0

Twój koszyk jest pusty.

W naszej ofercie znajdziesz systemy które pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności ruchu wózków widłowych w magazynie lub halach produkcyjnych. Ich celem jest zminimalizowanie ryzyka kolizji między wózkami i innymi pojazdami, co pozwala na zwiększenie produktywności i bezpieczeństwa pracy. Chronią pracowników przed poważnymi wypadkami. Obejmują one między innymi systemy antykolizyjne dla wózków widłowych, systemy bezpieczeństwa dla stref bez widoczności czy systemy kontroli ruchów. Dostępne są produkty dedykowane do ciasnych przejść lub skrzyżowań, a także technologie ostrzegania wizualnego. Wszystkie oferowane prze nas produkty to najnowocześniejsze rozwiązania, które gwarantują niezawodną pracę i bezpieczeństwo – posiadają między innymi zdolność rozróżniania ludzi i przedmiotów. To systemy wykonane z trwałych i wytrzymałych elementów sprzętowych. Sprzedawane są jako kompletne zestawy, wyposażone w moduł sterujący, przewody zasilające oraz wsporniki do mocowania. Przeznaczone są do stosowania w wielu różnych branżach oraz zakładach, także przy taśmociągach lub maszynach kruszących czy na obszarach chronionych zakazem wstępu.

Jak zapewnić bezpieczny ruch w magazynie?
Najlepszym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu, który zmniejsza ryzyko wypadków przy pracy spowodowanych przez kolizje z wózkami widłowymi. Systemy te działają na dwa sposoby. Po pierwsze ostrzegają kierowców wózków widłowych o ruchu pieszych w strefie pracy, po drugie ostrzegają pieszych o nadjeżdżającym wózku widłowym, czyli działają w obie strony. Rozwiązania te eliminują błędy powstałe w wyniku czynnika ludzkiego: zamyślenia, niedopatrzenia, nieuwagi. Każdy system dostosowywany jest do indywidulanych potrzeb przedsiębiorstwa.

Co zrobić, aby uniknąć kolizji wózków widłowych?
Wytyczenie stref ruchu nie zawsze jest wystarczającym elementem bezpieczeństwa w halach magazynowych. Zwiększając powierzchnie hali magazynowej automatycznie powiększamy strefę ruchu, na halę wchodzi większa liczba pracowników a także i sprzętu. Abu mieć nad tym kontrolę należy wdrażać rozwiązania, które samoistnie spowolnią wózek widłowy, zasygnalizują ruch pieszego, a także wprowadzą sygnalizację świetlną wewnątrz magazynu.  

Czy istnieją zabezpieczenia dla pracowników na sortowniach odpadów?
Aktualnie dostępne są rozwiązania, które komunikują się z maszyną, poprzez prosty tag, który jako standardowe wyposażenie pracownika pozwoli uchronić jego życie w przypadku wciągnięcia przez maszynę. Tag jest tak zaprogramowany, aby w przypadku wykrycia pracownika zbyt blisko zgniatarki maszyna została automatycznie wyłączona. Unikamy w ten sposób wypadków takich jak wciągnięcie człowieka na taśmę doprowadzająca odpady do zgniatarki.