0

Twój koszyk jest pusty.

Procedura bezpieczeństwa: identyfikacja urządzeń mogących stworzyć zagrożenie

Każdego roku mają miejsce tysiące wypadków w trakcie naprawiania lub serwisowania urządzeń przemysłowych. Większość z tych wypadków spowodowanych jest brakiem odłączenia źródeł zasilania. Dlatego podstawowym elementem procedur bezpieczeństwa jest identyfikacja możliwych zagrożeń stwarzanych przez maszyny i urządzenia.
 

Zagrożenia

Pracownicy mogą być narażeni na zagrożenia o charakterze mechanicznym lub wynikające z obecności źródeł energii w maszynie. Brak właściwego odłączenia tych źródeł energii stwarza ryzyko ewentualnego, przypadkowego uruchomienia urządzenia.

Można wyróżnić wiele źródeł energii, które wymagają odłączenia. Najczęściej występujące rodzaje energii to:

  • elektryczność
  • ciśnienie hydrauliczne
  • sprężone powietrze
  • gaz
  • para
  • wszelkie rodzaje płynów