0

Twój koszyk jest pusty.

System LOTO – pełne bezpieczeństwo podczas napraw i konserwacji maszyn
W nowoczesnych zakładach produkcyjnych priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników. Dlatego promujemy rozwiązania technologiczne, które zapewnią najwyższy stopień ochrony zdrowia i życia osób na terenie zakładu. Jednym z takich rozwiązań jest system Lockout/Tagout, w skrócie – LOTO, który zapewnia całkowite bezpieczeństwo pracownikom w trakcie naprawy i serwisowania maszyn.

System LOTO to odpowiedź na obowiązujące w Polsce przepisy, które wymagają, aby w trakcie serwisowania lub naprawy nie tylko odciąć wszystkie źródła energii podłączone do maszyny, ale także uniemożliwić ich załączenie osobie postronnej.

Z LOTO nie ma ryzyka, że nastąpi niekontrolowane wyzwolenie energii, np. sprężonego powietrza czy gazu w czasie naprawy. Nasz nowoczesny system zabezpieczeń polecamy na liniach produkcyjnych bez względu na branżę, gdyż wszędzie tam, gdzie są maszyny, istnieje niebezpieczeństwo przypadkowego załączenia źródła energii zasilającego urządzenie.

Wdrażając w firmie system zabezpieczeń LOTO masz pewność, że pracownicy są całkowicie bezpieczni w trakcie naprawy lub konserwacji maszyny.

 

Znaczenie systemu LOTO dla maksymalnej ochrony pracowników
Co roku na świecie dochodzi do tysięcy wypadków w trakcie naprawiania lub serwisowania maszyn i urządzeń przemysłowych. Większość z nich spowodowana jest niekontrolowanym wyzwoleniem energii w postaci elektryczności, gazu, pary wodnej czy sprężonego powietrza. Wypadków tych można byłoby uniknąć, gdyby na liniach produkcyjnych wdrożono zabezpieczenia takie, jakie m.in. oferuje system Lockout/Tagout.

Powody, dlaczego warto wdrożyć system zabezpieczeń LOTO:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, podwykonawcom oraz serwisantom podczas napraw, remontów, przeglądów, czyszczeń, konserwacji oraz obsługi maszyn.
 2. Zapobieganie wypadkom w wyniku:
  •    niezamierzonego załączenia maszyny, urządzenia, sprzętu i instalacji,
  •    wejścia pracownika w miejsca i obszary o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadku
  •    błędu pracownika spowodowanego nieprawidłową obsługą maszyny.
 3. Ochrona maszyny, urządzenia, sprzętu i instalacji przed uszkodzeniem spowodowanym przypadkowym załączeniem ich w trakcie naprawy czy konserwacji.

System LOTO chroni zarówno zdrowie i życie pracowników, jak i maszyny przed uszkodzeniem. Praca odbywa się bez wypadków i bez dodatkowych kosztów napraw.

 

Jak system LOTO poprawia bezpieczeństwo na linii produkcyjnej

Wdrożenie i przestrzeganie na liniach produkcyjnych systemu LOTO sprowadza niemal do zera zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, wynikające z podłączenia maszyny do źródeł energii. Stosując odpowiednie oznaczenia i blokady na maszyny i instalacje pracownik odłącza, a po wykonanych naprawach czy konserwacji załącza wszystkie rodzaje energii zasilające dane urządzenie. Dzięki temu nie ma ryzyka przypadkowego uruchomienia źródła energii przez osobę postronną.

System LOTO pozwala zabezpieczyć następujące źródła energii:


 
Blokady i zawieszki są niezbędnym wyposażeniem pracowników Utrzymania Ruchu. Jednak zaleca się także ich wdrożenie na dziale Produkcji w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracowników obsługujących na co dzień maszyny i urządzenia przemysłowe.Z systemem LOTO pracownik Utrzymania Ruchu ma pełną kontrolę nad źródłami zasilania podłączonymi do maszyny. Naprawy bez ryzyka i bez pośpiechu.

 

Samodzielne tworzenie oznaczeń oraz etykiet przemysłowych

System LOTO to nie tylko skuteczne blokowanie maszyn, ale także ich odpowiednie oznaczanie, dzięki czemu zabezpieczamy zarówno maszyny, jak i ludzi przed nieuprawnionym użyciem np. w trakcie awarii czy przestoju. Właściwe oznakowanie urządzenie daje jasną informację, czy urządzenie jest sprawne i można z niego bezpiecznie korzystać.

Aby robić to skutecznie, trzeba szybko reagować, stąd zrodziła się idea drukarek termotransferowych do zastosowań przemysłowych. Nasze rozwiązania firmy REBO to jedyne w swoim rodzaju profesjonalne drukarki oznaczeń oraz zawieszek przemysłowych. Pozwalają one na szybkie zaprojektowanie i stworzenia etykiet informujących o zagrożeniach, znaków ostrzegawczych, kolorowych i trwałych zawieszek informacyjnych.

Dzięki drukarkom każdy jest w stanie samodzielnie przygotować konieczne oznakowanie rurociągu, owijek do kabli, etykiet kontrolnych, czy etykiet GHS/CLP. Dzięki wysokiej jakości powstałych oznaczeń oraz ich wyrazistości, poprawimy skuteczność sygnalizowania zagrożeń. Komunikaty stają się bardziej czytelne i zauważalne przez pracowników, dzięki czemu poprawiamy poziom bezpieczeństwa pracy.

Więcej informacji na temat drukarek na naszej stronie rebosystems.pl

Jak działa system Lockout/Tagout?

Na system LOTO składa się system oznakowania (tagout) oraz blokad (lockout) wykonanych z materiałów o wysokich parametrach wytrzymałościowych, które są odporne na skrajne temperatury, chemikalia, korozję i promieniowanie UV. Producentem elementów sytemu jest firma Master Lock współpracująca z Topserw w obszarze rozwoju nowoczesnych technologii bezpieczeństwa pracy i pracowników.

Zasada działania systemu LOTO jest prosta, a zarazem bardzo skuteczna – 1 pracownik = 1 blokada = 1 klucz. Oznacza to, że pracownik może zdjąć blokadę odcinającą źródła zasilania maszyny wyłącznie w przypadku, gdy sam ją założył. Klucze oraz blokady poszczególnych pracowników są niepowtarzalne. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo pracownika wykonującego naprawę lub konserwację maszyny.

LOTO to pełne bezpieczeństwo pracy na maszynach w oparciu o proste lecz bardzo skuteczne rozwiązania.

 

Jak wdrożyć system LOTO w zakładzie pracy?

System LOTO składa się z dwóch kluczowych elementów:

 1. Produktów takich jak: blokady, kłódki czy etykiety.
 2. Procedur, które muszą być ściśle przestrzegane, aby system skutecznie zabezpieczał zdrowie i życie pracowników.

Kompleksowe wdrażanie systemu Lockout/Tagout należy rozpocząć od audytu maszyn i urządzeń znajdujących się na liniach produkcyjnych. Na tym etapie ważne jest, aby wszelkie działania przeprowadzać we współpracy z niezależną firmą audytorską oraz specjalistami Topserw posiadającymi wiedzę na temat produktów systemu LOTO.

W ramach audytu należy:

 1. Przeprowadzić analizę możliwości i zakresu funkcjonowania systemu LOTO w oparciu o wymagania prawne, wymagania koncernu, wymagania normy Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001.
 2. Wykonać przegląd funkcjonujących procesów technologicznych i realizowanych działań pod kątem konieczności stosowania systemu LOTO.
 3. Zweryfikować zasady dokumentowania. Ustalić rodzaje występujących energii, które muszą być zabezpieczane systemem LOTO.
 4. Wypracować podejście do systemu LOTO: remontowe, operatorskie, długie wyłączenia, zabezpieczenia stref niebezpiecznych, zabezpieczenia zmiany położenia, zabezpieczenia podwykonawców, itd.
 5. Sporządzić raport na temat zakresu i zasad funkcjonowania systemu LOTO.

Kolejne etapy wdrażania systemu LOTO obejmują:

 1. Szkolenie dla kierownictwa oraz grupy wdrożeniowej.
 2. Opracowanie zasad (procedury, instrukcje).
 3. Wyposażenie (przeróbki instalacji wyłączników/zaworów, zakup sprzętu, instalacje stacji, wywieszenie instrukcji).
 4. Szkolenia dla pracowników operacyjnych w zakresie stosowania zasad.
 5. Wdrożenie zasad na liniach produkcyjnych.

Szczegółowe informacje na temat procedury wdrażania systemu LOTO w zakładzie produkcyjnym znajdziesz  bezpośrednio u naszych przedstawicieli.

System LOTO to wysokiej jakości blokady oraz sprawdzone procedury. Korzystając ze wsparcia specjalistów Topserw wdrożysz system w firmie sprawnie i skutecznie.

 

System zabezpieczeń Lockout/Tagout z Topserw

Współpraca z Topserw w zakresie budowy efektywnego systemu zabezpieczeń w sytuacji naprawy lub konserwacji maszyny to szereg korzyści dla firmy:

 1. Profesjonalne doradztwo na każdym z etapów wdrażania systemu LOTO.
 2. Szkolenia dla kierownictwa i pracowników z działania systemu i procedur.
 3. Pomoc w skompletowaniu zabezpieczeń LOTO.
 4. Opracowanie instrukcji systemu w ramach przyjętych rozwiązań.

Jeśli zależy Ci na najlepszych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa pracy, wybierz doświadczonego partnera. Współpracując z Topserw możesz liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie doboru produktów i wdrażania systemu LOTO, a także specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników Twojej firmy.

Zapraszam do kontaktu!