0

Twój koszyk jest pusty.

Niezawodne szafy grzewcze na beczki

Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu Topserw w ciągłym badaniu procesów produkcyjnych, od dużych zakładów chemicznych po małe warsztaty, za pomocą rozwiązań standardowych lub całkowicie dostosowanych do potrzeb klienta, opracowaliśmy komory grzewcze. Wybierane są do ogrzewania surowców znajdujących się w beczkach lub zbiornikach IBC. Naszym celem jest oferowanie rozwiązań o najlepszej możliwej sprawności cieplnej i najwyższego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Zastosowanie

Zastosowanie i sektory referencyjne

Komory grzewcze są niezbędne w łańcuchach produkcyjnych, w których produkty, mieszaniny, surowce znajdujące się w beczkach 200 l, pojemnikach 1000 l lub innej pojemności mają być poddane obróbce cieplnej w celu zmiany fazy lub lepkości albo poddane procesowi topienia w celu przekazania ich do następnego etapu procesu produkcji.

Oferowane przez Topserw komory grzewcze AMARC od ponad 30 lat są instalowane i wykorzystywane w sektorach: 

 • chemicznym,
 • kosmetycznym,
 • farmaceutycznym,
 • spożywczym,
 • petrochemicznym,
 • mieszalniczym,
 • naftowym
 • gazowym.
Komora grzewcza ATEX na 32 beczki dla sektora chemicznego

BUDOWA

Jak są zbudowane nasze szafy?

Komory grzewcze składają się ze spawanej ramy stalowej, do której przymocowane są ściany nośne wykonane z odpowiednio zmontowanych blach i paneli z izolacyjnej wełny mineralnej „wolnej od azbestu”.

Polityka budowlana ma podwójny cel:

Wytrzymałość konstrukcji. Komora została zaprojektowana tak, aby wytrzymać naprężenia i niepożądane uderzenia przez długi czas podczas operacji załadunku i rozładunku. W tym celu na ścianach wewnętrznych wszystkich jednostek znajdują się konstrukcje ochronne, które zapobiegają uderzeniom przez palety. Konstrukcje nośne, z półkami na beczki, są poddawane obliczeniom konstrukcyjnym.

Izolacja termiczna. Konstrukcja jest odpowiednio zaizolowana, co zapewnia minimalne rozproszenie, efektywną wymianę ciepła i wynikającą z tego oszczędność energii.

PROCES PRACY

Zobacz jak
to działa

Proces wymiany ciepła odbywa się głównie poprzez konwekcję powietrza. Zespół wentylacyjny zainstalowany w górnej części komory zasysa powietrze, kierując je na element grzejny lub wymiennik ciepła zasilany cieczą (gorącą wodą, parą nasyconą, olejem diatermicznym) i jest ono przekazywane do kanału tłocznego, który kieruje ogrzane powietrze równomiernie na beczki lub pojemniki, tworząc turbulencje niezbędne do optymalnej wymiany ciepła.

Proces jest „kontrolowany” przez cyfrowy regulator temperatury zainstalowany wewnątrz panelu sterowania i połączony z sondą zainstalowaną w odpowiednim miejscu.

STANDARDOWE KOMORY GRZEWCZE DO BECZEK

Najczęściej wybierane urządzenia

Definicja modeli standardowych zaproponowana przez AMARC i oferowanych przez TOPSERW jest wynikiem ponad 30 lat projektowania, produkcji i ponad 1000 instalacji na całym świecie. Zgromadzone know-how pozwoliło na pełne zrozumienie potrzeb klientów i całego rynku. Opracowano szeroką gamę produktów, co pozwala na dużą wszechstronność wyboru w ramach standardowej oferty!

Standardowe komory grzewcze mogą być konfigurowane w zależności od:

Temperatura pracy

a. Do +100℃
b. Do +150°C

Pojemność

2 – 4 – 8 – 12 – 16 – 24 – 32 – 40 – 48 beczek

Metody ogrzewania

a. Elektryczna
b. Para wodna
c. Gorąca woda
d. Olej diatermiczny

Miejsce instalacji

a. Wewnątrz budynku
b. Na zewnątrz

Ochrona przeciwwybuchowa (Atex) dla gazu

a. Komora strefa wewnętrzna i zewnętrzna nieklasyfikowana w ATEX
b. Wewnętrzna strefa 1-gaz lub 2-gaz, zewnętrzna strefa nie jest sklasyfikowana jako ATEX
c. Wewnętrzna i zewnętrzna szafa zgodna z wymaganiami dyrektywy ATEX (strefa 1-gazowa)

MOŻLIWOŚCI I MODELE

Portfolio komór grzewczych TOPSERW składa się z 22 modeli o różnym przeznaczeniu

Pojemność

Metoda ładowania (jeden lub więcej poziomów)

Liczba stref regulowanych niezależnie

Uzyskana geometria zewnętrzna pieca

Komora „Pojedyncza strefa grzewcza”

11 modeli jest przeznaczonych do standardowych komór grzewczych z „jedną strefą grzewczą” (patrz tabela poniżej). Są one najbardziej poszukiwane na rynku, pojemność ładunkowa od 2 do 48 beczek 200 l, lub od 1 do 12 IBC 1000 l, pojedyncza strefa regulacji temperatury.

OPCJONALNIE

Produkt wykonany na miarę

Duża różnorodność opcji zaprojektowanych dla „standardowych szaf grzewczych” pozwala na dużą wszechstronność i dostosowanie do potrzeb klienta. Dzięki temu rozwiązanie jest lepiej dopasowane do realizowanego procesu. Potwierdzamy naszą politykę towarzyszenia klientom nie tylko przy zakupie produktu, ale także przy poszukiwaniu najlepszego rozwiązania technicznego.

PROJEKTY SPECJALNE

KOMORA
GRZEWCZA
TYPU „WALK IN”

Klient poprosił o szafę grzewczą na beczki typu „Walk in” do przechowywania 50 beczek na europalecie 800x1200 mm w temperaturze +50°C.

KOMORA GRZEWCZA NA 96 BECZEK Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI RĘCZNIE, KONSTRUKCJA ANTYSEJSMICZNA

Klient wyraził potrzebę zainstalowania systemu ogrzewania beczek o dużej wydajności (zapotrzebowanie: 90/100 beczek).

KOMORA GRZEWCZA NA 96 BECZEK, TRZY STREFY, Z AUTOMATYCZNYMI DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Klient wyraził potrzebę zainstalowania systemu ogrzewania beczek o dużej wydajności (zapotrzebowanie: 90/100 beczek) na ograniczonej powierzchni.

Zalety

Najbardziej poszukiwane na rynku
Pojemność ładunkowa od 2 do 48 beczek 200 l, (od 1 do 12 IBC 1000 l)
Pojedyncza strefa regulacji temperatury

KOMORY GRZEWCZE „JEDNOSTREFOWE”

Obróć urządzenie, aby zobaczyć tabelę

Pojemność 1

Wymiary zewnętrzne2

Opis modelu

Kod rysunku

Strefy regulacji

200 L Beczki

1000 L IBC

Szerokość (mm)

Głębokość (mm)

Wysokość (mm)

Liczba poziomów załadunku

2 beczki

1

2

0

1580

1650

1950

1

4 beczki

1

4

1

2080

1650

1950

1

8 beczek pozioma

1

8

2

3595

1650

1950

1

8 beczek pionowa

1

8

2

2445

1650

2970

2

12 beczek pozioma

1

12

3

5455

1650

1750

1

12 beczek pionowa

1

12

3

2445

1650

4370

3

16 beczek pionowa

1

16

4

3845

1650

2970

2

24 beczki

1

24

6

5455

1650

2970

2

32 beczki

1

32

8

6955

1650

2970

2

40 beczek

1

40

10

8865

1650

2970

2

48 beczek

1

48

12

9575

1650

2970

2

Dane zawarte w tabeli nie są wiążące umownie. AMARC srl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia: 1. Pojemność mierzona w beczkach jest alternatywna w stosunku do pojemności mierzonej w IBC. Z wyjątkiem szafy na 2 beczki, w obudowie wszystkich pozostałych modeli przewidziano miejsce na stację paletową odpowiednią do załadunku 4 beczek 200 L na paletę chemiczną o wymiarach 1200×1200 mm lub alternatywnie jednego pojemnika IBC o pojemności 1000 L. 2. Podane wymiary zewnętrzne nie uwzględniają: panelu sterowania, zbiorników, nóżek, dachów oraz innych elementów opcjonalnych, które zależą od konfiguracji szafy grzewczej.

Komory grzewcze „wielostrefowe”

Dla klientów, którzy przy bardzo zróżnicowanej produkcji muszą planować cykle grzania różnych produktów w różnych temperaturach, zaprojektowano 11 modeli „Wielostrefowych” szaf grzewczych (patrz tabela poniżej). Mają one możliwość załadunku od 4 do 48 beczek 200 l, od 1 do 12 IBC o pojemności 1000 l podzielonych na dwie lub więcej niezależnych stref.

Zalety

Ogrzewanie różnych produktów w różnych temperaturach w jednym urządzeniu,

Pojedynczy panel sterowania,

Wymiary nieco większe przy takiej samej pojemności jak w przypadku „strefy pojedynczej”,

Oszczędność energii w przypadku częściowego obciążenia.

KOMORY GRZEWCZE „WIELOSTREFOWE”

Obróć urządzenie, aby zobaczyć tabelę

Pojemność 1

Wymiary zewnętrzne2

Opis modelu

Kod rysunku

Strefy regulacji

200 L Beczki

1000 L IBC

Szerokość (mm)

Głębokość (mm)

Wysokość (mm)

Liczba poziomów załadunku

8 bębnów pozioma z 2 strefami

2

4+4

1+1

4040

1650

1950

1

12 beczek pozioma z 2 strefami

2

4+8

1+2

5555

1650

1950

1

12 beczek pozioma z 3 strefami

3

4+4+4

1+1+1

6010

1650

1950

1

16 beczek pozioma z 2 strefami

2

8+8

2+2

7190

1650

1950

1

12 beczek pozioma z 2 strefami

2

8+8

2+2

4790

1650

2970

2

24 beczki pozioma z 2 strefami

2

8+16

2+4

6300

1650

2970

2

24 beczki z 3 strefami

3

8+8+8

2+2+2

6010

1650

2970

2

32 beczki z 2 strefami

2

16+16

4+4

7690

1650

2970

2

32 beczki z 4 strefami

4

8+8+8+8

2+2+2+2

7975

1650

2970

2

40 beczek z 2 strefami

2

16+24

4+6

9300

1650

2970

2

48 beczek z 2 strefami

2

24+24

6+6

10910

1650

2970

2

Dane zawarte w tabeli nie są wiążące umownie. AMARC srl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia: 3. Pojemność mierzona w beczkach jest alternatywna w stosunku do pojemności mierzonej w IBC. W obudowie wszystkich pozostałych modeli przewidziano stację paletową odpowiednią do załadunku 4 beczek 200 l na paletę chemiczną o wymiarach 1200×1200 mm lub alternatywnie jednego pojemnika IBC o pojemności 1000 l. 4. Podane wymiary zewnętrzne nie uwzględniają: panelu sterowania, zbiorników, nóżek, dachów oraz innych elementów opcjonalnych, które zależą od konfiguracji szafy grzewczej.

NORMY REFERENCYJNE UE

Wszystkie komory grzewcze objęte są zakresem stosowania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i odnoszą się do norm zharmonizowanych oraz norm europejskich dotyczących bezpiecznej konstrukcji maszyn.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE; normy EN12100, EN60204-1, EN13849-1, EN62061, EN61508-1, 2, 6.

Wszystkie komory grzewcze zasilane parą, gorącą wodą, olejem Diathermic wchodzą w zakres stosowania dyrektywy 2014/68/UE – urządzenia ciśnieniowe „Artykuł 4, ustęp 3”.

CERTYIKATY

Nasze rozwiązania cechuje niezawodność i gwarancja. Nasze bogate doświadczenie oraz ciągłe poszukiwanie coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań i produktów pozwala nam pewnie oraz zdecydowanie zaznaczyć swoją obecność na dzisiejszym, stale rozwijającym się rynku. W celu zapewnienia lepszych usług, w 2001 r. producent zaczął poddawać wszystkie swoje wewnętrzne procesom kontroli jakości. Firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania i budowy pancernych oporników elektrycznych, wymienników ciepła, pieców przemysłowych oraz paneli elektrycznych i paneli kontroli temperatury. Topserw także ma wdrożone systemy jakości i posiada Certyfikat Systemu Jakości PE-EN ISO 9001:2015.

DO POBRANIA

POBIERZ PREZENTACJĘ KOMORY GRZEWCZE NA BECZKI I PIECE PRZEMYSŁOWE ORAZ KATALOG PRODUKTOWY 

 

USŁUGI

Serwis

Za pośrednictwem techników lub naszych przedstawicieli handlowych odwiedzamy bezpośrednio miejsce instalacji, aby:

 • sprawdzić miejsce, w którym ma być zainstalowany piec lub komora grzewcza
 • przeanalizować specyfikacje projektu
 • zrozumieć cele i oczekiwania klienta
 • określić rozwiązania odpowiednie do zakresu projektu

 

 

 

Test ogrzewania

Przeprowadzamy testy nagrzewania produktów zgodnie ze zdefiniowanym protokołem, używając przyrządów do pomiaru temperatury skalibrowanych w certyfikowanych laboratoriach.
Testy ogrzewania można wykorzystać do oceny:

 • krzywej nagrzewania materiału (nawet w przypadku zmiany fazy czas potrzebny do osiągnięcia przez materiał pożądanych warunków (takich jak temperatura i lepkość) w różnych warunkach pracy
 • cech organoleptycznych materiału, które można również oceniać przez cały czas trwania badania (jeśli istnieją takie warunki).


FAT - Test odbioru fabrycznego

Na życzenie klienta przeprowadzamy testy odbiorcze przed wysyłką.
FAT jest wykonywany zgodnie z protokołem AMARC lub protokołem klienta, zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprzedaży.

 

 


Opakowania

Wszystkie urządzenia są dostarczane w opakowaniach przystosowanych do transportu samochodowego.
Oferujemy także specjalne opakowania do transportu morskiego w postaci skrzyń drewnianych oraz worków barierowych.

 

 

 

 


Transport

Oferujemy i organizujemy usługi transportowe na terenie kraju i za granicą.
Korzystając z usług sprawdzonych, profesjonalnych i rzetelnych firm, uwalniamy naszych odbiorców od ciężaru poszukiwania i zarządzania usługami. W rzeczywistości wymiary i waga komór grzewczych mają decydujące znaczenie dla transportu i wiążą się z różnego rodzaju trudnościami organizacyjnymi.

 

 

 


Operacje rozładunku i pozycjonowania

Zapewniamy usługę „all inclusive” obejmującą transport, rozładunek i pozycjonowanie wykonywane za pomocą specjalnego pojazdu transportowego wyposażonego w dźwig i urządzenia przeładunkowe odpowiednie do tego celu.
Operacje rozładunku i ustawiania maszyny, które zwykle muszą być wykonywane przy użyciu dźwigu, wymagają wyspecjalizowanego personelu ze względu na krytyczny charakter operacji.

 

 

 


Rozpoczęcie użytkowania i szkolenie

Na życzenie zapewniamy usługę uruchomienia urządzenia w celu sprawdzenia prawidłowej instalacji i działania, po ustawieniu i podłączeniu do mediów. W ramach tej usługi nasi technicy przeprowadzą szkolenie dla operatorów, którzy będą odpowiedzialni za użytkowanie, instruując ich w zakresie najlepszych praktyk oraz wiedzy na temat zachowania zasad bezpieczeństwa.

Bezpłatna pomoc telefoniczna

Oferujemy bezpłatną pomoc telefoniczną świadczoną przez nasz wykwalifikowany personel. Tego typu wsparcie często jest w stanie natychmiast rozwiązać problem, jeśli dotyczy on kłopotów związanych z ustawieniami maszyny, co znacznie skraca czas przywrócenia sprawności operacyjnej.

Wsparcie "na wezwanie"

Nasi wyspecjalizowani technicy są gotowi do bezpośredniego i szybkiego działania „na miejscu” w zakładzie klienta w przypadku usterki lub zatrzymania maszyny, których nie można rozwiązać za pomocą wsparcia telefonicznego. Naszym celem jest maksymalne skrócenie czasu przestoju maszyny i ograniczenie problemów klientów.

Nadzwyczajna konserwacja i modernizacja

Pomagamy swoim klientom w operacjach nadzwyczajnych, takich jak:

 • Dostosowanie maszyn do norm.
 • Przełączanie źródła ciepła w urządzeniu z jednego systemu na inny, np. z elektrycznego na parowy.
 • Modernizacja części mechanicznych lub całkowita wymiana drzwi, krat, itp.
 • Przystosowanie maszyny do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Aplikacje

Polimery to związki organiczne, których cząsteczki składają się z wielu identycznych, powtarzających się kolejno jednostek i powstają z prostszych substancji zwanych monomerami w wyniku reakcji polimeryzacji.

 

Z biegiem lat polimery zyskały ogromne znaczenie przemysłowe; w rzeczywistości mają one podstawowe znaczenie w przygotowywaniu tworzyw sztucznych, kauczuków, włókien syntetycznych oraz powłok ochronnych i klejących.

 

Istnieją różne reakcje polimeryzacji, a każda z nich wymaga określonych warunków przydatnych do jej przeprowadzenia, zależnych od wielu zmiennych.

 

Istnieją różne typy polimeryzacji, których klasyfikacja opiera się na mechanizmach reakcji lub etapach (polimeryzacja w masie, w roztworze, w zawiesinie, w emulsji).

 

W 1929 r. Wallace Hume Carothers wprowadził pierwsze rozróżnienie pomiędzy polimerami addycyjnymi a polimerami kondensacyjnymi, w zależności od tego, czy w wyniku reakcji polimeryzacji powstaje tylko polimer, czy również związek o małej masie cząsteczkowej (np. woda), zwany odpowiednio „kondensatem”.

 

Później, w 1953 r., Paul Flory dokonał rozróżnienia polimerów na podstawie mechanizmu reakcji. Proces łączenia polimerów odbywa się za pomocą dwóch możliwych mechanizmów chemicznych:

 • polimeryzacja łańcucha
 • polimeryzacja etapowa

 

Polimery otrzymane w wyniku polimeryzacji łańcuchowej są zazwyczaj polimerami addycyjnymi, natomiast polimery otrzymane w wyniku polimeryzacji stopniowej są zazwyczaj polimerami kondensacyjnymi. Istnieją jednak wyjątki: na przykład poliuretan jest polimerem addycyjnym, ale wytwarza się go za pomocą polimeryzacji stopniowej.

 

Klasy polimerów według klasyfikacji Carothersa i według klasyfikacji Flory’ego nie są więc identyczne.

 

Polimeryzacja przez addycję: proces ten jest stosowany do otrzymywania polimerów poprzez sekwencyjne, powtarzające się dodawanie jednego monomeru do drugiego. W tej reakcji nie dochodzi do eliminacji prostych cząsteczek, a jedynie do zmiany rozmieszczenia atomów.
Polimeryzacja przez addycję może obejmować dwa lub więcej różnych monomerów, dzięki czemu uzyskuje się kopolimery.

 

Polimeryzacja przez kondensację: dwa lub więcej monomerów reaguje tworząc nowe wiązanie, a proste cząsteczki (takie jak2 O, NH3, HCl) są eliminowane w reakcji; skład polimeru jest zatem inny niż skład produktów wyjściowych (inaczej niż w przypadku polimeryzacji przez addycję).

 

Polimeryzacja łańcuchowa: Reakcja jest wywoływana przez aktywowany gatunek (wolny rodnik, karbokation lub karbanion), zwany inicjatorem. Inicjator dodaje jedną cząsteczkę monomeru, tworząc nowe centrum aktywne, które z kolei dodaje kolejną cząsteczkę monomeru, tworząc kolejne centrum aktywne, i tak dalej, aż do końca łańcucha, który stopniowo rośnie.
Proces wytwarzania łańcucha polimerowego składa się z trzech etapów: inicjacji lub aktywacji, propagacji i zakończenia. Przykładem polimeru otrzymanego w wyniku polimeryzacji łańcuchowej jest polietylen.

 

Polimeryzacja etapowa: zachodzi między związkami chemicznymi posiadającymi dwa lub więcej reaktywnych końców (grup funkcyjnych), a więc zdolnymi do łączenia się ze sobą. Długie łańcuchy powstają w wyniku połączenia krótszych łańcuchów.
Przykładem polimeru otrzymywanego w procesie polimeryzacji stopniowej jest nylon.

 

Firma AMARC produkuje piece do polimeryzacji proszków, farb, żywic i powłok, a reakcja ta przebiega dzięki cyrkulacji gorącego powietrza wewnątrz pieca.

 

Piece AMARC można dostosować do potrzeb klienta pod względem wymiarów, temperatur roboczych, cykli termicznych, wymuszonego obiegu (masa gorącego powietrza jest kierowana do komory roboczej pieca i przenoszona przez regulowane deflektory w celu zapewnienia optymalnego przepływu) oraz możliwości polimeryzacji w cyklu ciągłym.

Degradacja różnego rodzaju materiałów obejmuje szereg procesów, które prowadzą do zmniejszenia ich właściwości i jakości.

 

Czasami, aby zachować niezmienione cechy wymagane od danego materiału/towaru (np. niektóre produkty w przemyśle spożywczym), należy utrzymywać te same warunki klimatyczne w sposób kontrolowany, tzn. w środowisku o odpowiedniej temperaturze, wilgotności i wentylacji, odpowiadającym danym zakresom.

 

Firma AMARC produkuje piece do składowania, które można dostosować do potrzeb klienta pod względem obrabianego materiału, wymiarów, zmiennych roboczych i wentylacji.

 

Piece AMARC są również wyposażone w system ustawiania i sterowania, który umożliwia konserwację i sprawdzanie, czy proces wewnątrz komory przebiega zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami, co pozwala uzyskać określoną jakość produktu. Skomputeryzowany system umożliwia również podłączenie pieca do systemów fabrycznych, co pozwala na kontrolę i ustawianie procesu w czasie rzeczywistym oraz wyświetlanie sygnałów ostrzegawczych w przypadku wystąpienia błędów.

 

Obróbka stabilizująca umożliwia zapewnienie i utrzymanie pożądanego stałego, niezmiennego i trwałego stanu materiału bez znacznych wahań lub oscylacji parametrów.

 

Stabilizacja dotyczy kilku sektorów przemysłowych, takich jak sektor produkcyjny i spożywczy, a proces, który należy przeprowadzić, różni się w zależności od obiektów poddawanych obróbce i ich cech.

 

AMARC produkuje piece stabilizacyjne spełniające różne wymagania przemysłowe, których wspólnym mianownikiem jest wytwarzanie pożądanych warunków klimatycznych poprzez odpowiednią zmianę temperatury, wilgotności, wentylacji i oświetlenia w otaczającym środowisku.

 

W przypadku części metalowych firma AMARC produkuje piece przydatne do obróbki termicznej w celu odprężenia, odpuszczania i stabilizacji, czyli procesów mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie naprężeń wewnętrznych i resztkowych w różnych typach produktów, zazwyczaj pochodzących z procesów obróbki na gorąco i na zimno, obróbki konstrukcji metalowych, obróbki hartowniczej i procesów mechanicznych, bez znaczącego pogorszenia właściwości mechanicznych materiału. W ten sposób można zapewnić stabilność wymiarową, obrabialność, dobrą jednorodność strukturalną części metalowych lub uzyskać kompromis pomiędzy odpornością i ciągliwością odpowiednią do warunków użytkowania materiału.

 

Piece AMARC są projektowane w zależności od metalu, który ma być poddany obróbce, oraz wymiarów elementów. Możliwe jest również przeprowadzanie obróbki w atmosferze obojętnej, aby uniknąć tworzenia się rdzy.

Proces suszenia przemysłowego polega na usuwaniu niezbędnej ilości cieczy zawartej w masie, np. wody zawartej w żywności, aby umożliwić jej dłuższe przechowywanie, a także na suszeniu proszków, farb lub różnych materiałów, takich jak glina i ceramika.

 

Aby ciecz zawarta w danej masie (śródmiąższowa, znajdująca się między warstwami lub włączona) odparowała, należy dostarczyć jej ciepła, dlatego produkt należy umieścić w suszarce.

 

Ilość cieczy zawarta wewnątrz części jest usuwana za pomocą różnych procesów, tj. dzięki odparowywaniu cieczy z powierzchni części oraz dyfuzji cieczy z wnętrza części na jej powierzchnię.

 

Główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę w procesie suszenia, to:

 • ilość płynu znajdującego się wewnątrz ciała i jego lepkość;
 • wilgotność względna atmosfery i gradient wilgotności między powierzchnią części a jej wnętrzem;
 • przepuszczalność, kształt, grubość i wymiary części.

Parowanie jest spowodowane przepływem gorącego powietrza o niskiej zawartości wilgoci w porównaniu z masą przeznaczoną do suszenia, które w sposób ciągły usuwa parujący płyn. Piece AMARC umożliwiają stałą kontrolę wilgotności i temperatury wewnątrz komory suszenia.

Różne procesy termiczne obejmują podgrzewanie wstępne, które umożliwia nadanie materiałowi odpowiedniej temperatury, a tym samym odpowiednich właściwości termofizycznych.

 

Podgrzewanie wstępne jest przydatne w procesie termoformowania (technika formowania na gorąco, w próżni lub pod ciśnieniem, tworzywa sztucznego z płyt lub folii), a nie w procesie mieszania.

 

Wstępne podgrzewanie polega na mniej lub bardziej długotrwałym wystawieniu materiału na działanie ciepła, tak aby osiągnął on wymaganą temperaturę. Proces wstępnego nagrzewania często umożliwia przeprowadzenie cyklu termicznego z kilkoma wzrostami temperatury i różnymi czasami stania: szybkość wzrostu temperatury, temperatura etapów pośrednich i końcowych oraz czas stania zależą od fizycznych i geometrycznych cech przedmiotu, który ma być poddany obróbce, oraz od potrzeby wstępnego nagrzewania.


W innych przypadkach konieczne jest podgrzanie produktu w celu przeprowadzenia go z fazy stałej do fazy ciekłej, aby nadać mu pewną lepkość niezbędną do kontynuowania procesu produkcyjnego.

 

AMARC produkuje piece i szafy grzewcze przydatne do wstępnego podgrzewania i topienia.

 

Piece AMARC do podgrzewania wstępnego można dostosować do potrzeb klienta pod względem obrabianego materiału, wymiarów, temperatur roboczych, cykli termicznych i wentylacji. Piece posiadają również możliwość programowania cyfrowego w celu kontrolowania temperatur, wilgotności i ogólnie warunków panujących w komorze pieca (możliwość programowania cykli termicznych na różnych etapach, z możliwością ustawienia prędkości zwiększania temperatury na każdym etapie [°C/min], różnych temperatur do osiągnięcia [°C], czasu utrzymywania poszczególnych etapów [min], automatycznego włączania wentylacji i rozpoczęcia ogrzewania, programowania temperatury wyłączenia). System sterowania pomaga kontrolować, czy proces przebiega wewnątrz komory zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami, co pozwala uzyskać najlepszą jakość produktu. Piec może być podłączony do systemów fabrycznych, co umożliwia kontrolę i zarządzanie procesem w czasie rzeczywistym oraz ostrzeganie w przypadku wystąpienia błędów.

 

AMARC produkuje szafy grzewcze do materiałów znajdujących się w beczkach lub pojemnikach, takich jak smoła, żywice, smary, oleje i inne substancje, które przed użyciem muszą być utrzymywane w stałej temperaturze lub podgrzewane w celu zmiany ich lepkości.

 

Szafy grzewcze AMARC zapewniają równomierny rozkład temperatury, regulowany rozkład prędkości podgrzewania płynu. Pojemność komór modeli standardowych do 48 beczek o pojemności 200 l lub 12 pojemników o pojemności 1000 l (pojemność można zwiększyć w przypadku wersji niestandardowych). Solidna konstrukcja wykonana ze stali i paneli izolacyjnych sprawia, że urządzenie nadaje się do instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Wulkanizacja jest nieodwracalnym procesem, podczas którego, poprzez modyfikację chemiczną, polimer staje się mniej plastyczny, uzyskuje lub poprawia swoje właściwości elastyczne i staje się bardziej odporny na pęcznienie w kontakcie ze związkami organicznymi.

 

Wulkanizacja została odkryta w 1839 r. przez Charlesa Goodyeara. Goodyear odkrył proces wulkanizacji gumy przy użyciu siarki i zasadowego węglanu ołowiu. Stwierdził, że po podgrzaniu mieszaniny kauczuku naturalnego, siarki i węglanu ołowiu kauczuk przekształca się z materiału termoplastycznego w elastomer. W ten sposób odkrył zdolność lateksu kauczukowego do łączenia się z siarką w wysokiej temperaturze i przekształcania się w produkt o właściwościach mechanicznych i fizycznych lepszych niż kauczuk w stanie surowym (tracił on również całkowicie swoją kleistość), a także do znacznej poprawy właściwości elastycznych.

 

Większość przedmiotów gumowych po wyprodukowaniu jest poddawana wulkanizacji w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. W niektórych przypadkach przedmioty są wulkanizowane w formach prasowanych za pomocą pras hydraulicznych, a w innych są poddawane wewnętrznemu lub zewnętrznemu ciśnieniu pary podczas ogrzewania.

 

Wulkanizacja to proces, który zależy od temperatury i czasu: wraz ze wzrostem temperatury należy konsekwentnie zwiększać szybkość wulkanizacji. Stosowanie wyższej temperatury w celu skrócenia czasu wulkanizacji jest jednak pewnym ograniczeniem: produkty wulkanizowane mogą zostać uszkodzone w wyniku działania bardzo wysokiej temperatury, może wystąpić tzw. zjawisko odwrotne, polegające na chemicznym rozkładzie produktu wulkanizowanego, co powoduje jego zmiękczenie i utratę elastyczności.

 

W zależności od procedury wulkanizacji, kształtu i grubości produktu, temperatury wulkanizacji mogą wahać się od temperatury otoczenia do około 300°C, a czas wulkanizacji może wynosić od kilku sekund do kilku godzin.

Różne rodzaje obróbki termicznej obejmują wypalanie, które oddziałując na temperaturę materiału, umożliwia uzyskanie określonych struktur i cech zgodnie z wymaganiami.

 

Wypalanie wiąże się z długotrwałym wystawieniem danego materiału na działanie ciepła i może być postrzegane jako sekwencja procesu nagrzewania i konserwacji, po którym następuje mniej lub bardziej kontrolowany proces chłodzenia.

 

W zależności od obrabianego materiału procesy te przyjmują różne nazwy, zależnie od temperatury, w jakiej przeprowadzana jest obróbka, oraz od chłodzenia. Na przykład w przypadku struktur metalurgicznych mamy do czynienia z wyżarzaniem, normalizacją, hartowaniem, wyżarzaniem miękkim i odpuszczaniem. Wypalanie dotyczy jednak również sektora produktów spożywczych, polimerów, glin, żywic, włókien węglowych itp.

 

Firma AMARC wyprodukowała piece, które można dostosować do potrzeb klienta pod względem obrabianego materiału, wymiarów, temperatur roboczych, cykli termicznych, wymuszonego obiegu (masa gorącego powietrza jest kierowana do komory roboczej pieca i przenoszona przez regulowane deflektory, aby umożliwić optymalny przepływ).

 

Piece AMARC są również wyposażone w system ustawiania i sterowania, który umożliwia konserwację i kontrolę, aby upewnić się, że proces wewnątrz komory przebiega zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, co pozwala uzyskać lepszą jakość produktu i większą wydajność procesu wypalania. Można również zainstalować system komputerowy, który umożliwia podłączenie pieca do systemów fabrycznych, z kontrolą procesu w czasie rzeczywistym i sygnałami ostrzegawczymi w przypadku wystąpienia usterek.

MASZ PYTANIA?

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą

ZOBACZ REALIZACJE

Galeria zdjęć

Temperatura pracy

a. Do +100℃
b. Do +150°C

 • Podane powyżej temperatury robocze są zapewnione dla szaf grzewczych z ogrzewaniem elektrycznym.
 • W przypadku szaf ogrzewanych parą, gorącą wodą lub gorącym olejem podane powyżej temperatury robocze zależą od wydajności instalacji klienta.
 • Szafy ogrzewane gorącą wodą, które normalnie są zasilane w temperaturze maks. +90°C, mogą osiągnąć temperaturę roboczą ≤ +60°C (∆T ≈ 30°C).
 • Dział Techniczny AMARC może sprawdzić wydajność.

Pojemność

a. 2 beczki
b. 4 beczki
c. 8 beczek
d. 12 beczek
e. 16 beczek
f. 24 beczki
g. 32 beczki
h. 40 beczek
i. 48 beczek

 • Z wyjątkiem szafy grzewczej „2 beczki” wszystkie modele są przystosowane do umieszczenia 4 beczek 200 l na palecie chemicznej o wymiarach 1200×1200 mm.
 • Obudowa ta jest również odpowiednia do załadunku 1000 L IBC.
 • Dla klientów, którzy obsługują beczki na europaletach o wymiarach 800×1200 mm, na zamówienie dostępne są modele specjalne.

Metody ogrzewania

a. Elektryczna
b. Para wodna
c. Gorąca woda
d. Olej diatermiczny

 • W przypadku szaf pracujących z parą, gorącą wodą lub olejem diatermicznym, ponieważ wydajność instalacji klienta na linii szafy grzewczej ogranicza jej wydajność, klienci muszą poinformować dział techniczny AMARC o danych dotyczących temperatury (w °c) i ciśnienia (w barg) do jakich będzie podłączona komora.
 • Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania specjalnej szafy grzewczej z podwójnym ogrzewaniem: elektrycznym + para, elektrycznym + gorąca woda, elektrycznym + olej diatermiczny.
 • Na życzenie klienta możliwe jest dostarczenie specjalnej szafy grzewczej zasilanej gazem (naturalnym lub lpg)

Miejsce instalacji

a. Wewnątrz budynku
b. Na zewnątrz

Komory do instalacji na zewnątrz budynków są wyposażone w:

 • obróbka uszczelniająca płyt metalowych (zapobiegająca niepożądanym przeciekom)
 • dach ochronny
 • panel sterowania o stopniu ochrony IP65 (dla wersji z obudową „wodoszczelną”) lub IP66 (dla wersji z obudową przeciwwybuchową dla strefy zewnętrznej ATEX)

Ochrona przeciwwybuchowa (Atex) dla gazu

a. Komora strefa wewnętrzna i zewnętrzna nieklasyfikowana w ATEX
b. Wewnętrzna strefa 1-gaz lub 2-gaz, zewnętrzna strefa nie jest sklasyfikowana jako ATEX
c. Wewnętrzna i zewnętrzna szafa zgodna z wymaganiami dyrektywy ATEX (strefa 1-gazowa)

 • W przypadku typu b. (strefa wewnętrzna sklasyfikowana jako Atex), w fazie zapytania klient musi dostarczyć karty charakterystyki produktów, które mogą wydzielać gazy, opary, mgły, aby mogły one zostać poddane analizie przez dział techniczny AMARC w celu prawidłowej klasyfikacji strefy i związanego z tym doboru odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
 • Dla typu c. (strefa zewnętrzna ATEX) klient jest odpowiedzialny za klasyfikację obszaru instalacji komory grzewczej.
 • Komory grzewcze AMARC nie są przeznaczone do instalacji w strefie z zagrożeniem wybuchem pyłów (strefa 21 i 22).Komory grzewcze AMARC nie są przeznaczone do instalacji w strefie 0

Opcjonalny proces i logika operacyjna

Temperatura procesu termicznego jest zwykle regulowana w trybie PID za pomocą cyfrowego regulatora temperatury + tyrystorów zainstalowanych w panelu sterowania.

Sterowanie procesem termicznym i logiką operacyjną można zmodyfikować za pomocą następujących opcji:

 • Dokładniejsza regulacja temperatury w trybie PID.
 • Dzienny/tygodniowy wyłącznik czasowy do automatycznego i programowalnego włączania i wyłączania.
  Ze względów bezpieczeństwa jest on połączony z urządzeniem akustycznym, które ostrzega operatora o automatycznym uruchomieniu pieca.
 • Timer cyklu do programowania cykli grzania z predefiniowanym czasem pracy w predefiniowanych temperaturach. Zatrzymuje proces grzania automatycznie po zakończeniu czasu cyklu.
  Jest on połączony z urządzeniem świetlnym (niebieskim), które zapala się po zakończeniu cyklu.
 • Termoregulator procesorowy. Jest to kolejny krok ewolucyjny w stosunku do standardowego regulatora temperatury. Umożliwia załadowanie do 10 cykli roboczych i 100 segmentów pracy.
 • PLC
  Firma AMARC opracowała własne oprogramowanie do sterowania wszystkimi strukturami logicznymi i procesowymi całego parku maszyn standardowych.
  Oprogramowanie jest przeznaczone do instalacji na urządzeniach PLC Siemens S7-1200, z którymi można powiązać kolorowy panel dotykowy Siemens 4″ (model KTP400) lub 7″ (model KTP700) Hmi.
  Sterownik PLC steruje wszystkimi następującymi funkcjami:

  • Tryb ogrzewania WŁĄCZONY WYŁĄCZONY lub PID
  • Ręczny lub czasowy cykl ogrzewania
  • Cykl z programowaniem czasowym
  • Cykl z przepisami
  • Sterowanie maksymalnie 4 niezależnymi strefami
  • Możliwość utworzenia N użytkowników o różnych poziomach dostępu
  • Rejestrowanie danych (Dziennik alarmów i trendów temperatury, które można pobrać w pliku Csv).
  • Zarządzanie partiami (z czytnikiem kodów kreskowych lub bez)
  • Podłączenie do systemu informatycznego klienta (dwie opcje):
   Opcja 1: sterowanie z lokalnego komputera PC w sieci lokalnej LAN.
   Opcja 2: Współpraca z systemem nadzoru klienta za pomocą protokołu profinet.

Materiały

Standardowa konstrukcja szaf grzewczych AMARC zakłada zastosowanie stali węglowej lub stali ocynkowanej poddawanej cyklowi malowania dla powłoki zewnętrznej, natomiast do budowy wnętrza szafy stosuje się blachy, elementy rurowe i kształtowniki ze stali ocynkowanej.

W zależności od miejsca instalacji, procesu technologicznego, zastosowanych materiałów lub po prostu w celu spełnienia wymagań klienta, szafa grzewcza może być wykonana z:

 • Stal nierdzewna AISI304
 • Stal nierdzewna AISI316.

W obu przypadkach może być konieczna konfiguracja:

 • Tylko dla części wewnętrznej komory
 • Tylko dla powłoki zewnętrznej komory
 • W obu przypadkach, aby uzyskać szafę grzewczą wykonaną w całości ze stali nierdzewnej

Od obudowy panelu sterowania po orurowanie, od zespołu wentylacyjnego po systemy zamykania drzwi – na życzenie klienta praktycznie wszystkie akcesoria szaf grzewczych mogą być wykonane ze stali nierdzewnej.

System odsysania i wymiany powietrza

Gdy proces prowadzi do niepożądanych (jeśli ma szczególnie nieprzyjemny zapach lub gęstą konsystencję) lub niebezpiecznych (ze względu na możliwe stężenia gazów lub mgieł toksycznych, łatwopalnych lub wybuchowych) oparów, można zainstalować system odciągu oparów w celu rozrzedzenia lub wymiany wewnętrznej objętości powietrza.

Logika działania cyklu ekstrakcji może się różnić w zależności od potrzeb:

 • W trybie On-Off (Wł./Wył.) – zawsze Wł. lub zawsze Wył.
 • Zegar i blokada cyklu ogrzewania.
 • Timer i blokada cyklu ogrzewania oraz system blokady drzwi.
  Jeżeli szafa grzewcza jest wyposażona w zamek drzwiowy, urządzenia zabezpieczające są zawsze wyposażone w funkcję zapobiegającą uwięzieniu.

Ta ostatnia opcja może być związana z instalacją detektora gazu, który monitoruje stężenie gazów, mgieł wybuchowych lub silnie szkodliwych dla zdrowia.

Malowania

Standardowy proces malowania obejmuje: czyszczenie i obróbkę powierzchni, a następnie pierwszą warstwę „podkładową” z dwuskładnikowej farby epoksydowej oraz dwa kolejne procesy z użyciem farby poliuretanowej.

Standardowym kolorem jest RAL7035 (jasnoszary). Wskazując żądaną kategorię RAL, szafy mogą być pomalowane na inne kolory.

W przypadku instalacji w strefach zasolonych lub w strefach, w których istnieje ryzyko silnego oddziaływania czynników korozyjnych, szafa grzewcza może być poddana specjalnym procesom malowania, określonym przez konkretne normy prawne, które definiują metody przygotowania powierzchni, specyfikacje
piaskowania, rodzaj farby, jaka ma być użyta w każdej „warstwie” oraz grubość warstwy.W takim przypadku wydawany jest raport z malowania, który poświadcza zastosowany profil jakości.

Dno komory grzewczej

Komory grzewcze na beczki są skonstruowane w wersji standardowej z płytą dolną o grubości 3 mm, co umożliwia wykonywanie operacji załadunku/rozładunku na niższym poziomie za pomocą ręcznego wózka paletowego bez użycia wózka widłowego.

Alternatywnie do rozwiązania standardowego, powierzchnia posadowienia komory grzewczej może być wyposażona w następujące elementy opcjonalne:

 • Dno wykonane z elementów rurowych z zamocowanymi
 • Wanna zbiorcza na rozlany materiał
 • Wanna zbiorcza na rozlany materiał z ramą wykonaną z elementów rurowych i stałymi stopkami

Dla każdego modelu znormalizowano dwa typy zbiorników, w zależności od pojemności zbierania:

 • 30% maksymalnej pojemności magazynowej
 • 50% maksymalnej pojemności magazynowej

Na życzenie klienta zbiornik może być dostarczony w różnych pojemnościach, aż do 100% maksymalnej pojemności magazynowej.
Na życzenie klienta zbiornik odwadniający może być wyposażony w przyłącze kołnierzowe lub zawór kulowy.

Drzwi

Szafy grzewcze są skonstruowane w wersji standardowej z drzwiami jedno- lub dwuskrzydłowymi, w zależności od modelu.

W przypadku instalacji zewnętrznych, gdy narażenie na wiatr staje się czynnikiem ryzyka, szafę grzewczą można wyposażyć w system blokady drzwi w pozycji otwarcia, aby uniknąć niepożądanego zamknięcia.

Jako alternatywę dla drzwi wahadłowych komorę grzewczą można wyposażyć w:

 • Pionowe automatyczne bramy rolowane.
  Gdy szafa grzewcza wyposażona jest w automatycznie sterowane drzwi żaluzjowe, jednocześnie jest ona wyposażona w urządzenia zabezpieczające, takie jak bariery optyczne natychmiast zatrzymujące ruch w przypadku obecności człowieka oraz urządzenia odblokowujące drzwi z funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu.
 • Ręczne otwieranie drzwi przesuwnych.

KOMORA GRZEWCZA TYPU „WALK IN”

Klient poprosił o szafę grzewczą na beczki typu „Walk in” do przechowywania 50 beczek na palecie eur 800 x1200 mm w temperaturze +50°c.

W szafach typu „Walk in” beczki ładuje się i wyjmuje bezpośrednio z pieca. Do tego celu przewidziano następujące elementy:

 • Podstawa bez dna umożliwiająca dostęp dla wózka widłowego
 • Światło wewnątrz otworu drzwiowego
 • Odłączenie ogrzewania i wentylacji po otwarciu drzwi
 • Alarmy są zdalnie sterowane przez system DCS klienta.
 • Po przeprowadzeniu fazy projektowej i szkolenia technicznego z klientem, firma amarc zajęła się transportem, rozładunkiem, montażem mechanicznym i elektrycznym, uruchomieniem i szkoleniem.
Obszary termoregulacji: 1
Drzwi: 1 drzwi jednoskrzydłowe
Baza: Brak dna umożliwiającego wjazd wózkiem widłowym
Wykończenie: Wnętrze ze stali ocynkowanej, stal węglowa malowana na kolor RAL 7035 z cyklem standardowym
Operacja: Elektryczna
Nominalna temperatura pracy: Temperatura otoczenia od +5°C do +60°C
Panel sterowania (Proces + Logika): Panel sterowania na pokładzie maszyny
Miejsce instalacji: Indoor
Ochrona przeciwwybuchowa (ATEX): Nie jest to konieczne. Wnętrze i zewnętrze szafy nieklasyfikowane
KOMORA GRZEWCZA TYPU „WALK IN”

Klient poprosił o szafę grzewczą na beczki typu „Walk in” do przechowywania 50 beczek na palecie eur 800 x1200 mm w temperaturze +50°c.

W szafach typu „Walk in” beczki ładuje się i wyjmuje bezpośrednio z pieca. Do tego celu przewidziano następujące elementy:

 • Podstawa bez dna umożliwiająca dostęp dla wózka widłowego
 • Światło wewnątrz otworu drzwiowego
 • Odłączenie ogrzewania i wentylacji po otwarciu drzwi
 • Alarmy są zdalnie sterowane przez system DCS klienta.
 • Po przeprowadzeniu fazy projektowej i szkolenia technicznego z klientem, firma amarc zajęła się transportem, rozładunkiem, montażem mechanicznym i elektrycznym, uruchomieniem i szkoleniem.
Obszary termoregulacji: 1
Drzwi: 1 drzwi jednoskrzydłowe
Baza: Brak dna umożliwiającego wjazd wózkiem widłowym
Wykończenie: Wnętrze ze stali ocynkowanej, stal węglowa malowana na kolor RAL 7035 z cyklem standardowym
Operacja: Elektryczna
Nominalna temperatura pracy: Temperatura otoczenia od +5°C do +60°C
Panel sterowania (Proces + Logika): Panel sterowania na pokładzie maszyny
Miejsce instalacji: Indoor
Ochrona przeciwwybuchowa (ATEX): Nie jest to konieczne. Wnętrze i zewnętrze szafy nieklasyfikowane

KOMORA GRZEWCZA NA 96 BECZEK Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI RĘCZNIE, KONSTRUKCJA ANTYSEJSMICZNA

Klient wyraził potrzebę zainstalowania systemu ogrzewania beczek o dużej wydajności (zapotrzebowanie: 90/100 beczek).

Zespół techniczny firmy Amarc zaprojektował szafę grzewczą na beczki, projektując dwie niezależne jednostki, z których każda może pomieścić 48 beczek 200 L/12 1000 L IBC.

W oparciu o miejsce instalacji (region Emilia Romagna) projekt i kolejne etapy budowy poddano obliczeniom konstrukcyjnym (wraz z opracowaniem odpowiedniej dokumentacji dostarczonej przez klienta) z przeznaczeniem ” antysejsmicznym „.

Aby rozwiązać problemy wymiarowe związane z głębokością, każda jednostka została wyposażona w ręcznie obsługiwane poziome drzwi przesuwne.

System został podzielony na 2 strefy regulacyjne sterowane za pomocą sterownika siemens PLC wyposażonego w:

 • Rejestrowanie danych
 • Do zdalnego połączenia za pomocą komputera PC
 • Rejestrator graficzny z trendem, wykresem słupkowym i funkcjami zapisu danych cykli ogrzewania z podziałem na partie
 • Zegar do automatycznego włączania/wyłączania tygodniowego/miesięcznego
 • Zarządzanie wszystkimi alarmami z zapisem w pamięci

Po towarzyszeniu klientowi w projektowaniu i szkoleniu technicznym, firma AMARC zajęła się transportem, rozładunkiem, montażem mechanicznym i elektrycznym, uruchomieniem i szkoleniem.

Obszary termoregulacji: 2
Drzwi: 6 (3 na strefę) z bocznymi drzwiami przesuwnymi obsługiwanymi ręcznie
Baza: Konstrukcja nośna z elementów rurowych z wbudowanym zbiornikiem (objętość 1/3 całkowitej pojemności magazynowej).
Zbiornik jest wyposażony w czujniki poziomu
Wykończenie: Wnętrze stal ocynkowana, na zewnątrz stal węglowa malowana w kolorze RAL 7035 z cyklem standardowym
Operacja: Gorąca woda
Nominalna temperatura pracy: Temperatura otoczenia od +5°C do +65°C
Panel sterowania (Proces + Logika): 1 panel główny do sterowania zasilaniem + 3 panele do sterowania procesem ze zdalnym połączeniem w każdej niezależnej strefie. Wszystkie obudowy na pokładzie maszyny są wykonane zgodnie z zasadami budowy przeciwwybuchowej.
Miejsce instalacji: Indoor
Ochrona przeciwwybuchowa (ATEX):Nie jest to konieczne. Wnętrze i zewnętrze szafy nieklasyfikowane
KOMORA GRZEWCZA NA 96 BECZEK Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI RĘCZNIE, KONSTRUKCJA ANTYSEJSMICZNA

Klient wyraził potrzebę zainstalowania systemu ogrzewania beczek o dużej wydajności (zapotrzebowanie: 90/100 beczek). Zespół techniczny firmy Amarc zaprojektował szafę grzewczą na beczki, projektując dwie niezależne jednostki, z których każda może pomieścić 48 beczek 200 L/12 1000 L IBC. W oparciu o miejsce instalacji (region Emilia Romagna) projekt i kolejne etapy budowy poddano obliczeniom konstrukcyjnym (wraz z opracowaniem odpowiedniej dokumentacji dostarczonej przez klienta) z przeznaczeniem ” antysejsmicznym „. Aby rozwiązać problemy wymiarowe związane z głębokością, każda jednostka została wyposażona w ręcznie obsługiwane poziome drzwi przesuwne. System został podzielony na 2 strefy regulacyjne sterowane za pomocą sterownika siemens PLC wyposażonego w:

 • Rejestrowanie danych
 • Do zdalnego połączenia za pomocą komputera PC
 • Rejestrator graficzny z trendem, wykresem słupkowym i funkcjami zapisu danych cykli ogrzewania z podziałem na partie
 • Zegar do automatycznego włączania/wyłączania tygodniowego/miesięcznego
 • Zarządzanie wszystkimi alarmami z zapisem w pamięci

Po towarzyszeniu klientowi w projektowaniu i szkoleniu technicznym, firma AMARC zajęła się transportem, rozładunkiem, montażem mechanicznym i elektrycznym, uruchomieniem i szkoleniem.

Obszary termoregulacji: 2
Drzwi: 6 (3 na strefę) z bocznymi drzwiami przesuwnymi obsługiwanymi ręcznie
Baza: Konstrukcja nośna z elementów rurowych z wbudowanym zbiornikiem (objętość 1/3 całkowitej pojemności magazynowej).
Zbiornik jest wyposażony w czujniki poziomu
Wykończenie: Wnętrze stal ocynkowana, na zewnątrz stal węglowa malowana w kolorze RAL 7035 z cyklem standardowym
Operacja: Gorąca woda
Nominalna temperatura pracy: Temperatura otoczenia od +5°C do +65°C
Panel sterowania (Proces + Logika): 1 panel główny do sterowania zasilaniem + 3 panele do sterowania procesem ze zdalnym połączeniem w każdej niezależnej strefie. Wszystkie obudowy na pokładzie maszyny są wykonane zgodnie z zasadami budowy przeciwwybuchowej.
Miejsce instalacji: Indoor
Ochrona przeciwwybuchowa (ATEX):Nie jest to konieczne. Wnętrze i zewnętrze szafy nieklasyfikowane

KOMORA GRZEWCZA NA 96 BECZEK, TRZY STREFY, Z AUTOMATYCZNYMI DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Klient wyraził potrzebę zainstalowania systemu ogrzewania beczek o dużej wydajności (zapotrzebowanie: 90/100 beczek) na ograniczonej powierzchni.

Biorąc pod uwagę ograniczoną powierzchnię instalacji widoczną na planie, zespół techniczny firmy Amarc zaprojektował szafę grzewczą na beczki, wykorzystując przestrzeń na wysokości i projektując trzy pionowe poziomy załadunku.

Drzwi przesuwane poziomo zostały zaprojektowane z myślą o rozwiązaniu problemu wymiarów w głąb.

Drzwi zostały zaprojektowane w trybie automatycznym, obsługiwanym za pomocą sterowania radiowego, dzięki czemu operator może pozostać na wózku widłowym podczas operacji załadunku i rozładunku.

System został podzielony na 3 strefy regulacyjne sterowane za pomocą programatora z ekranem dotykowym w celu lepszego zarządzania procesem.

Po zaprojektowaniu i przeszkoleniu technicznym klienta, firma Amarc zajęła się transportem, rozładunkiem, montażem mechanicznym i elektrycznym, uruchomieniem i szkoleniem.

Obszary termoregulacji: 3

Drzwi:
8 drzwi przesuwnych – z automatycznym uruchamianiem

Baza:
Konstrukcja z elementów rurowych

Wykończenie: Wnętrze stal ocynkowana, na zewnątrz stal węglowa malowana w kolorze RAL 7035 z cyklem standardowym

Operacja:
Para wodna

Nominalna temperatura pracy:
Temperatura otoczenia od +5°C do +80℃
Panel sterowania (Proces + Logika): Panel na ziemi, podłączony do szafy za pomocą puszki przyłączeniowej. Programator z ekranem dotykowym do zarządzania procesami i rejestrowania danych
Miejsce instalacji: Indoor

Ochrona przeciwwybuchowa (ATEX):Nie jest to konieczne. Wnętrze i zewnętrze szafy nieklasyfikowane
KOMORA GRZEWCZA NA 96 BECZEK, TRZY STREFY, Z AUTOMATYCZNYMI DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Klient wyraził potrzebę zainstalowania systemu ogrzewania beczek o dużej wydajności (zapotrzebowanie: 90/100 beczek) na ograniczonej powierzchni. Biorąc pod uwagę ograniczoną powierzchnię instalacji widoczną na planie, zespół techniczny firmy Amarc zaprojektował szafę grzewczą na beczki, wykorzystując przestrzeń na wysokości i projektując trzy pionowe poziomy załadunku. Drzwi przesuwane poziomo zostały zaprojektowane z myślą o rozwiązaniu problemu wymiarów w głąb.

Drzwi zostały zaprojektowane w trybie automatycznym, obsługiwanym za pomocą sterowania radiowego, dzięki czemu operator może pozostać na wózku widłowym podczas operacji załadunku i rozładunku. System został podzielony na 3 strefy regulacyjne sterowane za pomocą programatora z ekranem dotykowym w celu lepszego zarządzania procesem. Po zaprojektowaniu i przeszkoleniu technicznym klienta, firma Amarc zajęła się transportem, rozładunkiem, montażem mechanicznym i elektrycznym, uruchomieniem i szkoleniem.

Obszary termoregulacji: 3

Drzwi:
8 drzwi przesuwnych – z automatycznym uruchamianiem

Baza:
Konstrukcja z elementów rurowych

Wykończenie: Wnętrze stal ocynkowana, na zewnątrz stal węglowa malowana w kolorze RAL 7035 z cyklem standardowym

Operacja:
Para wodna

Nominalna temperatura pracy:
Temperatura otoczenia od +5°C do +80℃
Panel sterowania (Proces + Logika): Panel na ziemi, podłączony do szafy za pomocą puszki przyłączeniowej. Programator z ekranem dotykowym do zarządzania procesami i rejestrowania danych
Miejsce instalacji: Indoor

Ochrona przeciwwybuchowa (ATEX):Nie jest to konieczne. Wnętrze i zewnętrze szafy nieklasyfikowane

STANDARDY REFERENCYJNE UE

Wszystkie komory grzewcze AMARC objęte są zakresem stosowania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i odnoszą się do norm zharmonizowanych oraz norm europejskich dotyczących bezpiecznej konstrukcji maszyn.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE; normy EN12100, EN60204-1, EN13849-1, EN62061, EN61508-1, 2, 6.

Wszystkie szafy grzewcze zasilane parą, gorącą wodą, olejem Diathermic wchodzą w zakres stosowania dyrektywy 2014/68/UE – urządzenia ciśnieniowe „Artykuł 4, ustęp 3”.

Na życzenie AMARC projektuje i buduje rurociągi dla komór grzewczych zasilanych parą, gorącą wodą, olejem diatermicznym zgodnie z dyrektywą ASME.

Wszystkie komory grzewcze, które wymagają zabezpieczenia przeciwwybuchowego (czy to tylko dla strefy wewnętrznej, czy dla strefy wewnętrznej i zewnętrznej), wchodzą w zakres stosowania dyrektywy ATEX 2014/34/UE i odnoszą się do norm zharmonizowanych oraz norm europejskich w zakresie bezpiecznej konstrukcji maszyn.
Dyrektywa ATEX 2014/34/EU; normy EN60079-14, EN50495.

BEZPIECZEŃSTWO

Konstrukcja bezpiecznych komór grzewczych staje się równie ważna jak wytrzymałość mechaniczna czy wydajność procesu.
Wszystkie komory grzewcze AMARC są wyposażone w następujące urządzenia.

 • Czujniki zbliżeniowe służące do zatrzymywania maszyny po otwarciu drzwi: Zatrzymując wentylację, zapobiegają uderzeniu operatora przez strumienie powietrza o wysokiej temperaturze oraz przez niepożądane mgły.
  Systemy bezpieczeństwa przeznaczone do monitorowania osłon ruchomych i drzwi zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską EN60204-1.
 • Systemy zabezpieczające przed uwięzieniem: Komory grzewcze AMARC są wyposażone w drzwi otwierane od wewnątrz z funkcją zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem.
  Systemy bezpieczeństwa przeznaczone do monitorowania osłon ruchomych i drzwi zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi EN60204-1, EN13849-1.
 • Sygnał świetlny alarmów: Wszystkie alarmy są rozpoznawane za pomocą specjalnego sygnału świetlnego na panelu sterowania i kumulowane przez kolumnę świetlną zainstalowaną na dachu obudowy lub na pokładzie maszyny. Są one dostarczane na żądanie i mogą być zdalnie podłączone do tablicy zaciskowej w celu podłączenia do centralnych systemów nadzoru klienta.
  Systemy sygnalizacji świetlnej zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską EN60204-1.
 • Przycisk awaryjny, pod przekaźnikiem bezpieczeństwa: Na wszystkich panelach sterowania jest zainstalowany czerwony przycisk awaryjny w kształcie grzybka, który zatrzymuje wszystkie funkcje maszyny w przypadku awarii.
  To urządzenie, które jest bezpośrednio połączone z przekaźnikiem bezpieczeństwa.
  Systemy zatrzymania awaryjnego za pomocą przycisku grzybkowego zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi EN60204-1, EN13849-1.
 • Systemy ograniczania niebezpiecznych temperatur: Wszystkie szafy grzewcze AMARC są wyposażone w obwody zabezpieczające przed nadmierną temperaturą z dwoma progami:
  • „Wysoka temperatura”, należy zatrzymać urządzenie.
  • „Ekstremalnie wysoka temperatura”, działa poprzez podanie sygnału na regulator temperatury i wysłanie sygnału, na styku beznapięciowym, może być kontrolowana przez instalatorów w celu realizacji działań przeciwpożarowych i gaśniczych.

  Dla wszystkich komór grzewczych ATEX (tylko strefa wewnętrzna lub wewnętrzna/zewnętrzna) zapewniony jest obwód zabezpieczający przed „przegrzaniem powierzchni” grzałek (na podstawie klasy temperaturowej ATEX). Systemy ograniczania niebezpiecznych temperatur (dla celów systemu, jak również dla zapobiegania wybuchowi, jeśli jest to konieczne) są zaprojektowane i wykonane zgodnie z europejskimi normami zharmonizowanymi EN60204-1, EN62061, EN50495, EN61508-1,2,6.
  Projekt ten został zakończony sporządzeniem „Raportu z oceny bezpieczeństwa” (SAR), w którym określono poziom skuteczności wyżej wymienionych obwodów bezpieczeństwa w następujący sposób:

  • SIL 2 dla wszystkich szaf ATEX (tylko strefa wewnętrzna lub strefa wewnętrzna/zewnętrzna)
  • SIL 2 dla wszystkich szaf z ogrzewaniem elektrycznym dla strefy bezpiecznej
  • SIL 1 dla wszystkich komór grzewczych z ogrzewaniem parowym, olejem opałowym, gorącą wodą dla strefy bezpiecznej