0

Twój koszyk jest pusty.

Szafa Duperthal zabezpieczająca, ognioodporna, Supreme Plus M, 90 min

Szafa Duperthal zabezpieczająca, ognioodporna, Supreme Plus M, 90 min

19 536,09 PLN z VAT

Powiadom o dostępności

Szafa ognioodporna (przeciwpożarowa) służy do przechowywania materiałów łatwopalnych, znajdujących się w miejscu pracy. Materiały takie zgodnie z rozporządzeniem EN 14470 nie mogą być przechowywane w tradycyjnych meblach. Szafy o podwyższonej odporności ogniowej wyposażone są w drzwi otwierane pod kątem 170 stopni oraz wykończone wewnątrz panelami. Obudowa z blachy stalowej pomalowana jest proszkowo. Szafa posiada system własnej wentylacji oraz odpowiednio oznaczone miejsca na suficie do wywiercenia otworów do przepustów do kabli oraz rur. Znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia pożaru, przyśpiesza pracę oraz umożliwia wygodny dostęp do przechowywanych elementów. Szafa przeciwpożarowa sprawdzi się w magazynach, halach produkcyjnych oraz laboratoriach. Pozwala na przechowywanie niebezpiecznych substancji w sposób uporządkowany. Produkty te charakteryzują się trwałością oraz wysoką wytrzymałością. Każda szafa przeszła 10-minutową próbę ogniową, podczas której temperatura we wnętrzu nie przekroczyła 163 stopni Celsjusza.


Jak należy przechowywać substancje niebezpieczne wewnątrz budynków?
Przy przechowywaniu materiałów niebezpiecznych wewnątrz budynków, w pomieszczeniach roboczych, należy uwzględniać indywidualne właściwości każdego materiału, takie jak łatwopalność, toksyczność lub możliwość skażenia wody. Według obowiązujących przepisów przechowywanie płynów łatwopalnych w pomieszczeniach roboczych jest niedozwolone. Wyjątkiem od tego jest przechowywanie niewielkich ilości materiałów łatwopalnych w szafach zabezpieczających, ognioodpornych, wykonanych zgodnie z normą EN 14470-1.

Jakie wytyczne wprowadza norma EN14470-1?
Norma EN 14470-1 czyni szafy zabezpieczające, ognioodporne jeszcze bezpieczniejszymi. Wraz z publikacją normy w kwietniu 2004 r. niedoskonałość uregulowań prawnych w zakresie gospodarki magazynowej płynami łatwopalnymi została usunięta. Ten standard europejski jasno określa wymagania w zakresie testowania szaf bezpieczeństwa w wykonaniu ognioodpornym i tym samym jednoznacznie określa odporność ogniową dla szaf jako całości.

Jakie są funkcje szaf ognioodpornych?
Najprościej można powiedzieć, że podstawową funkcją szafy zabezpieczającej jest ochrona materiałów w niej zgromadzonych przed wzrostem temperatury w przypadku pojawienia się ognia w zdefiniowanym okresie czasu. Ponadto sama szafa ma tworzyć warunki, które pozwalają uniknąć wybuchów, przyspieszających intensywność pożaru i dać czas personelowi do ucieczki. Jednocześnie zagwarantować wystarczająco dużo czasu służbom ratowniczym/ straży pożarnej na akcję gaśniczą i ewakuację.

Jakie wyróżniamy szafy ognioodporne?
Szafy ognioodporne możemy podzielić na kilka sposobów. Pierwsza to zdefiniowana ognioodporność. Oferujemy szafy o ognioodporności do 30 minut lub z ognioodpornością do 90 minut. Drugim podziałem szaf ognioodpornych jest rodzaj ze względu na przechowane w szafach medium. I tak możemy wyróżnić szafy na pojemniki, szafy do składowania aktywnego, szafy na beczki, szafy na baterie i akumulatory, szafy na zbiorniki IBC i szafy na butle gazowe.