0

Twój koszyk jest pusty.

Procedura bezpieczeństwa: identyfikacja urządzeń mogących stworzyć zagrożenie

Każdego roku mają miejsce tysiące wypadków w trakcie naprawiania lub serwisowania urządzeń przemysłowych. Większość z tych wypadków spowodowanych jest brakiem odłączenia źródeł zasilania. Dlatego podstawowym elementem procedur bezpieczeństwa jest identyfikacja możliwych zagrożeń stwarzanych przez maszyny i urządzenia.
 

Zagrożenia

Pracownicy mogą być narażeni na zagrożenia o charakterze mechanicznym lub wynikające z obecności źródeł energii w maszynie. Brak właściwego odłączenia tych źródeł energii stwarza ryzyko ewentualnego, przypadkowego uruchomienia urządzenia.

Można wyróżnić wiele źródeł energii, które wymagają odłączenia. Najczęściej występujące rodzaje energii to:

 • elektryczność
 • ciśnienie hydrauliczne
 • sprężone powietrze
 • gaz
 • para
 • wszelkie rodzaje płynów

Przykład zablokowania zaworu motylkowego za pomocą systemu Lockout/Tagout

 

Podstawowe procedury dotyczące stosowania blokad i oznaczeń

 1. Koordynacja
  Wszelkie działania należy omówić z zespołem pracowników przed przystąpieniem do pracy, w celu przedstawienia rodzaju prac oraz czasu ich trwania, a także określenia miejsc, w których należy zastosować blokady.
 2. Oddzielenie
  Zatrzymać maszynę. Ostrzeżenie: proste użycie wyłącznika awaryjnego lub układu sterującego nie jest wystarczające dla ochrony pracowników; energię należy odłączyć przy samym źródle. Należy też sprawdzić, czy w maszynie nie występuje zgromadzona w czasie pracy energia.
 3. Blokada
  Punkt odłączenia umożliwiający oddzielenie zasilania maszyny należy zablokować w położeniu otwartym lub zamkniętym, zgodnie z instrukcją lub zaplanowaną procedurą działania.
 4. Sprawdzenie
  Sprawdzić, czy maszyna została prawidłowo zablokowana: wykonać próbę uruchomienia, sprawdzić wizualnie obecność systemu blokującego lub wskazania przyrządów pomiarowych wskazujących brak napięcia, ciśnienia lub przepływu.
 5. Oznaczenie
  Zablokowane urządzenia należy oznaczyć za pomocą specjalnego oznakowania, które informuje o trwających pracach oraz zakazie odblokowania urządzenia.
 6. Unieruchomienie
  Wszelkie ruchome elementy maszyny należy mechanicznie unieruchomić stosując odpowiednie zamki, kołki lub blokady.
 7. Wskazanie przejść
  Obszary robót, w których występuje ryzyko upadku, należy prawidłowo wskazać i oznaczyć. Należy umieścić zakaz wstępu do obszaru zagrożonego.

 

Rozwiązanie

Oferujemy  systemy blokad wykonanych z materiałów o wysokich parametrach wytrzymałościowych, charakteryzujące się następującymi właściwościami: odporność na skrajne temperatury, odporność na chemikalia, odporność na korozję i stabilność UV.

System blokad Safety Series™ są łatwe w użyciu, intuicyjne, łatwe do przechowywania oraz zapewniają bezpieczne i skuteczne odłączanie źródeł energii od maszyn i urządzeń. System blokad Safety Systems™ są zgodne z zasadą:„1 pracownik – 1 kłódka – 1 klucz”. Każdy użytkownik ma własny klucz. Jest to jedyna osoba, która może otworzyć swoją własną kłódkę bezpieczeństwa. Producent systemu zabezpieczeń stara się zapewnić pracownikom najwyższe bezpieczeństwo i dlatego wykorzystuje całe swoje doświadczenie dla tworzenia nowych systemów blokad oferujących rozwiązania problemów technicznych występujących w dziedzinie bezpieczeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą systemu Lockout/Tagout, w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu info@topserw.pl.

Zapraszam do kontaktu!