0

Twój koszyk jest pusty.

Magazyny chemiczne przeznaczone są do składowania niebezpiecznych materiałów. W naszej ofercie znajdziesz funkcjonalne rozwiązania, które spełniają szereg restrykcyjnych wymogów bezpieczeństwa. Dostępne są magazyny przystosowane do przechowywania butli gazowych, beczek czy kontenerów. Różnią się wykończeniem oraz rozmiarem. Wykonane zostały ze specjalnie profilowanej blachy, która została dodatkowo ocynkowana. Magazyny posiadają otwory wentylacyjne, pozwalające na wentylowanie wnętrza, umieszczone w ściankach bocznych i drzwiach. Zostały dodatkowo wzmocnione profilami. Ich podłogi wykonane są w postaci wanny wychwytowej, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo w przypadku wylania się szkodliwych substancji. Dodatkowo posiadają ścianki przeciwbryzgowe, umożliwiające odprowadzenie wycieków do wanny wychwytowej. Magazyny chemiczne wyposażone są w zamek bębenkowy oraz dodatkowo można zdecydować się na udogodnienia takie jak klimatyzacja, zestawy regałowe czy oświetlenie.

Jakie rodzaje magazynów chemicznych rozróżniamy?
Najczęstszy podział magazynów to magazyny izolowane, nieizolowane ognioodporne oraz magazyny do składowania butli z gazami

Co to jest magazyn wykonany zgodnie REI120?
Magazyny ognioodporne REI120 przeznaczone są przede wszystkim do składowania materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych oraz wymagających nadzoru. Odporność na ogień takich specjalistycznych magazynów jest uzależniona od trzech konkretnych parametrów: nośności, szczelności oraz izolacyjności ogniowej. Od ich symboli wywodzi się oznaczenie REI.

Magazyny ognioodporne Topserw, są zgodne z klasą odporności REI120. Wyróżnia je konstrukcja ze specjalnych płyt ognioochronnych, które służą do zabudowy i zabezpieczenia wewnętrznej konstrukcji stalowej. Przegroda z takich płyt zapewnia wewnętrzną odporność ogniową REI120.

Magazyn może być użytkowany zarówno w środku obiektów, bądź funkcjonować jako magazyn zewnętrzny.

Jakie rodzaje składowania substancji niebezpiecznych rozróżniamy?
Przy składowaniu płynów palnych należy  przestrzegać szeregu przepisów. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa podczas produkcji chronią pracowników oraz osoby trzecie przed zagrożeniami związanymi z płynami palnymi. W tym celu rozróżnia się miejsca ich umieszczenia oraz składowanie pasywne i aktywne.

Za składowanie aktywne uważa się przechowywanie substancji w beczkach lub pojemnikach, które w miejscu ich składowania są wykorzystywane do innych celów takich jak przelewanie, pobieranie, dozowanie itp.

Za składowanie pasywne uważa się przechowywanie w beczkach lub pojemnikach substancji szczelnie zamkniętych, które podczas składowania w magazynie nie są dopełniane, opróżniane ani też otwierane.

Czy butle z gazem można składować razem z substancjami łatwopalnymi?
Zbiorniki ciśnieniowe, takie jak butle do gazu, nie powinny być składowane razem z cieczami palnymi. Natomiast składowanie opakowań gazu sprężonego, np. pojemników z aerozolem, razem z cieczami palnymi jest dopuszczalne.

 Czy wentylacja w magazynie jest potrzebna?
Magazyny z regałami do składowania płynów palnych muszą być wyposażone w wentylowane i odpowietrzone wanny wychwytowe, umieszczone pod najniższym poziomem regału.

Czy magazyny chemiczne mogą stać bezpośrednio przy budynku?
W celu ochrony przed wzajemnym oddziaływaniem w wypadku pożaru, należy zachować wymagany odstęp pomiędzy magazynem chemicznym, ustawianym na zewnątrz, a budynkami. Odległość pomiędzy magazynem chemicznym służącymi do składowania palnych cieczy a budynkami powinna wynosić co najmniej 10 m. Pozostałe wymagania wynikają z postanowień prawa budowlanego.

Od niniejszego postanowienia dopuszczalne są następujące odstępstwa

Jeżeli maksymalna łączna ilość składowanych płynów wynosi 200 l (wyłącznie składowanie pasywne) wystarczająca odległość od budynku wynosi 3 m

Jeżeli maksymalna łączna ilość składowanych płynów wynosi 1.000 l (wyłącznie składowanie pasywne) wystarczająca odległość od budynku wynosi 5 m

Odległości nie są konieczne, jeżeli:

  • Ściany zewnętrzne budynku od strony pojemników, są ognioodporne (np. posiadają klasę odporności na ogień REI120).
  • Otwory są chronione od ognia
  • Pokrycia dachowe są odporne na ogień lotny i promieniujące ciepło
  • Między pojemnikami a budynkami znajdują się ognioodporne elementy o dostatecznej wysokości i szerokości.

Czy istnieje możliwość zamówienia magazynu chemicznego pod konkretne potrzeby?
W naszej ofercie jest wiele gotowych magazynów z różnym wyposażeniem, ale wiemy, że nie zawsze dany produkt spełni wszystkie wymagania odbiorcy. Dlatego jako Topserw wyspecjalizowaliśmy się, w przygotowywaniu rozwiązań pod określone potrzeby.

Można powiedzieć, że tworzymy magazyny skrojone na miarę potrzeb. A to wszystko przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wszystkim, którym zależy na fachowej pomocy technicznej, profesjonalnemu podejściu oraz najwyższej jakości produktów polecamy nasze rozwiązania oraz nasze usługi. Wspólnie stworzymy projekt skrojony na miarę Waszych potrzeb.