0

Twój koszyk jest pusty.

Oczomyjki oraz natryski bezpieczeństwa przeznaczone są przemywania oczu lub ciała w sytuacjach awaryjnych. Przydają się w miejscach pracy, gdzie pracownicy narażeni są na kontakt z chemikaliami – na przykład w szpitalach, laboratoriach oraz zakładach przemysłowych. W niektórych sytuacjach istnieje obowiązek instalacji oczomyjek, co uregulowane jest odpowiednimi przepisami prawnymi. Natryski bezpieczeństwa montuje się w odległości maksymalnej 20 metrów od stanowiska pracy. W naszej ofercie znajdziesz sprawdzone produkty, które działają prawidłowo niezależnie od warunków atmosferycznych. Ich atutem jest łatwe uruchomienie – na przykład za pomocą pedału nożnego lub dźwigni ręcznej. Dostępne są zarówno modele mocowane do blatu lub ściany, jak i myjki przenośne. Praktycznym wyborem jest urządzenie łączone, które łączy w sobie funkcje myjki do twarzy i oczu oraz natrysku awaryjnego. Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają niezbędne certyfikaty.

Jak wybrać oczomyjkę?
Wybór i instalacja natrysków awaryjnych i do oczomyjek wymaga wnikliwego uwzględnienia wielu czynników, z których większość wynika ze specyficznych potrzeb i zagrożeń związanych z daną branżą, jak również wymagań normy EN jak i ANSI Z358.1. należy jednak zwrócić uwagę na następujące czynniki:

Gdzie powinny być zlokalizowane oczomyjki/natryski bezpieczeństwa?
Każdy sprzęt zbiorowej ochrony musi znajdować się na tym samym poziomie i w obrębie niezakłóconego, 10-sekundowego przejścia od miejsca potencjalnego zagrożenia. Liczba dostępnych natrysków/ urządzeń do przemywania oczu musi być oszacowana uwzględniając liczbę osób pracujących w danej strefie .

Jak powinny być oznakowane punkty z instalacją oczomyjek i natrysków bezpieczeństwa?
Wysoką widoczność urządzeń bezpieczeństwa można osiągnąć poprzez jasne oznakowanie oraz piktogramy, odpowiednie oświetlenie i wykorzystanie koloru zwanego „zielenią bezpieczeństwa". Ten kolor jest używany w przemyśle do oznaczenia zarówno koncepcji bezpieczeństwa oraz fizycznych lokalizacji środków pierwszej pomocy oraz sprzętu ratowniczego, w tym natrysków i urządzeń do przemywania oczu.

Jaki jest zakres możliwych sytuacji awaryjnych/wystąpienie ryzyka?
Istotne jest dokonanie krytycznej oceny konkretnych zagrożeń w celu określenia najbardziej odpowiedniego produktu. Na przykład, wybranie urządzenia do przemywania oczu w zakładzie chemicznym, w którym ciecze stanowią ogólne zagrożenie może nie być najlepszym rozwiązaniem. Co zrobić, jeśli kwas lub zasada rozpryśnie się na twarz ofiary, nie tylko na jej oczy? W tym przypadku, najbardziej odpowiedni wybór stanowiłoby urządzenie do przemywania oczu/twarzy. Należy zatem ocenić konkretne zagrożenia w celu wybrania najbardziej odpowiedniego produktu dla danej lokalizacji.

Jaka jest prawidłowa temperatura wody w oczomyjkach/prysznicach bezpieczeństwa?
Wspomniana norma EN również dotyczy podgrzewanej wody. W swojej obecnej formie, norma wymaga, aby zakres temperatury wody na wylocie wynosił zakresie od 15 do 37 st C (najlepiej od 20 do 25 st C). Do mieszania wody ciepłej i zimnej stosowane są termostatyczne zawory mieszające w ciągu całego wymaganego 15 minutowego spłukiwania ciała. Woda, która jest zbyt gorąca lub zbyt zimna może negatywnie, fizyczne wpływać na ofiary, wskutek poparzenia, wychłodzenia lub skracania cyklu przemywania ciała.