0

Twój koszyk jest pusty.

Działania, które mogą wywołać pożar baterii jonowo-litowych

Działania, które mogą wywołać pożar baterii jonowo-litowych

Baterie litowo-jonowe są powszechnie stosowane w naszym codziennym życiu. Wynika to z faktu, że mogą być one znacznie mniejsze i lżejsze niż poprzednie generacje akumulatorów, a jednocześnie zapewniają taką samą moc. Są coraz częściej stosowane we wszelkiego rodzaju produktach elektrycznych i elektronicznych, co wpływa na ich utylizację i często powoduje powstawanie zjawisk termicznych. Dowiedz się, co może być ich przyczyną. 
 
 
Baterie litowe są tworzone z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności przy minimalnej wadze. Z tego powodu elementy baterii są projektowane tak, aby były lekkie, co przekłada się na cienkie przegrody między ogniwami i cienką powłokę zewnętrzną. Przegrody lub powłoki są kruche i można je łatwo przebić. W wielu przypadkach, działania powodują (wewnętrzne lub zewnętrzne) połączenie biegunów baterii (+ i -) - które w normalnych i bezpiecznych warunkach są rozdzielone - co może następnie spowodować zwarcie. Zwarcia mogą być albo nieszkodliwe, albo odpowiedzialne za zainicjowanie zdarzenia termicznego (np. iskry, pożar, wybuch itp.). W dużym stopniu zależy to od tego, czy akumulator jest jeszcze naładowany, czy nie. Drugim powodem jest to, że akumulator może nagrzewać się do punktu ucieczki termicznej. W takim przypadku ciepło zawartości wywiera nacisk na akumulator, potencjalnie powodując wybuch.
 
 

 

 

Uszkodzenia baterii mogą być spowodowane kwestiami związanymi z projektem i montażem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nieprawidłowym obchodzeniem się z bateriami litowymi, w tym typu litowo-jonowego i sprzętem elektrycznym na różnych etapach cyklu wysyłki, nieprawidłowym ich użytkowaniem, przechowywaniem i transportem po zakończeniu eksploatacji. 

 

 

Działania wpływające na żywotność oraz użytkowanie baterii 

Większość działań, które mogą mieć wpływ na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierający baterie litowe to:
  • Zwarcia są zazwyczaj spowodowane przez zewnętrzny materiał, który łączy bieguny tej samej baterii lub ogniwa. Taka sytuacja może spowodować poważny incydent, jeśli bateria lub ogniwo ma jeszcze wystarczającą moc w środku. Materiałem zewnętrznym może być np. inna bateria z metalową powłoką lub odpady otaczające baterię.
  • Fizyczne uderzenie lub wstrząs użytego sprzętu elektrycznego bądź baterii może również wywołać zdarzenie termiczne, ponieważ może uszkodzić i przesunąć materiały mające kontakt z bateriami (np. płytkę drukowaną), a tym samym połączyć bieguny baterii i spowodować zwarcie.
  • Narażenie na działanie ciepła: narażenie na działanie skrajnych temperatur (> +60°C / < -20°C) może spowodować zwarcie.
  • Uszkodzenia ogniw/modułów spowodowane np. starzeniem się baterii, które mogą prowadzić również do zwarcia (tj. gdy zniszczeniu ulegają podatne na uszkodzenia materiały wewnątrz baterii). Obejmuje to tworzenie dendrytów, które odnosi się do wzrostu przewodzących kryształów wewnątrz akumulatora litowego. Kryształy mogą wystawać poza separator biegunów i tworzyć wewnętrzne zwarcie prowadzące do termicznego runu. Tworzenie się dendrytów jest zwykle spowodowane kombinacją starzenia się i niedoskonałego procesu ładowania/rozładowywania. Baterie litowe bez obudowy  są również uważane za uszkodzone. Gdy brakuje obudowy, bieguny baterii znajdują się bliżej siebie (np. w odległości mniejszej niż 1 mm), co zwiększa ryzyko ich kontaktu i spowodowania zwarcia. Dodatkowo metalowa osłona, którą chroni zewnętrzna obudowa, może działać jak materiał łączący bieguny i powodujący zwarcie.