestrzeni przez wózki widłowe i pracowników pieszych jest jednym najtrudniejszych wyzwań współczesnych zakładów pracy. Nasz zespół poszukuje sposobów na radzenie sobie z zagrożeniami jakie stwarza ta koegzystencja. Wiemy, że prędkość ruchu pojazdów ma ścisły związek z bezpieczeństwem, ale mamy także świadomość istotności wydajności pracy, a nasze najnowsze opracowanie doskonale równoważy obydwa te aspekty.

Przedstawiamy Radar dachowy! Radar dachowy to system bezpieczeństwa, który umożliwia automatyczne zmniejszenie prędkości pojazdu wjeżdżającego do budynku. W chwili wykrycia dachu przez radar, powoduje on natychmiastowe przełączenie na zmniejszoną prędkość wózka widłowego, która jest utrzymywana do chwili opuszczenia przez wózek budynku.

Inaczej mówiąc, wózek widłowy może z normalną prędkością wykonywać swoje zadania na otwartej przestrzeni, w której nie ma pracowników pieszych, na przykład na nabrzeżu portowym, ale w przy wjeździe do magazynu lub innego obiektu, gdzie poruszają się pracownicy piesi, prędkość wózka zostanie automatycznie zmniejszona, bez konieczności reakcji ze strony kierowcy. Radar dachowy zapobiega negatywnym efektom zaniedbania lub rozproszenia uwagi kierowcy wózka, który może zapomnieć zmniejszyć prędkość, gdy jest to potrzebne.

Radar dachowy stanowi uzupełnienie funkcji bezpieczeństwa pojazdu i może być zintegrowany z każdym typem wózka widłowego. To innowacyjne rozwiązanie opracowane przez nas, wykorzystujące czujnik radarowy, ma zdolność wykrywania konstrukcji dachowych (np. sufity) o wysokości do 24 metrów.

Radar dachowy ma cztery ustawienia dotyczące czasu reakcji radaru oraz osiem ustawień zakresu wykrywania, co oznacza, że urządzenie to może być wykorzystywane nawet w najbardziej skomplikowanych warunkach pracy. Czułość nadajnika zapewnia, że nieduże konstrukcje napowietrzne, takie jak np. mosty, gałęzie drzew i rurociągi, nie będą powodowały niepotrzebnego zmniejszenia prędkości wózka.

Urządzenie można łatwo zainstalować w kabinie kierowcy wózka widłowego lub na dachu ochronnym wózka. Dystans strefy wykrywania, czułość i ustawienia wyjściowe są łatwe do ustawienia w Radarze dachowym.

Jeśli potrzebujecie więcej informacji na temat poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy, proszę bez wahania skontaktować się z nami

MT-50: NOWOCZESNY I WIELOFUNKCYJNY TAG

MT-50: NOWOCZESNY I WIELOFUNKCYJNY TAG

Nieustannie poszukując nowych i innowacyjnych sposobów dostarczenia naszym klientom pomocnych rozwiązań, nasz zespół opracował bardzo praktyczny, wielofunkcyjny tag, który jako jeden produkt zastępuje kilka różnych urządzeń i łączy w sobie ich funkcje.

Przedstawiamy MT-50 – nowe urządzenie, które realizuje te same funkcje, co tag TT-50, tag TZ, tag TZ2 (BI / UNI). Ten nowy tag wykonuje te same zadania, co wszystkie te urządzenia, a przy tym charakteryzuje się m.in. lepszymi parametrami łączności RF i LF, typowymi dla T-10R.

MT-50 można łatwo skonfigurować za pomocą prostego przełącznika, aby realizował funkcje tagu kontrolnego, do czego dotychczas służył tag TT-50 – urządzenie zaprojektowane do nadzorowania i korygowania pracy łączności RF, może też działać jako generator strefy bezpieczeństwa, podobnie jak aktywator AC-50.

MT-50 wykonuje także zadania wcześniej przypisane do tagu TZ – małego przyrządu umożliwiającego wykrywanie wózków widłowych wyposażonych w AC-50 w obrębie określonej strefy bezpieczeństwa. Za pomocą tych urządzeń można wyznaczyć zakres strefy bezpieczeństwa w przestrzeni fizycznej, bez konieczności posiadania przez pracowników tagów T-10. Działanie tego systemu polega na tym, że kiedy wózek widłowy wjeżdża do strefy bezpieczeństwa, aktywator AC-50 włącza sygnał alarmowy w pojeździe, a także może zmniejszyć jego prędkość.

Oprócz wyżej wymienionych funkcji, MT-50 ma też takie same możliwości, jak dwukierunkowy i jednokierunkowy tag TZ2, zaprojektowany do wykrywania w strefie bezpieczeństwa wózków widłowych wyposażonych w aktywator AC-50. Urządzenia te umożliwiają wyznaczenie strefy bezpieczeństwa w przestrzeni fizycznej, bez konieczności posiadania przez pracowników tagów T-10. Kiedy wózek widłowy wjeżdża do strefy bezpieczeństwa, w tagu TZ2 włącza się przekaźnik.

Zalety tagu MT-50:

Nowy tag charakteryzuje się wieloma ulepszeniami w porównaniu do jego poprzedników, w tym m.in.:

 • Lepsza skuteczność wykrywania
 • Większy zasięg (od 5 m do 7 m w paśmie LF – 21 kHz)
 • Lepsza łączność w paśmie HF ​​(2,4 GHz). Oznacza to, że skuteczność wykrywania jest dużo wyższa niż w sytuacjach, gdzie wcześniej były używane tagi TZ2 i TZ.
 • Podłączenie przez złącze IP65
 • Łatwiejsza instalacja
 • Wbudowany przekaźnik
 • Możliwość rozszerzenia o dodatkowe wyjścia i wejścia
 • Konfiguracja TZ2 i TT-50 jest łatwa do wykonania za pomocą przełącznika

Chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym rozwiązaniu? Potrzebujecie porady odnośnie innych naszych produktów? Bez wahania skontaktujcie się z nami.

AKTYWNY INHIBITOR CLAITEC: NAJLEPSZY SPRZYMIERZENIEC KIEROWCY WÓZKA WIDŁOWEGO

AKTYWNY INHIBITOR CLAITEC: NAJLEPSZY SPRZYMIERZENIEC KIEROWCY WÓZKA WIDŁOWEGO

Wiemy, że intensywna dynamika codziennej pracy w zakładach przemysłowych często może powodować u pracowników znużenie i zapominanie, ale mamy też świadomość, że nawet najmniejszy ludzki błąd może prowadzić do poważnego wypadku przy pracy. Nasz zespół stale pracuje nad nowymi narzędziami technologicznymi, które mogłyby wspomóc i ułatwić działalność naszych klientów poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy kierowców wózków widłowych. Najnowszym przykładem naszych starań jest Aktywny inhibitor – najlepszy sprzymierzeniec kierowcy wózka widłowego.

Aktywny inhibitor zawiera moduł elektroniczny, który jest montowany obok siedzenia kierowcy i służy do blokowania działania tagu kierowcy wchodzącego do pojazdu. Dzięki temu tag kierowcy nie zostanie wykryty, a dla pozostałej części systemów będzie to wyglądało tak, jakby wózek sam jeździł, co pozwala na zapobieganie zakłóceniom w toku pracy związanym ze wzajemnym wykrywaniem się elementów systemu.

Inaczej mówiąc, narzędzie to i jego działanie pozwala kierowcy na bezpieczne prowadzenie wózka widłowego, a jednocześnie umożliwia normalne działanie systemu wykrywania pieszych w trakcie poruszania się po obszarze pracy i w przyległych przestrzeniach.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że główną zaletą odróżniającą mobilny inhibitor T-10 od inhibitora stałego jest to, że kierowca nie musi wykonywać żadnych czynności, aby zablokować działanie swojego tagu wewnątrz kabiny wózka, dzięki czemu nie musi poświęcać swojej uwagi działaniu tych elementów, a jednocześnie może efektywnie wykonywać swoją pracę. Natomiast po wyjściu kierowcy z kabiny wózka widłowego jego tag kierowcy zaczyna normalnie działać w sposób całkowicie bezobsługowy.

Opracowany bezpośrednio w oparciu o analizy i obserwacje przeprowadzone przez pracowników Działu Badawczo-Rozwojowego Claitec, Aktywny inhibitor stanowi idealne uzupełnienie dostępnych już w ofercie inhibitorów.

Czy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego systemu? Czy potrzebujecie porady w jakiejkolwiek innej sprawie? Prosimy bez wahania skontaktować się z nami, jesteśmy tu po to, aby pomagać!

T-10R SD – DYSTANS SPOŁECZNY – FILM

T-10R SD – DYSTANS SPOŁECZNY – FILM

T-10R SD jest to rozwiązanie przeznaczone do monitorowania otoczenia pod kątem zachowania dystansu fizycznego między ludźmi określonego dla danego miejsca pracy (biura, magazyny, centra logistyczne, warsztaty, itd.).

Więcej informacji można znaleźć na tej stronie internetowej:Jak zachować zalecany dystans społeczny w miejscu pracy – przedstawiamy T-10R SD

AUTOMATYCZNA AUTORYZACJA BRAMKI PRZY UŻYCIU ANTENY KONTROLNEJ AV-50

AUTOMATYCZNA AUTORYZACJA BRAMKI PRZY UŻYCIU ANTENY KONTROLNEJ AV-50

Film ten przedstawia sposób automatycznego otwierania bramki za pomocą anteny kontrolnej AV-50 przez pracowników pieszych.

OSOBISTY KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA – TAG T-10R

OSOBISTY KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA – TAG T-10R

Nowy tag T-10R to zasilane z akumulatora o długim czasie pracy aktywne urządzenie RFID, noszone przez pracownika lub umieszczone na maszynie lub aktywnym elemencie wyposażenia przemysłowego, które może być dokładnie wykrywane przez aktywator AC-50 i może znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy.

Tag T-10R wyróżnia się takimi specjalnymi cechami, jak wytrzymała konstrukcja i ogólna odporność na trudne warunki użytkowania, dzięki czemu zapewnia skuteczne wsparcie w codziennej pracy realizowanej w niekorzystnych i wymagających środowiskach przemysłowych, bez ryzyka awarii lub generowania fałszywych alarmów.

Dodatkowo, akumulator tagu T-10R może być ładowany bezprzewodowo, co jeszcze bardziej zwiększa komfort i bezpieczeństwo operatora, który może mieć pewność, że tag zawsze ma wystarczający do pracy zapas energii.

Tag T-10R może być ładowany bezprzewodowo przy użyciu 2 rodzajów ładowarek: uniwersalnej ładowarki bezprzewodowej zasilanej przez USB lub dużej stacji ładowania, która pozwala na jednoczesne ładowanie 12 tagów.

PROSTY BRZĘCZYK: PRZYRZĄD OSTRZEGAWCZY, KTÓRY CHRONI TWÓJ SŁUCH

PROSTY BRZĘCZYK: PRZYRZĄD OSTRZEGAWCZY, KTÓRY CHRONI TWÓJ SŁUCH

Nasza praca ma sens tylko wtedy, gdy poddajemy nasze produkty próbie regularnego użytkowania i testowania przez naszych klientów. Potrzebujemy informacji zwrotnych, opinii, komentarzy, sugestii, a także krytyki, aby wprowadzać ulepszenia i móc dostarczać więcej rozwiązań tym, którzy zaufali naszym produktom. W tym artykule, chcielibyśmy podzielić się doświadczeniem, które ilustruje takie podejście.

Przykładem tego jest „Prosty brzęczyk”, narzędzie opracowane przez nas we współpracy z Denso – jednym z naszych cenionych klientów z Czech – który zgłosił swoje uwagi odnośnie doświadczeń zebranych w związku z użytkowaniem jednego z naszych produktów. Klient podzielił się z nami spostrzeżeniem, iż po zainstalowaniu brzęczyka na wózku widłowym w ramach Systemu PAS, którego zadaniem jest ostrzeganie kierowców o obecności pieszych pracownicy skarżyli się na zbyt głośny sygnał brzęczyka, który w efekcie zamiast ostrzegać, denerwował kierowców.

Dzieje się tak dlatego, że w Systemie PAS – który ostrzega kierowców wózków widłowych o wykryciu pieszego w odległości od 1 do 6,5 metra – brzęczyk ostrzegawczy emituje swój sygnał w sposób ciągły, dopóki ta osoba nie wyjdzie z wyznaczonego obszaru ostrzegania. Dlatego, sygnał dźwiękowy trwa przez dłuższy czas, nawet po zauważeniu niebezpieczeństwa przez kierowcę.

W celu zaradzenia tej sytuacji, zaprojektowaliśmy Prosty brzęczyk. Jest to aparat podłączany między aktywatorem AC-50 a brzęczykiem. Umożliwia użytkownikowi regulację czasu trwania sygnału ostrzegawczego włączanego przez system PAS. Po wykryciu osoby pieszej przez system ostrzegawczy, brzęczyk jest uruchamiany tylko na czas wcześniej ustawiony, który może być regulowany w zakresie od 0,1 do 4 sekund. Dzięki temu można uniknąć emitowania przez brzęczyk ciągłego sygnału przez cały czas obecności pieszego w pobliżu, aż do jego odejścia, co miało miejsce przed zastosowaniem tego aparatu.

Należy przy tym podkreślić, że przez cały czas przebywania pieszego w strefie bezpieczeństwa, włączony pozostaje sygnał świetlny, który jest ważnym elementem całego systemu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, a przy tym ostrzega kierowcę, ale nie jest drażniący. Od czasu opracowania i wdrożenia tego aparatu został on już pomyślnie zainstalowany w ponad 35 wózkach widłowych użytkowanych w obiektach Denso. Kilku innych klientów także korzysta z tego rozwiązania.

A co wy na to? Chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym systemie? Czy możemy jakoś pomóc w sprawie konkretnych potrzeb waszej branży? Prosimy bez wahania skontaktować się z nami! Tworzymy rozwiązania zaprojektowane pod kątem specyficznych potrzeb każdego z naszych klientów.

SYMULATOR WYCZERPANIA ZASILANIA: KLUCZOWE ROZWIĄZANIE DLA ZAPOBIEGANIA NIEOCZEKIWANYM SYTUACJOM

SYMULATOR WYCZERPANIA ZASILANIA: KLUCZOWE ROZWIĄZANIE DLA ZAPOBIEGANIA NIEOCZEKIWANYM SYTUACJOM

Wszyscy wiemy, że tempo pracy w przemyśle coraz rzadziej toleruje jakiekolwiek nieoczekiwane zdarzenia, błędy w obliczeniach lub problemy w działaniu naszych głównych narzędzi. Wynika z tego, że z każdym dniem coraz ważniejsze staje się przewidywanie ewentualnych błędów i zapobieganie im, oraz odpowiedzialne działanie w celu zabezpieczenia się na wypadek niekorzystnych zdarzeń.

Dlatego w dzisiejszym artykule chcemy przedstawić Symulator wyczerpania zasilania tagu (T-10sb), wysoce efektywne narzędzie do codziennego użytkowania. Jak wiadomo, System PAS zawiera element określany jako AV-50 – antenę służącą do kontroli tagów. Element ten pozwala także potwierdzić, czy tag T-10 pracuje prawidłowo, lub czy jego bateria jest już słaba lub bliska wyczerpania.

Oczywiście, AV-50 to niezwykle przydatne narzędzie – stanowi aktualnie jeden z kluczowych elementów instalacji systemu PAS. Ale trzeba też odpowiedzialnie zapytać siebie: W jaki sposób możemy sprawdzić działanie anteny kontrolnej?

I tutaj właśnie z pomocą przychodzi Symulator wyczerpania zasilania. Możemy ten symulator opisać, jako pewnego rodzaju specjalny tag T-10 lub przyrząd z dwoma przyciskami – jeden wskazujący, czy poziom energii zasilania jest prawidłowy, i drugi sygnalizujący, że poziom energii zasilania jest niski. T-10sb to niezwykle przydatne narzędzie przy pierwszej instalacji anteny kontrolnej AV-50. Dodatkowo, niektórzy nasi klienci zamawiali ten przyrząd, ponieważ chcieli co pewien czas sprawdzać, czy system pracuje prawidłowo – na przykład, przy corocznym lub co półrocznym przeglądzie systemu. Symulator zasilania jest też przydatny przy testowaniu oprogramowania rejestracyjnego. W takim przypadku, unikalny identyfikator T-10sb pojawia się przy każdym wykonaniu testu, wskazując, czy energia zasilania jest na prawidłowym poziomie lub jest zbyt niska.

MASZ PYTANIA?

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą