0

Twój koszyk jest pusty.

Do czego służy system lockout, tagout?

System lockout/tagout (LOTO) jest to system bezpieczeństwa, który służy do zapobiegania niepożądanym uruchomieniom maszyn i urządzeń podczas prac serwisowych, remontowych lub innych czynności, które mogą prowadzić do niebezpieczeństwa dla pracowników. Polega na zablokowaniu lub zabezpieczeniu urządzenia, tak aby nie mogło być uruchomione w sposób niezamierzony podczas prac. Blokady (lockout) są stosowane do fizycznego zablokowania maszyny lub urządzenia, natomiast etykiety (tagout) do oznaczenia maszyny lub urządzenia w sposób widoczny dla pracowników, informując ich o tym, że dana maszyna jest zabezpieczona i nie powinna być uruchomiona.

Celem systemu LOTO jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas wykonywania przeglądu maszyny, a także zapobieganie niepożądanym uruchomieniom urządzeń, które mogą prowadzić do wypadków lub uszkodzeń. Jest to ważny element zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy.

Gdzie ma zastosowanie system lockout, tagout?

System lockout/tagout (LOTO) ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują maszyny lub urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników podczas prac serwisowych. Jest szczególnie ważny w przemyśle, gdzie często korzysta się z urządzeń o dużej mocy lub wysokiej sile rażenia, takich jak piły, frezarki, tokarki, prasy itp. Może być również stosowany w innych sektorach i branżach, takich jak budownictwo, transport czy usługi. Ważne jest, aby przestrzegać przepisów dotyczących systemu LOTO i stosować go w odpowiedni sposób, aby zapobiegać wypadkom i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas prac serwisowych lub remontowych.

Jakie są procedury wdrożenia systemu lockout, tagout?

Procedury wdrożenia systemu lockout/tagout (LOTO) obejmują kilka kroków. Przede wszystkim, należy ustalić, które maszyny i urządzenia wymagają zastosowania tego systemu podczas prac remontowych i przeglądów. Kolejnym krokiem jest określenie odpowiedzialności za stosowanie zabezpieczeń lockout/tagout. Trzeba ustalić, kto będzie odpowiedzialny za zdrożenie go, a następnie przestrzeganie związanym z nim przepisów. Nie mniej ważne jest przygotowanie instrukcji stosowania systemu LOTO. Należy opracować szczegółowe instrukcje dla każdej maszyny lub urządzenia, które wymaga zastosowania tego systemu. Ponadto, wszyscy pracownicy, którzy będą używać systemu LOTO, powinni zostać odpowiednio przeszkoleni w zakresie stosowania tego systemu. Jeśli chodzi o samo stosowanie tego systemu zabezpieczeń podczas prac serwisowych, należy to robić zgodnie z instrukcjami i przepisami. Kolejnym krokiem, o którym nie można zapomnieć, są regularne przeglądy i konserwacja systemu. Należy regularnie przeprowadzać przeglądy, aby zapewnić jego sprawność i skuteczność. Ostatnim ważnym punktem procedury wdrożenia systemu lockout/tagout  jest dokumentacja. Należy odpowiednio dokumentować stosowanie systemu LOTO podczas prac serwisowych lub remontowych, aby mieć dowód na to, że system został prawidłowo zastosowany.