0

Twój koszyk jest pusty.

Jak bezpiecznie przechowywać akumulatory litowo-jonowe?

Jak bezpiecznie przechowywać akumulatory litowo-jonowe?

Akumulatory elektryczne wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu już od XIX wieku. Ostatnie kilkadziesiąt lat, to błyskawiczny rozwój elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych. Nowoczesne ogniwa mają większą pojemność i są bardziej odporne na rozładowanie od swoich poprzedników.

 

 

Akumulatory litowo-jonowe znajdują zastosowanie w zaawansowanych technologicznie urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe i laptopy. Są także coraz częściej wykorzystywane w elektrycznych sprzętach domowych oraz maszynach przemysłowych. Z kolei w produkcji samochodów ogniwa li-ion używane są, jako napęd aut elektrycznych.
 

Zagrożenia ze strony akumulatorów litowo - jonowych

Zawarty w akumulatorach lit sprawia, że są one jednym z najlepszych rozwiązań używanych w nowoczesnych urządzeniach. Lit jest pierwiastkiem palnym i wysoce reaktywnym. Dlatego na skutek niewłaściwego przechowywania ogniw litowych może dojść do ich uszkodzenia lub przegrzania, a w konsekwencji do samozapłonu akumulatora i wybuchu. Znane są przypadki samoistnie wybuchających nośników energii w telefonach komórkowych. Innym przykładem są pożary powstałe na skutek pozostawienia laptopów na pościeli. W firmach i przedsiębiorstwach, w których używane są akumulatory o dużych pojemnościach, ich awaria i samozapłon może doprowadzić do okaleczenia pracowników oraz powstania strat w majątku rzeczowym.
 

Dlaczego dochodzi do awarii ogniw li-ion?

Przyczyn samozapalania się akumulatorów jest kilka. Jedną z nich jest przechowywanie ogniw w niewłaściwej temperaturze. Wraz z nagrzewaniem się otoczenia powyżej 60°C w ogniwach zaczyna rosnąć ciśnienie. Dochodzi do utleniania się gazów i w konsekwencji do pożaru akumulatora, któremu może towarzyszyć zjawisko wybuchu. Niedopuszczalne jest pozostawianie akumulatorów w miejscach nasłonecznionych lub w zamkniętych pojemnikach, w których nie ma odpowiedniej wentylacji.

Przyczyną zapalenia ogniw mogą być również uszkodzenia wewnątrz lub na zewnątrz akumulatora. Do powstania usterek dochodzi na przykład na skutek niewłaściwego transportu akumulatorów. Zagrożenia wynikają także z niedociągnięć powstałych w procesie produkcji ogniw. Jeśli uszkodzenia znajdują się wewnątrz akumulatora to nie są możliwe do wykrycia. Dlatego tak ważne jest, aby akumulatory litowo-jonowe były przechowywane w miejscu, której zapewni im optymalne warunki. Specjalnie przystosowane szafy na baterie ochronią akumulator przed uszkodzeniem oraz w razie awarii zagwarantują bezpieczeństwo pracowników.
 

Bezpieczne przechowywanie akumulatorów

Akumulatory elektryczne wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu już od XIX wieku. Ostatnie kilkadziesiąt lat, to błyskawiczny rozwój elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych. Nowoczesne ogniwa mają większą pojemność i są bardziej odporne na rozładowanie od swoich poprzedników.

Akumulatory litowo-jonowe znajdują zastosowanie w zaawansowanych technologicznie urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe i laptopy. Są także coraz częściej wykorzystywane w elektrycznych sprzętach domowych oraz maszynach przemysłowych. Z kolei w produkcji samochodów ogniwa li-ion używane są, jako napęd aut elektrycznych.

Producenci bezpiecznych szaf ognioodpornych na bieżąco monitorują zagrożenia i oceniają ryzyko związane z ogniwami li-ion. Rezultatem ich działań są szafy, które spełniają wysokie wymagania jakościowe, minimalizujące negatywne skutki awarii akumulatora litowo-jonowego. Elementy w jakie powinna być wyposażona szafa przeznaczona na akumulatory li-ion, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich odpowiada za reakcje w przypadku wystąpienia pożaru, a druga za system kontroli i wczesnego ostrzegania.
 

Zabezpieczenia w przypadku wystąpienia pożaru

Szafa do przechowywania akumulatorów litowo-jonowych powinna być wyposażona w automatyczną blokadę drzwi na wypadek pożaru. Dzięki temu szafa nie zostanie otwarta przez nieświadomego zagrożenia pracownika lub przez siłę uderzeniową spowodowaną wybuchem ogniw. Szafa na baterie powinna być tak skonstruowana, żeby przez określony czas ogień nie wydostał się na zewnątrz i nie spowodował strat w pomieszczeniach firmy. W sytuacji pożaru, ze względów bezpieczeństwa, szafę mogą otworzyć wyłącznie wyspecjalizowane służby, na przykład straż pożarna.
 

System monitorowania zagrożeń

W przypadku przechowywania i stosowania akumulatorów litowo-jonowych wczesne wykrywanie i automatyczna sygnalizacja zdarzeń termicznych, np. pożarów, jest nieodzowna. Inteligentne czujniki kontroli temperatury natychmiast wykrywają niekorzystne zmiany termiczne i inicjują działania zaradcze. Powodzenie akcji gaśniczej zależy w dużym stopniu od szybkiego dotarcia na miejsce straży pożarnej, najlepiej we wczesnej fazie pożaru. Dlatego, czujniki monitorujące temperaturę oraz informujące o prawidłowym zamknięciu drzwi muszą być standardowym wyposażeniem szaf ognioodpornych przeznaczonych do przechowywania ogniw li-ion.
 

Sprawnie działająca wentylacja

Kolejnym koniecznym elementem jest system wentylacyjny. Akumulatory podczas ładowania produkują energię cieplną, która musi zostać odprowadzona na zewnątrz. W przeciwnym razie na skutek rosnącej wewnątrz szafy temperatury, dojdzie do samozapłonu.
 

Nowoczesne rozwiązania zapobiegające awariom

Niezwykle pomocnym rozwiązaniem jest możliwość kontrolowania warunków panujących w szafie ognioodpornej na ekranie laptopa lub telefonu. Dzięki temu można na bieżąco monitorować sytuację i reagować zanim dojdzie do uszkodzenia akumulatora. Jeśli w środku szafy dojdzie do niepożądanych zjawisk, panel sterujący wyśle powiadomienie np.: SMS, do przypisanej osoby.
 

Szafy, które zapewniają ochronę akumulatorów i bezpieczeństwo pracowników

Zadbanie o odpowiednie przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych powinno być priorytetem dla właścicieli firmy i kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie. Zwykłe szafy magazynowe nie dają gwarancji prawidłowego i bezpiecznego składowania ogniw. Rozwiązaniem są ognioodporne szafy na baterie Typ 90, linii BATTERY. Szafy zostały przetestowane według wytycznych zawartych w normach europejskich DIN EN 14470-1, DIN EN 1363-1 oraz zgodnie z niemiecką klasą przechowywania (TRGS 510) są sklasyfikowane jako wydzielona strefa ognioodporna. Podczas testów szafy BATTERY były poddawane działaniu ognia i wykazały 90-minutową odporność na wypływ płomieni.

Ognioodporna szafa magazynowa, szafa do składowania baterii, musi spełniać szereg wymagań dotyczących konstrukcji oraz systemu zabezpieczeń. W przypadku pożaru wewnątrz szafy linii BATTERY uruchamiany jest system automatycznego zamykania drzwi. Dzięki temu pracownik nie jest w stanie ich otworzyć. Zabezpieczenie zapewnia ochronę przed gwałtownym wydobyciem się ognia, co mogłoby skutkować ciężkimi obrażeniami ciała znajdujących się w pobliżu osób. Klasyfikacja Typu 90 oznacza, że jest 90 minut na zorganizowanie ewakuacji w zakładzie, przyjazd straży pożarnej i na ugaszenie pożaru.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowywania akumulatorów litowo-jonowych (składowania baterii litowo-jonowych) zgodnie z obowiązującym prawem. Szafy magazynowe linii BATTERY spełniają normy DIN EN 14470-1 odpowiednio DIN EN 1363-1 o odporności ogniowej 90 minut (typ 90). W razie wystąpienia pożaru i powstania ewentualnych strat, przedsiębiorstwo będzie mógł wykazać, że spełnił wszystkie warunki dotyczące składowania i przechowywania ogniw li-ion.

 

Wyślij wiadomość na adres: info@topserw.pl. Produkty znajdziesz w naszym e-sklepie: kliknij TUTAJ